Yes
Yes
 • 18.10.1977 - 17.10.1987

  Paul GAUDY

  Paul GAUDY

  Născut la Nivelles la 4 august 1921; studii de greacă și latină; contabilitate industrială; licență în științe comerciale și financiare; lector în cadrul Institutului Superior de Comerț Saint-Louis din Bruxelles; atașat pentru controlul societăților financiare din Bruxelles și în serviciul de contencios judiciar al Administrației Centrale a Contribuțiilor Directe (1942). Secretar general, serviciul de studii, responsabil în principal de negocieri (Eurochemic, Eurocontrol) și de activitățile internaționale (Comunitățile Europene) (1957); Serviciul de credite publice, cu normă parțială până în aprilie 1960, data la care a fost afectat pentru misiuni internaționale; deținător al gradului de inspector general; consilier financiar pe lângă Reprezentanța permanentă, responsabil de negocierile financiare, fiscale și administrative; membru titular al Comisiei bugetare, al Comisiei pentru Fondul european de dezvoltare și al Comisiei pentru Fondul european de orientare și garantare agricolă și membru supleant al Comisiei pentru Fondul social european; membru al Comitetului administrativ și financiar al Consiliului superior al Școlilor Europene; membru al grupului de experți de pe lângă Comitetul guvernatorilor (1959); membru supleant al Consiliului de administrație al Băncii Europene de Investiții (1970); auditor al CECA (1971); membru al Comisiei de audit (1972); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 17 octombrie 1987; decedat la 20 ianuarie 2017.
 • 18.10.1987 - 15.03.1992

  Fernand HEBETTE

  Fernand HEBETTE

  Născut la Winenne la 24 octombrie 1923; doctor în drept și licențiat în științe economice; economist și consilier economic în cadrul Ministerului Afacerilor Economice (1949); inspector de finanțe pe lângă miniștrii muncii, securității sociale și claselor mijlocii (1959); consilier în cabinetul primului-ministru (1963). Șef-adjunct al cabinetului ministrului responsabil de coordonarea afacerilor sociale și de educație (1966); șeful cabinetului economic și social al primului-ministru (1968); șef de cabinet al președintelui Comisiei ministeriale pentru coordonare economică și socială (1972); șef de cabinet al secretarului de stat pentru buget (1974); inspector general de finanțe, acreditat pe lângă ministrul comunicațiilor (1976); șef de cabinet al secretarului de stat pentru buget (1977); inspector general de finanțe, acreditat pe lângă ministrul comunicațiilor (1979); delegat general pentru reforma contabilității publice (1982); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1987 și 15 martie 1992; decedat la 15 martie 1992.
 • 21.12.1992 - 09.02.1994

  Roger CAMUS

  Roger CAMUS

  Născut la Bouffioulx la 18 decembrie 1928; licență în științe comerciale și financiare (1953); obținerea, prin concurs, a gradului de inspector adjunct de finanțe (1958); premiul al doilea decernat de Institutul de Științe Administrative (1963); membru al Societății Regale de Economie Politică; președinte al Grupului economic HEC Saint-Louis. Institutul Național de Statistică (1947); serviciile Curții de Conturi (1954); Serviciul special de investigații bugetare (1966); cooperare tehnică de nivel înalt în Zair (1973); membru al Curții de Conturi (1975); responsabil de relațiile cu Curtea de Conturi a Comunităților Europene (1977); auditor al Agenției pentru Cooperare Culturală și Tehnică de la Paris (1976); șef-adjunct al cabinetului ministrului securității sociale (1974); membru al Centrului Public de Ajutor Social din Bruxelles (1989); membru al Curții de Conturi Europene între 21 decembrie 1992 și 9 februarie 1994; decedat la 15 octombrie 2013.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Patrick EVERARD

  Patrick EVERARD

  Născut la Etterbeek la 13 martie 1940; studii de drept la Université libre de Bruxelles; inginer comercial, Facultatea de drept de la Nancy; sectorul privat (1961 1963); post de administrator în cadrul Comisiei Europene; proiecte de directive privind armonizarea dreptului societăților comerciale (1963); administrator principal în cadrul Direcției Generale Buget (1968). Asistent al directorului general (1972); șeful serviciului Buget general, gestiune și informații financiare (1974); șef de serviciu și apoi director responsabil de ajutorul pentru țările în curs de dezvoltare (Fondul european de dezvoltare și țările în curs de dezvoltare din America Latină și Asia) la Curtea de Conturi Europeană (1978); director responsabil de metodele de audit (1985); secretar general (1989); membru al Curții de Conturi Europene între 10 februarie 1994 și 29 februarie 2000; auditul acțiunilor de sprijin pentru țările din Europa Centrală și de Est, pentru noile state independente (fosta URSS) și pentru Mongolia (1996); decedat la 11 martie 2024.
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Robert REYNDERS

