Yes
No
 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Klaus-Heiner Lehne (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Germania

  Domnul Lehne s-a născut la 28 octombrie 1957 la Düsseldorf. El a promovat cel de al doilea examen de stat în drept la Düsseldorf, în 1986. A fost deputat în Parlamentul European în perioada 1994-2014, președinte al Comisiei pentru afaceri juridice și președinte al Conferinței președinților de comisie în perioada 2009-2014.

  De asemenea, a fost deputat în Parlamentul german în perioada 1992-1994 și conferențiar de drept european la Universitatea Heinrich Heine din Düsseldorf și la Universitatea din Köln în perioada 2004-​2014.

  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)
 • 2008-2016

  Vítor Manuel da Silva Caldeira
   

  Vítor Manuel da Silva Caldeira (16.1.2008 - 30.9.2016)
  Portugalia

  Născut la Campo Maior la 2 ianuarie 1960; licență în drept la Universidade Clássica din Lisabona, Portugalia; diplomă postuniversitară în studii europene la Institutul European al Facultății de Drept din cadrul Universidade Clássica din Lisabona, Portugalia.

  A predat la Facultatea de Drept a aceleiași universități din Lisabona (1983) și la Institutul Superior pentru Noi Profesii (Instituto Superior de Novas Profissões) (1996); membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 2000 și 30 septembrie 2016: responsabil de auditul activităților bancare ale UE, inclusiv de auditurile privind Banca Centrală Europeană, precum și de auditul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), al Școlilor europene, al organismelor descentralizate și al Agenției de aprovizionare a Euratom (2000); responsabil de declarația de asigurare a Curții (DAS) în următoarele domenii: fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente din diversele domenii de venituri și de cheltuieli ale bugetului UE, reforma sistemului de control intern al Comisiei și modernizarea sistemului contabil al UE; membru raportor pentru avizul Curții privind modelul de „audit unic” (single audit) și propunerea privind un cadru de control intern pentru UE (2002); decan al grupului de audit al Curții responsabil de coordonarea auditului financiar, a metodologiilor de audit și a controlului calității (Grupul CEAD); membru al Comitetului administrativ al Curții (2005); responsabil de serviciul ADAR (Dezvoltarea instrumentelor de audit și rapoarte), ocupându-se, în special, de controlul calității în ceea ce privește rapoartele de audit ale Curții și de implementarea metodologiilor de audit (2006); raportor pentru Manualul de audit al performanței adoptat de Curte în 2007; președinte al Curții de Conturi Europene între 2008 și 2016; auditor al EUROSAI (2008); membru al Consiliului de conducere al Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI) (2011); responsabil de supravegherea activităților Curții, de relațiile cu instituțiile Uniunii Europene, de relațiile cu instituțiile supreme de audit și cu organizațiile internaționale de audit, precum și de aspectele juridice și de auditul intern; în cursul primului său mandat, a supervizat reforma în urma căreia a fost introdus un sistem pe bază de camere, care a modificat structura și procesul decizional al instituției, cu scopul de a optimiza administrarea acesteia, sporindu-i totodată eficiența și eficacitatea; în cursul celui de al doilea mandat, a asigurat conducerea instituției într-o perioadă în care avizele acesteia referitoare la diferite acte legislative de natură financiară în curs de elaborare, precum și auditurile sale financiare și auditurile performanței au căpătat o importanță și mai mare, pe fondul crizei financiare și al nevoii urgente de a contribui la asigurarea unei mai bune gestiuni a fondurilor UE; a devenit președinte al Curții de Conturi a Portugaliei la 3 octombrie 2016.

  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)
 • 2005-2008

  Hubert Weber
   

  Hubert Weber (16.1.2005 - 15.1.2008)
  Austria

  Născut la Viena la 29 decembrie 1939; doctor în drept, titlu acordat de Universitatea din Viena; administrația austriacă a pieței muncii și apoi director adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Sociale (1959).

