No
No
 

În fiecare an, Curtea dă seama de activitatea sa prin intermediul acestor rapoarte de activitate.

Raportul anual de activitate oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor rezultate și realizări ale Curții din cursul anului și descrie principalele evoluții din mediul de audit al acesteia și din organizarea sa internă.

Raportul ordonatorului de credite delegat conține informații cu privire la modul în care Curtea de Conturi Europeană își gestionează resursele și la funcționarea sistemelor sale de control intern. Acest raport este mijlocul prin care se răspunde de gestiune atât la nivel intern, în cadrul instituției, cât și la nivel extern, în fața autorităților bugetare, și este prezentat Comisiei, Parlamentului European și Consiliului în cadrul procedurii anuale de descărcare de gestiune.

Raportul privind sustenabilitatea conține informații de interes pentru părțile interesate de la nivel instituțional și pentru cetățenii UE, descriind practicile și comportamentul Curții în materie de sustenabilitate. Acest raport oferă o imagine de ansamblu a impactului economic, social și de mediu al operațiunilor noastre.