  Robert REYNDERS

  Născut la Oostende la 23 mai 1945; diplomă în economie acordată de Universitatea din Ghent; șef de departament în cadrul Serviciului de cercetare al Băncii Naționale a Belgiei (banca centrală); responsabil de conturile naționale și apoi de conturile finanțelor publice (1976); consilier specializat în politica economică și monetară în cadrul Băncii centrale din Burundi în numele Fondului Monetar (1983). Șef de cabinet al ministrului federal al bugetului (1988); director și membru al conducerii Băncii Naționale a Belgiei (1991); membru al conducerii Institutului Bursier Belgo-luxemburghez (2000); membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 2000 și 28 februarie 2006. Decedat la 8 noiembrie 2021.
 • 01.03.2006 - 30.04.2018

  Karel PINXTEN

  Karel PINXTEN

  Născut la Overpelt la 19 iulie 1952; diplomă de master în științe economice (M. Phil) la Universitatea din Cambridge (Regatul Unit) în urma unei burse acordate de British Council; licență în științe economice, cu specializare în finanțe publice și economie monetară, Katholieke Universiteit Leuven (KUL) (Universitatea Catolică din Leuven); diplomă de studii universitare de scurtă durată în drept la Universitatea din Anvers. Între 1977 și 1978, și-a desfășurat activitatea ca asistent cercetător în domeniul finanțelor publice la Centrul pentru studii economice din cadrul Universității Catolice din Leuven; în 1978, a efectuat un sejur de șase luni în Japonia, în calitate de laureat al Premiului Ministerului de Comerț Exterior din Belgia; a fost auditor la Curtea de Conturi a Belgiei din 1980 până în 1994, când a devenit membru al guvernului belgian; între 1984 și 1994 a fost detașat de Curtea de Conturi a Belgiei. Între 1983 și 2006, a fost primarul localității Overpelt. Între 1984 și 1985, a ocupat funcția de consilier în cabinetul viceprim-ministrului Belgiei. Între 1985 și 1989, a ocupat funcția de consilier în cabinetul ministrului de finanțe belgian. În cadrul Parlamentului European, din care a făcut parte între 1989 și 1991, a fost membru în Comisia pentru bugete și în Comisia pentru afaceri economice și monetare. Între 1991 și 1994, a fost deputat în Parlamentul Federal al Belgiei și membru în Comisia pentru finanțe a acestuia. Între 1994 și 1995, a deținut funcția de ministru al apărării, iar între 1995 și 1999, pe cea de ministru al agriculturii și IMM-urilor. În cursul mandatului său dintre 1999 și 2006 ca deputat în Parlamentul Federal al Belgiei, a fost membru în Comisia pentru finanțe și în Comisia pentru afaceri externe. În 2004, a fost ales președinte al Comisiei pentru afaceri externe. A fost membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 2006 și 30 aprilie 2018. În 2015, Majestatea Sa Regele Philippe al Belgiei i-a decernat titlul de baron.
 • 01.01.2007 - 31.12.2012

  Nadejda SANDOLOVA

  Nadejda SANDOLOVA

  Născută în Bulgaria la 17 aprilie 1956; masterat în economie și management la Institutul Superior de Economie „Karl Marx” din Sofia; cercetătoare specializată în analiza financiară la Institutul de Cercetare a Economiei Construcțiilor din Sofia (1980 1986); lector la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Sfântul Kliment Ohridski” din Sofia (1988-2006). Șefă de departament în cadrul Ministerul Industriei: analiza datoriilor întreprinderilor de stat, acordarea de credite pentru întreprinderile de stat și gestionarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale (1991); membră a Consiliului de administrație al Sofia Bank Ltd. din Bulgaria (1993); membră în colegiul Curții de Conturi a Bulgariei de la Sofia: responsabilă de auditul Băncii centrale a Bulgariei, auditul datoriei publice, auditul Fondului pentru garantarea depozitelor bancare, auditul Agenției pentru Asigurări de Export din Bulgaria, auditul procesului de privatizare, auditul datoriei externe garantate de stat și auditul proiectelor de parteneriat public-privat, responsabilă de relațiile cu alte instituții supreme de audit, inclusiv Curtea de Conturi Europeană (1995); membră a Comitetului de supraveghere al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei din Paris (2004); membră a Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2012: responsabilă de Grupul de audit IV „Resurse proprii, activități bancare, cheltuieli administrative, instituții și organisme comunitare și politici interne”; membră supleantă a Comitetului administrativ (2007); membră a Camerei IV „Venituri, cercetare și politici interne și instituții și organe ale Uniunii Europene”; reprezentantă a Camerei IV în cadrul Camerei CEAD (2010).
 • 01.01.2013 - 17.09.2023