  Auditor la Curtea de Conturi a Austriei: activități de audit legate de Cabinetul Cancelarului, de Ministerul Afacerilor Externe și de Ministerul Justiției (1970); șef al cabinetului președintelui Curții de Conturi a Austriei și responsabil de INTOSAI (1975); șef al Serviciului de personal (organizare, chestiuni bugetare și legate de personal, formare profesională) (1981); director general al serviciului de audit al întreprinderilor publice, responsabil de relațiile internaționale, în special în legătură cu INTOSAI și cu organizațiile regionale ale acesteia (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS și SPASAI), și de cooperarea în proiecte ale Organizației Națiunilor Unite în domeniul auditului financiar; membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 1995 și 31 martie 2011: responsabil de serviciul ADAR (Dezvoltarea instrumentelor de audit și rapoarte); președinte al Curții de Conturi Europene (2005 - 2008).

  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)
 • 2002-2005

  Juan Manuel Fabra Vallés
   

  Juan Manuel Fabra Vallés (16.1.2002 - 15.1.2005)
  Spania

  Născut la Tortosa la 4 februarie 1950; licențiat al Universității Complutense din Madrid; președinte al filialei din Tarragona a Partidului Popular (1978); membru al Parlamentului din Tarragona; membru al Adunării Atlanticului de Nord (1982).

  Purtător de cuvânt al Grupului Popular din Tortosa (1979); președinte regional al filialei catalane a Partidului Popular; membru al Comitetului executiv național al Partidului Popular (1986); președinte adjunct al Grupului Partidului Popular European din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (1989); membru al Adunării parlamentare a Uniunii Europei Occidentale (1991); Comisia de control bugetar și Comisia de afaceri externe, securitate și apărare (1994); membru al Curții de Conturi Europene între 2000 și 2006; președinte al Curții între 2002 și 2005; decedat la 16 aprilie 2012.

  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)
 • 1999-2001

  Jan O. Karlsson
   

  Jan O. Karlsson (18.1.1999 - 31.12.2001)
  Suedia

  Născut la Stockholm la 1 iunie 1939; licență în litere la Universitatea din Stockholm; secretar adjunct și apoi secretar în cadrul Ministerului Agriculturii (1962); consilier politic pe lângă serviciile prim-ministrului (1968).

  Secretar al consilierului responsabil de finanțe din cadrul consiliului local al orașului Stockholm (1973); secretar adjunct al președinției Consiliului Nordic (1977); secretar de stat responsabil de cooperarea nordică și secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor; președinte al Comisiei de studii privind marile orașe (1988); consilier și coordonator pe lângă serviciile prim-ministrului (1990); reprezentant personal al prim-ministrului în procesul de reevaluare concertată a cooperării nordice înainte de intrarea Suediei în Spațiul Economic European și în Uniunea Europeană (1990); negociator și consilier pentru chestiuni economice, financiare și bugetare în cadrul secretariatului Grupului Social-Democrat din Riksdag (1992); director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (1994); membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 1995 și 31 decembrie 2001: responsabil de sectorul „Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare și cu țările terțe” (bugetul UE); președinte al Curții de Conturi Europene între 1999 și 2001; decedat la 19 septembrie 2016.

  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)
 • 1996-1999

  Bernhard Friedmann
   

  Bernhard Friedmann (1.1.1996 - 17.1.1999)
  Germania

  Născut la Ottersweier la 8 aprilie 1932; doctor în științe economice, Universitatea și Școala Superioară de Științe Economice și Administrative din Freiburg im Breisgau; funcții înalte în cadrul administrației federale și în sectorul privat.

  Ales deputat în Bundestag în 1976, a făcut parte în mod succesiv din Comisia bugetară și din Comisia de audit, devenind președinte al acesteia din urmă în 1982; președinte al Comisiei de aprobare a cheltuielilor militare (1985); membru al Curții de Conturi Europene între 21 decembrie 1989 și 31 decembrie 2001: responsabil de auditul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), al operațiunilor de împrumut și creditare și al subvențiilor pentru rata dobânzii, precum și de auditul ajutorului acordat țărilor din Europa Centrală și de Est și statelor independente din fosta URSS; decan al grupului de audit responsabil de ajutoarele structurale, de auditul politicii regionale, al programelor mediteraneene integrate și al secțiunii „Infrastructura de transporturi” din cadrul Fondului de coeziune (1994); președinte al Curții de Conturi Europene (1996 - 1999); ​decedat la 18 mai 2021.

  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)
 • 1993-1995

  André J. Middelhoek
   

  André J. Middelhoek (12.1.1993 - 31.12.1995)
  Țările de Jos

  Născut la Voorburg la 13 decembrie 1931; diplomă în științe economice obținută la Universitatea din Amsterdam (1957); membru al Biroului Central de Planificare Economică al guvernului neerlandez (1958).

