No
No

Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al Uniunii Europene.

Colegiul Curții este format din câte un membru din fiecare stat membru și beneficiază de sprijinul adus de personalul instituției, în număr de aproximativ 900 de angajați proveniți din toate statele membre ale UE.

Misiune

Prin activități de audit independente, profesioniste și cu impact, evaluăm economicitatea, eficacitatea, eficiența, legalitatea și regularitatea acțiunilor UE cu scopul de a îmbunătăți răspunderea de gestiune, transparența și gestiunea financiară, consolidând astfel încrederea cetățenilor și răspunzând în mod eficace la provocările actuale și viitoare cu care UE se confruntă sau se va confrunta.

Viziune

Ne propunem să fim un lider în profesia de auditor public și să contribuim la o Uniune Europeană mai rezilientă și mai sustenabilă, care apără valorile pe care se bazează.​

Activitatea noastră se bazează pe valorile descrise mai jos.

 • Independență

  Ne desfășurăm activitatea liber de orice influențe care ne-ar putea compromite raționamentul profesional sau care ar putea fi considerate de natură să ne compromită raționamentul profesional.


 • Integritate

  Acționăm cu onestitate și fiabilitate, exclusiv în interesul public al UE, și ne propunem să fim un exemplu de urmat în activitatea noastră profesională și în modul în care ne gestionăm instituția.

 • Obiectivitate

  Dăm dovadă de imparțialitate și neutralitate și ne bazăm concluziile de audit pe probe suficiente, relevante și fiabile.

 • Transparență

  Ne facem cunoscute constatările prin intermediul unor rapoarte clare, complete și accesibile, publicate în toate limbile UE, cu respectarea cerințelor în materie de confidențialitate și de protecție a datelor.

 • Profesionalism

  În conformitate cu standardele internaționale de audit, dobândim, dezvoltăm și menținem cele mai înalte niveluri de cunoștințe, expertiză și competențe, în ceea ce privește atât profesia de auditor public, cât și gestiunea financiară și gestiunea politicilor UE.