  Iliana IVANOVA

  Iliana IVANOVA

  Născută la Stara Zagora în 1975. A absolvit Universitatea de Științe Economice din Varna, cu o diplomă de masterat în relații economice internaționale; MBA de la Thunderbird School of Global Management, Universitatea Statului Arizona. A fost coordonatoare pentru relațiile cu instituțiile financiare internaționale în cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației din Bulgaria (1999–2002); analist de investiții și analist de business în cadrul mai multor instituții financiare și bancare din SUA (2004–2006); membră a Consiliului Local al orașului Sofia (2007–2009); deputată în Parlamentul European (2009–2012), unde a fost vicepreședintă a Comisiei pentru control bugetar (CONT), vicepreședintă a Comisiei speciale privind criza financiară, economică și socială și vicepreședintă a Delegației UE pentru relațiile cu China. A fost numită membră a Curții de Conturi Europene în 2013, unde a fost raportoare pentru o serie de activități de audit de conformitate și audit al performanței în calitate de membră și, începând din 2016, în calitate de decan al Camerei II – Investiții pentru coeziune, creștere și incluziune; în 2022, a devenit președintă a Comitetului pentru controlul calității auditului și președintă a Comitetului pentru standarde profesionale din cadrul Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit. A fost numită în cadrul Comisiei Europene în septembrie 2023 în calitate de comisar pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret.
 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Jan KINŠT

  Jan KINŠT

  Născut la Praga în 1965; diplomă în finanțe la Universitatea de Științe Economice din Praga (1987); expertiză contabilă și audit (CIPFA, Londra); privatizare și finanțe publice (JICA, Tokyo); gestiunea finanțelor publice (FMI, Viena); statistica finanțelor guvernamentale (FMI, Washington D.C.) și ajutorul pentru dezvoltare pentru sectorul întreprinderilor (JICA, Tokyo); Ministerul de Finanțe din Republica Cehă, Departamentul de analiză financiară (1988). Departamentul pentru bugetul de stat (1990); director adjunct al Departamentului pentru bugetul de stat și șef al Serviciului pentru probleme bugetare generale (1994); membru al Comitetului de finanțe din cadrul Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN) (1993-1996); director al Departamentului de analiză din cadrul instituției supreme de audit din Republica Cehă (Nejvyšší kontrolní úřad): a reprezentat instituția în cadrul grupului de lucru responsabil de manualele de audit, format din reprezentanți ai Curții de Conturi Europene și ai SIGMA și din experți din țările candidate; misiuni de expert pentru Banca Mondială (1999); numit membru al instituției supreme de audit din Republica Cehă (iulie 2003); membru al Curții de Conturi Europene între 7 mai 2004 și 6 mai 2016: membru al Grupului de audit III „Acțiuni externe”; membru al Comitetului administrativ al Curții; membru și președinte al Comitetului pentru audit; membru și președinte al Comitetului comun de audit al Europol; decan al Camerei III „Acțiuni externe” și membru al Comitetului administrativ (2010); reprezentantul Camerei III în cadrul Camerei CEAD (2011); membru al Camerei I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”, decan al acestei camere (2013) și reprezentantul său în cadrul Camerei CEAD.
 • 18.10.1977 - 17.04.1983

  Arne JOHANSEN

  Arne JOHANSEN

  Născut la Copenhaga la 29 august 1922; licențiat în drept (Juridisk Kandidat), Universitatea din Copenhaga (1948); secretar în cadrul Oficiului de Audit al Sectorului Public din Danemarca, Copenhaga (1948); obținerea calificării necesare pentru practicarea profesiei de avocat pe lângă Curtea de Apel (1952); auditor în cadrul Colegiului Internațional al Auditorilor NATO de la Paris (1957). membru al Comisiei de audit a Organizației Europene de Cercetare Spațială (1964); șef de serviciu în cadrul Oficiului de Audit al Sectorului Public (1966); șef de departament în cadrul Oficiului de Audit al Sectorului Public (1972); membru al Comisiei de audit a Comunităților Europene la Bruxelles (1973); auditor adjunct pentru sectorul public (1976); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 17 aprilie 1983; decedat la 1 mai 1996.
 • 18.04.1983 - 17.04.1989