  Director adjunct al Biroului Central de Planificare Economică (1966); lector în cadrul Institutului Internațional de Înalte Studii de Științe Sociale (1960); director general pentru bugetul de stat în cadrul Ministerului Finanțelor; membru/vicepreședinte al Comitetului de politică economică al Comunităților Europene (1969); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 31 decembrie 1995: auditul cheltuielilor din domeniile energiei, cercetării și investițiilor (1977); metode de lucru și formare profesională; raportor general pentru raportul anual (1981); Fondul european de dezvoltare regională, Fondul european de orientare și garantare agricolă, secțiunea „Orientare”; programele mediteraneene integrate; coordonarea fondurilor structurale; președinte al Curții de Conturi Europene între 1993 și 1995.

  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)
 • 1990-1992

  Aldo Angioi
   

  Aldo Angioi (9.1.1990 - 31.12.1992)
  Italia

  Născut la Roma la 11 aprilie 1927; masterat în drept (1947); admis la concursul de încadrare în grupa A la Ministerul Muncii și Securității Sociale (1949); magistrat în cadrul Curții de Conturi (1953); consilier în cadrul Curții de Conturi (1970).

  Membru al Colegiului Internațional al Auditorilor NATO (1973) și apoi președinte al acestui colegiu (1974); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 31 decembrie 1992; președinte al Curții între 1990 și 1992; decedat la 24 octombrie 2020.

  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)
 • 1984-1989

  Marcel Mart
   

  Marcel Mart (18.10.1984 - 20.12.1989)
  Luxemburg

  Născut la Esch-sur-Alzette la 10 mai 1927; doctor în drept; avocat în Baroul din Luxemburg (1953); redactor-șef în cadrul agenției internaționale de informații Europe (1955); purtător de cuvânt adjunct al Înaltei Autorități a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (1960).

  Șef al Biroului de informații de la New York al celor trei comunități europene (1964); șef al serviciului „Informații către țările terțe” din cadrul Comisiei Comunității Economice Europene (1967); ministru al economiei naționale, claselor mijlocii, turismului, transportului și energiei în cadrul guvernului luxemburghez (1969); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 20 decembrie 1989; președinte al Curții între 1984 și 1989; decedat la 15 noiembrie 2019.

  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)
 • 1981-1984

  Pierre Lelong
   

  Pierre Lelong (18.10.1981 - 17.10.1984)
  Franța

  Născut la Paris la 22 mai 1931; licențiat în drept; absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris; absolvent al Școlii Naționale de Administrație, secția economică și financiară (1956); Ministerul Finanțelor (1958).

  Secretariatul general pentru chestiunile interministeriale legate de cooperarea economică (1961); consilier în cabinetul prim-ministrului (1962); consilier de grad superior în cadrul Curții de Conturi a Franței; director al Fondului de orientare și de reglementare a piețelor agricole (1967); deputat reprezentând departamentul Finistère (1968); secretar de stat pentru domeniul poștei și telecomunicațiilor (1974); administrator în cadrul Casei Naționale de Credit Agricol și în cadrul societății Air France; membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 20 decembrie 1989; președinte al Curții de Conturi Europene între 1981 și 1984.

  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)
 • 1977-1981

  Michael N. Murphy
   

  Michael N. Murphy (11.11.1977 - 17.10.1981)
  Irlanda

  Născut la Cork la 19 ianuarie 1919; diferite funcții în administrația publică (1937); administrator civil și apoi administrator principal adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor (1946); administrator principal (1962) și subsecretar adjunct pentru bugetul de stat (1968).

  Subsecretar, șef de departament pentru cheltuielile publice, responsabil de ansamblul chestiunilor legate de cheltuielile publice (1971); secretar general în cadrul Ministerului Finanțelor; director în cadrul Băncii Centrale a Irlandei; guvernator supleant al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare; membru al Grupului de coordonare a politicilor economice și financiare pe termen scurt (CEE); membru al National Economic and Social Council; membru al National Science Council; membru al consiliului și al comitetului executiv din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale; auditor pentru mai multe credite bugetare, inclusiv pentru cele alocate cabinetului ministrului de finanțe (1976); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 17 mai 1986; președinte al Curții de Conturi Europene între 1977 și 1981; decedat la 28 martie 2009.

  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)