Yes
No

Cultura și educația sunt esențiale pentru viitorul unei Europe reziliente, competitive și coezive. Responsabilitatea primară pentru politicile în materie de educație și cultură revine statelor membre, dar UE joacă un rol complementar important. ​