  Keld BRIXTOFTE

  Keld BRIXTOFTE

  Născut la Herrested la 6 mai 1922; diplomă de drept, Universitatea din Copenhaga (1948);avocat (1948); secretar în cadrul Oficiului de Audit al Sectorului Public din Danemarca (1949); funcție temporară în cadrul Colegiului Auditorilor NATO (1956); auditor în cadrul Colegiului de auditori ai NATO (1960). Șef de serviciu în cadrul Oficiului de Audit al Sectorului Public din Danemarca (1967); șef de departament în cadrul Oficiului de Audit al Sectorului Public din Danemarca (1974); auditor delegat pe lângă ECMWF, Reading, Regatul Unit (1976); auditor delegat pe lângă EMBL, Heidelberg, Germania (1978); auditor supleant (1977); membru al Curții de Conturi Europene între 18 aprilie 1983 și 17 aprilie 1989; decedat la 23 septembrie 1990.
 • 18.04.1989 - 30.06.1995

  Ole WARBERG

  Ole WARBERG

  Născut la Vejle la 24 octombrie 1931; masterat în economie la Universitatea din Copenhaga (1957); auditor în cadrul Oficiului de Audit al Sectorului Public din Danemarca (1957); auditor la NATO (1966); șef de serviciu în cadrul Oficiului de Audit al Sectorului Public din Danemarca (1971). Șef de departament în cadrul Oficiului de Audit al Sectorului Public din Danemarca (1973); auditor general adjunct (1983); membru al Curții de Conturi Europene între 18 aprilie 1989 și 30 iunie 1995; decedat la 4 iunie 2014.
 • 01.07.1995 - 31.12.2001

  Jørgen MOHR

  Jørgen MOHR

  Născut la Copenhaga în 1940; diplomă în științe politice de la Universitatea din Copenhaga și de la Handelshøjskolen (Școala Superioară de Comerț) din Copenhaga; funcții ocupate în cadrul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Afacerilor Externe (1965); șef-adjunct al Rigsrevision (instituția supremă de audit din Danemarca). Șef de departament responsabil de auditul conturilor lucrărilor publice și de auditul Ministerului pentru Groenlanda; membru al Comitetului director, responsabil în principal de auditul conturilor Ministerului Afacerilor Sociale și Ministerului Mediului (1971); președinte al Rigsrevision (1985); membru al Comisiei de arbitraj pentru monopoluri (1987); membru al Curții de Conturi Europene între 1 iulie 1995 și 31 decembrie 2001: responsabil de auditul politicilor sociale și industriale, al Centrului de la Salonic și al Fundației de la Dublin, precum și de auditul Fondului de coeziune (secțiunea „Protecția mediului”).
 • 01.01.2002 - 29.02.2012

  Morten Louis LEVYSOHN

  Morten Louis LEVYSOHN

  Născut la Copenhaga la 31 martie 1949; licențiat în drept la Universitatea din Copenhaga; șef de departament în cadrul Biroului curatorului public aparținând Ministerului de Justiție (1972); șef de departament în cadrul Rigsrevision (instituția supremă de audit din Danemarca) (1974); în cadrul Rigsrevision, director și membru al grupului executiv responsabil de planificarea interdepartamentală a raportului anual și de auditarea, printre altele, a Ministerului Afacerilor Sociale, a Ministerului de Interne și a Ministerului Mediului (1985). În cadrul Rigsrevision, președinte al camerei responsabile de planificarea generală și de gestiunea auditurilor financiare (1995); membru al unui grup de lucru format din reprezentanți ai instituțiilor supreme de audit din UE și ai Curții de Conturi Europene cu privire la „Liniile directoare europene de aplicare a Standardelor de audit ale INTOSAI” (1996); vicepreședinte al Rigsrevision, responsabil de auditurile financiare și de auditurile performanței desfășurate la Ministerul Apărării, Ministerul Impozitelor și Ministerul Alimentației, Agriculturii și Pescuitului (1999); responsabil de relațiile cu Curtea de Conturi Europeană și cu Colegiul Internațional al Auditorilor NATO (2000); membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 2002 și 29 februarie 2012: responsabil de auditul cheltuielilor administrative ale instituțiilor UE, ale Oficiului pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene, ale birourilor externe și ale delegațiilor Comunităților Europene, precum și de auditul subvențiilor (2002); membru al Grupului de audit IV „Venituri, activități bancare, cheltuieli administrative, instituții și organisme comunitare, politici interne” (2004); decan al acestui grup (2005); membru al Grupului CEAD „Coordonare, comunicare, evaluare, asigurare și dezvoltare”; membru supleant în Comitetul administrativ al Curții (2009); membru al Camerei II „Politici structurale, transporturi și energie” și reprezentant al acesteia în Camera CEAD; decan al Camerei II și membru în Comitetul administrativ al Curții (2010).
 • 01.03.2012 - 01.02.2015

