Yes
No

​Curtea de Conturi Europeană a adoptat Decizia 6-2019 privind politica în materie de date deschise și reutilizarea documentelor cu scopul de a îmbunătăți fluxul de informații între Curte și publicul larg și de a facilita reutilizarea pe scară largă a informațiilor (articolul 1).

În acest context, Curtea s-a angajat să pună la dispoziție pe internet documentele aflate în posesia sa în formate deschise și care pot fi citite automat, ori de câte ori este posibil și oportun. 

 Rapoartele incluse în această secțiune au fost publicate împreună cu seturi de date elaborate în conformitate cu decizia privind datele deschise a Curții. Sunt publicate, de asemenea, informații privind datele prezentate în raport, inclusiv, acolo unde este posibil, sursele de date și metodologiile și calculele aplicate.

Datele deschise provenite de la Curte sunt, de asemenea, disponibile prin intermediul Portalului de date deschise al UE la adresa data.europa.eu, împreună cu seturi de date de la alte instituții, organisme și agenții ale UE și de la statele membre ale UE.