Yes
No

​Curtea de Conturi Europeană este membră activă a INTOSAI și a organizației regionale europene a INTOSAI (EUROSAI). Prin activitatea pe care o desfășoară în acest cadru, Curtea contribuie la dezvoltarea la nivel mondial a profesiei de auditor public.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

INTOSAI (Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit) este organizația profesională a instituțiilor supreme de audit din țările care fac parte din Organizația Națiunilor Unite sau din agențiile specializate ale acesteia. În prezent, INTOSAI numără 195 de membri cu drepturi depline (dintre aceștia, Curtea este singurul organism supranațional), cinci organizații internaționale care au statut de membri asociați și doi membri afiliați. INTOSAI face parte dintre organizațiile de sprijin ale ONU.

Din 1980, și chiar înainte de a deveni membră cu drepturi depline, Curtea a participat în mod activ la o serie de activități și de axe de lucru ale INTOSAI, în special oferind contribuții practice la elaborarea de standarde și de orientări și promovând bunele practici și asigurarea calității. Totodată, Curtea a participat la fiecare congres trienal al INTOSAI și și-a asumat în mai multe rânduri responsabilitatea în ceea ce privește tema congresului.

În 2004, Curtea a devenit membră cu drepturi depline a INTOSAI, după ce această organizație a modificat în statutul său dispozițiile referitoare la aderarea instituțiilor supreme de audit reprezentând organisme supranaționale.

Curtea participă în mod activ la activitățile INTOSAI care vizează elaborarea unor standarde profesionale de audit. În noiembrie 2022, cu ocazia celui de Al XXIV-lea congres al INTOSAI, Curtea a fost numită la președinția Comitetului pentru standarde profesionale, după ce a ocupat funcția de vicepreședinte al acestuia în perioada 2016-2022. În această calitate, Curtea a obținut un loc de membru în Comitetul director al INTOSAI.

Curtea este de asemenea membră a Comitetului pentru consolidarea capacităților și a Comitetului pentru partajarea cunoștințelor din cadrul INTOSAI și joacă un rol activ în cadrul mai multor grupuri de lucru afiliate acestor comitete.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

Curtea este membră a EUROSAI (Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit), organizația regională europeană a INTOSAI.

Creată în 1990 de 29 de instituții supreme de audit din Europa și de Curtea de Conturi Europeană, EUROSAI are în prezent 51 de membri. Curtea a participat în mod susținut la diferite grupuri de lucru ale EUROSAI, încă de la înființarea acestei organizații.

În perioada 2008-2011, Curtea a îndeplinit funcția de auditor extern al EUROSAI și a fost membră a Comitetului director al organizației între 2011 și 2017.

Evaluarea colegială (inter pares)

În calitatea sa de instituție supremă de audit, Curtea urmărește să se afle în prima linie a evoluțiilor din domeniul auditului finanțelor publice. Curtea cooperează cu celelalte instituții supreme de audit în cadrul Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) și în cadrul grupării regionale europene a acesteia, EUROSAI, pentru a stabili standarde profesionale și bune practici. Curtea s‑a numărat printre primele instituții care au adoptat evaluările colegiale ca instrument de definire și de difuzare a bunelor practici în interiorul comunității formate din instituțiile supreme de audit.

Prima evaluare inter pares a Curții a avut loc în 2008 și a examinat toate aspectele activității de audit și ale operațiunilor administrative ale Curții. Evaluarea a fost condusă de Oficiul Auditorului General din Canada și desfășurată împreună cu instituțiile supreme de audit din Austria, Norvegia și Portugalia.

Cea de a doua evaluare inter pares a Curții a fost finalizată în 2013, fiind condusă de Curtea Federală de Conturi a Germaniei împreună cu instituțiile supreme de audit din Franța și Suedia. Evaluarea a avut ca obiect practicile Curții în materie de audit al performanței și acțiunile întreprinse ca urmare a recomandărilor formulate în urma evaluării inter pares din 2008.

Cea de a treia evaluare inter pares a Curții, finalizată în 2020, a analizat modul în care a fost pusă în aplicare strategia acesteia pentru perioada 2018-2020. Evaluarea a fost condusă de Oficiul Național de Audit din Estonia, împreună cu instituțiile supreme de audit din Danemarca, Țările de Jos și Statele Unite ale Americii.

Linkuri utile