  Henrik OTBO

  Henrik OTBO

  Născut la Copenhaga la 14 noiembrie 1949; master în științe economice, 1976, Universitatea din Copenhaga; funcționar în cadrul Rigsrevision (instituția supremă de audit din Danemarca) (1976-1984); profesor de economie și civilizație (1980-1983) și profesor de statistică (1983) la Școala de Comerț din Copenhaga; atașat în cadrul cabinetului membrului danez al Curții de Conturi Europene (1984-1985). Șef de cabinet al membrului danez al Curții de Conturi Europene (1985-1988); funcționar în cadrul Rigsrevision (1988-1989); profesor de statistică la Universitatea din Copenhaga (1988-1991); director în cadrul Rigsrevision (1989-1995); profesor de economie și civilizație la Universitatea din Copenhaga (1991-1995); auditor general al Danemarcei (1995-2012); președinte al Comisiei pentru standarde profesionale a INTOSAI (2004-2012); devine membru al Curții de Conturi Europene la 1 martie 2012; membru al Camerei CEAD „Coordonare, comunicare, evaluare, asigurare și dezvoltare”; decedat la 1 februarie 2015.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Albert LEICHT

  Albert LEICHT

  Născut la Hagenbach la 1 martie 1922; studii de drept la Universitatea din Mainz (1946); stagiu practic în calitate de referent juridic (reușită la „primul examen de stat”) și obținerea titlului de assessor (reușită la „al doilea examen de stat”) (1949); activitate în cadrul unui cabinet de avocați și apoi judecător la Tribunalul de Contencios Social (Sozialgericht) din Spire (1953); administrator (referent) în cadrul Ministerului Educației Publice și Culturii al landului Renania-Palatinat (1955). Deputat în Bundestag (Parlamentul german); președinte al Subcomisiei de audit din cadrul Comisiei bugetare a Bundestag (1957); președinte al grupului CDU/CSU în cadrul Comisiei bugetare (1965); secretar de stat parlamentar în cadrul Ministerului Federal al Finanțelor (1967); președinte al Comisiei bugetare din cadrul Bundestag (1969); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 17 octombrie 1983; decedat la 2 octombrie 1994.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Lothar HAASE

  Lothar HAASE

  Născut la Kassel la 30 august 1923; diplomă în științe economice, Marburg (1948); Oficiul Federal al Muncii (1953); deputat în Bundestag (1961); membru al Comisiei bugetare din cadrul Bundestag; în cadrul acestei comisii, membru al Comisiei de audit responsabile de verificarea contabilității Republicii Federale (1962). Președinte al Comisiei bugetare (1980); președinte al Comisiei pentru afaceri economice din cadrul Bundestag (1982); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1983 și 20 decembrie 1989; decedat la 8 decembrie 2013.
 • 21.12.1989 - 31.12.2001

  Bernhard FRIEDMANN

  Bernhard FRIEDMANN

  Născut la Ottersweier la 8 aprilie 1932; doctor în științe economice, Universitatea și Școala Superioară de Științe Economice și Administrative din Freiburg im Breisgau; funcții înalte în cadrul administrației federale și în sectorul privat; ales deputat în Bundestag în 1976, a făcut parte în mod succesiv din Comisia bugetară și din Comisia de audit, devenind președinte al acesteia din urmă în 1982. Președinte al Comisiei de aprobare a cheltuielilor militare (1985); membru al Curții de Conturi Europene între 21 decembrie 1989 și 31 decembrie 2001: responsabil de auditul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), al operațiunilor de împrumut și creditare și al subvențiilor pentru rata dobânzii, precum și de auditul ajutorului acordat țărilor din Europa Centrală și de Est și statelor independente din fosta URSS; decan al grupului de audit responsabil de ajutoarele structurale, de auditul politicii regionale, al programelor mediteraneene integrate și al secțiunii „Infrastructura de transporturi” din cadrul Fondului de coeziune (1994); președinte al Curții de Conturi Europene (1996-1999); decedat la 18 mai 2021.
 • 01.01.2002 - 31.12.2007

  Hedda VON WEDEL

  Hedda VON WEDEL

  Născută la Quedlinburg/Harz la 18 iulie 1942; doctor în drept; a susținut cu succes primul și al doilea examen de stat în domeniul dreptului; studii de drept la Universitățile din Kiel și Göttingen (Germania) și la Universitatea din Bordeaux (Franța); studii de relații internaționale la Centrul din Bologna al Universității Johns Hopkins (Italia); Consiliul districtului Hildesheim (Saxonia Inferioară) (1971). Înalt funcționar în cadrul Ministerului Federal al Relațiilor cu Germania de Est și în Ministerul de Interne, Ministerul pentru Afaceri Economice, precum și în Ministerul Transporturilor din Saxonia Inferioară (1975); consilier personal în cadrul Ministerului de Interne din Saxonia Inferioară (1979); vicepreședintă a Consiliului districtului Weser-Ems (1981); secretar de stat în Ministerul Alimentației, Agriculturii și Pădurilor din Saxonia Inferioară (1983); deputată în Parlamentul german (Bundestag) (1990); președintă a Curții de Conturi Federale din Germania (Bundesrechnungshof) (1993); membră a Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 2002 și 31 decembrie 2007, responsabilă de auditul în domeniul politicilor agricole: culturi arabile, piețe ale produselor lactate și ale cărnii de vită (2002); responsabilă de grupul de audit I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale” (2004); decană a acestui grup (2007); membră în Comitetul de audit intern al Curții; membră supleantă în Comitetul administrativ al Curții și membră a Comitetului comun de audit al Europol.
 • 01.01.2008 - 28.02.2014

  Harald NOACK

  Harald NOACK

  Născut la Frankfurt pe Main la 22 aprilie 1949; doctor în drept, Universitatea Johann Wolfgang Goethe din Frankfurt pe Main; a susținut cu succes primul și al doilea examen de stat în domeniul dreptului (1975); magistrat stagiar pe lângă parchetele din Wiesbaden și Hanau (Hessen); profesor timp de trei ani în cadrul Școlii de Administrație din Wiesbaden, la campusul din Frankfurt pe Main (1980). Procuror (1981); funcții de conducere în cadrul Ministerului de Justiție al landului Hessen; procuror general (1984); Ministerialrat (înalt consilier ministerial) (1986); șef al departamentelor de buget și de amenajare a teritoriului din cadrul Ministerului de Justiție al landului Hessen; membru al Curții de Conturi din Germania și șef al Serviciului de audit al sistemelor de pensii (1989); Ministerialdirigent, conduce Serviciul de supraveghere nucleară și de protecție contra radiațiilor din cadrul Ministerului Mediului, Energiei și Afacerilor Federale al landului Hessen (1991); secretar de stat în cadrul Ministerului de Finanțe al landului Hessen (1994); avocat specializat în dreptul construcțiilor și al achizițiilor publice, precum și în parteneriatele public-privat; membru al Comitetului de supraveghere a OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă) (1999); secretar de stat în cadrul Ministerului de Finanțe al landului Renania de Nord-Westfalia (2000); membru (2004) și apoi director general adjunct (2005) al Consiliului de administrație al Asociației Federale a Băncilor Germane; membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 2008 și 28 februarie 2014: Grupul de audit II „Politici structurale, transport, cercetare și energie”; membru supleant în Comitetul administrativ al Curții (2008); membru al Camerei II „Politici structurale, transporturi și energie” (2010); decan al Camerei II și membru în Comitetul administrativ al Curții (2011); numit de către Curtea de Conturi Europeană ca membru în Consiliul de audit al Mecanismului european de stabilitate (2012).
 • 07.05.2004 - 02.10.2016

  Kersti KALJULAID

  Kersti KALJULAID

  Născută la Tartu în 1969; licență „baccalaureus scientarum” în biologie (genetică) la Universitatea din Tartu (Estonia) (1992); masterat în administrarea afacerilor (2001); asociată în cadrul Hansapank Markets (departamentul de operațiuni bancare de investiții) (1998). Consilieră pe probleme de politică economică în cabinetul prim-ministrului estonian, responsabilă de relațiile cu FMI și cu alte instituții financiare multilaterale (BERD, Banca Nordică de Investiții, Banca Mondială); a participat la pregătirea reformei pensiilor (1999); director financiar la centrala electrică de la Iru (2002); membră a Curții de Conturi Europene între 7 mai 2004 și 10 octombrie 2016: repartizată în cadrul grupului de audit II „Politici structurale, transport, cercetare și energie”; președintă a Comitetului administrativ al Curții (2006); membră a grupului CEAD „Coordonare, comunicare, evaluare, asigurare și dezvoltare” (2008); membră a Comitetului comun de audit al Europol; membră responsabilă de DAS (declarația de asigurare) în cadrul Camerei CEAD „Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare”(2010); la 10 octombrie 2016, a fost numită în funcția de președinte al Republicii Estonia pentru un mandat de cinci ani.
 • 01.01.2017 - 31.12.2022

  Juhan PARTS

  Juhan PARTS

  Născut la Talinn, Estonia, în 1966; a studiat la Universitatea din Tartu și a absolvit cum laude Facultatea de Drept. Înainte de a deveni membru al Curții de Conturi Europene, domnul Juhan Parts a fost prim-ministru al Estoniei (2003-2005) și, anterior, Auditor General al Oficiului Național de Audit din Estonia (1998-2002). În cadrul Curții de Conturi Europene, sarcinile domnului Parts s-au concentrat pe apărare și afaceri externe. Domnul Parts a fost responsabil de numeroase rapoarte speciale, inclusiv de cel privind sprijinul UE pentru statul de drept în Balcanii de Vest și de cel privind reducerea marii corupții în Ucraina. El a prezidat Grupul operativ pentru prospectivă și a fost de asemenea membru al Grupului consultativ în materie de strategie și prospectivă.
 • 18.10.1977 - 17.05.1986

  Michael MURPHY

  Michael MURPHY

  Născut la Cork la 19 ianuarie 1919; diferite funcții în administrația publică (1937); administrator civil și apoi administrator principal adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor (1946); administrator principal (1962) și subsecretar adjunct pentru bugetul de stat (1968); subsecretar, șef de departament pentru cheltuielile publice, responsabil de ansamblul chestiunilor legate de cheltuielile publice (1971). Secretar general în cadrul Ministerului Finanțelor; director în cadrul Băncii Centrale a Irlandei; guvernator supleant al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare; membru al Grupului de coordonare a politicilor economice și financiare pe termen scurt (CEE); membru al National Economic and Social Council; membru al National Science Council; membru al consiliului și al comitetului executiv din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale; auditor pentru mai multe credite bugetare, inclusiv pentru cele alocate cabinetului ministrului de finanțe (1976); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 17 mai 1986; președinte al Curții de Conturi Europene între 1977 și 1981; decedat la 28 martie 2009.
 • 18.05.1986 - 09.02.1994

  Richie RYAN

  Richie RYAN

  Născut la Dublin la 27 februarie 1929; diplome în economie, drept și științe politice, Universitatea din Dublin; jurist în domeniul comercial și fiscal; director al unei societăți comerciale; membru al Consiliului de miniștri ai economiei și finanțelor; guvernator la Fondul Monetar Internațional și la Banca Europeană de Investiții; ministru al finanțelor și serviciilor publice (1973). Președinte al Consiliului (1975); membru al Parlamentului European (1977); prim vice-președinte al Parlamentului European (1984); membru al Curții de Conturi Europene între 18 mai 1986 și 9 februarie 1994; decedat la 17 martie 2019.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Barry DESMOND

  Barry DESMOND

  Născut la Cork în 1935; masterat în comerț, National University of Ireland; membru al Institutului Inginerilor Industriali; Education and industrial officer în cadrul Congresului Sindicatelor Irlandeze (1961); membru al Parlamentului irlandez (1969); delegat la Adunarea Consiliului Europei (1973); Deputy Leader al Partidului Laburist din Irlanda (1981). Membru al Comisiei pentru conturile publice (1987); deputat în Parlamentul European: vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri economice și monetare și politica industrială; vicepreședinte al Grupului Partidului Socialiștilor Europeni; membru al delegațiilor PE-ACP și PE-SUA (1989); membru al Curții de Conturi Europene între 10 februarie 1994 și 29 februarie 2000: responsabil de auditul FEOGA-Orientare și de auditul legat de domeniul cercetării; decan al Grupului de audit I, responsabil de auditul „FEOGA I (produse de origine animală, zahăr, pescuit)” (1996).
 • 01.03.2000 - 09.02.2010

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Născută la Carna, comitatul Galway, la 5 septembrie 1950; absolventă a Carysfort Teacher Training College, Blackrock, comitatul Dublin, Irlanda; deputată în Parlamentul Irlandei (Dáil Éireann) (1975); secretar parlamentar al ministrului industriei, comerțului și energiei (1977); secretar de stat în cadrul aceluiași minister (1978); prima femeie numită ministru de la crearea statului irlandez; ministru pentru regiunile Gaeltacht (1979). Secretar de stat în cadrul Ministerului Educației (1982); președintă a primei Comisii parlamentare pluripartite pentru drepturile femeilor (1982); membră a Comisiei pluripartite privind problemele legate de desfacerea căsătoriilor; secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Europene (1987); responsabilă de coordonarea președinției irlandeze a UE (1990); președintă a Comisiei interministeriale privind politica UE și a formațiunilor Buget, Cultură, Dezvoltare și Telecomunicații ale Consiliului pe durata președinției irlandeze; ministru al turismului, transporturilor și comunicațiilor; responsabilă de 11 dintre principalele companii de stat din Irlanda (1992); ministru al justiției (1993), membră a echipei guvernului irlandez care a negociat Declarația comună din decembrie 1993 a guvernului britanic și a celui irlandez pentru pace și reconciliere în Irlanda; carieră în sectorul privat în calitate de consultant de afaceri; directoare cu atribuții non-executive la două mari companii irlandeze; autoare a unei rubrici săptămânale la ziarul Irish Times; prezentatoare la TG4 (canal de televiziune în limba irlandeză) (1997); membră a Curții de Conturi Europene între 1 martie 2000 și 9 februarie 2010: responsabilă de auditul privind produsele animale și vegetale, alte cheltuieli ale FEOGA și măsurile agricole (2000); responsabilă de serviciul ADAR (Dezvoltarea instrumentelor de audit și rapoarte) al Curții; decană a Grupului CEAD „Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare” (2002); membră a Grupului de audit III „Acțiuni externe” (2006); membră a Comitetului administrativ al Curții de la înființarea acestuia (2009).
 • 31.03.2010 - 29.02.2012

  Eoin O'SHEA

  Eoin O'SHEA

  Născut în comitatul Galway în 1976; expert contabil, Institutul Experților Contabili din Irlanda; membru al Institutului Irlandez de Fiscalitate; diplome în: drept comercial, Law Society, Irlanda; științe juridice, Honorable Society of King's Inns, Irlanda; avocat, Honorable Society of King's Inns, Irlanda; contencios comercial, Law Society, Irlanda; insolvență și reorganizare judiciară, Law Society, Irlanda; expert contabil în cadrul societății Deloitte & Touche, Dublin (1996). Președinte al societății Ground Marketing Group (Havas Plc/4D Ireland) (2000); președinte al Institutului Consultanților în Management din Irlanda (2005); director general al Institute of Directors din Irlanda (2006); membru al comitetului de audit din cadrul Poliției irlandeze (2009); membru al Curții de Conturi Europene între 31 martie 2010 și 29 februarie 2012: membru al Grupului de audit III „Acțiuni externe”; membru al Camerei IV „Venituri, cercetare și politici interne și instituții și organe ale Uniunii Europene”; membru supleant al Camerei CEAD „Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare”; membru raportor pentru activitatea Curții referitoare la agențiile UE.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Kevin CARDIFF

  Kevin CARDIFF

  Născut la Dublin la 24 februarie 1961; Bachelor of Arts (licență), Universitatea Washington (1983); Master of Business Studies (master în afaceri), University College Dublin (1991); diplomă în drept financiar aplicat, Law Society of Ireland (2003). Secretar general, Ministerul de Finanțe (2010-2012); secretar general adjunct, Ministerul de Finanțe (2006-2010). Secretar adjunct, Politică fiscală, Ministerul de Finanțe (2005-2006); secretar adjunct, Divizia activități bancare, servicii financiare și relații internaționale, Ministerul de Finanțe (2001-2005); responsabil de unitatea Politică centrală privind libertatea informației și etică, Ministerul de Finanțe (1999-2001); responsabil de departamentul Bugete administrative, Ministerul de Finanțe (1998-1999); asistent principal, Sistemul de pensii din sectorul public, Ministerul de Finanțe (1996-1998); asistent principal, unitatea Politică monetară și cursul de schimb valutar, Ministerul de Finanțe (1989-1996); responsabil administrativ, Tratamentul datoriei publice interne (asistent tranzacționare obligațiuni), Ministerul de Finanțe (1988-1989); responsabil administrativ, Condițiile de încadrare în muncă în administrația publică, Ministerul de Finanțe/Ministerul Administrației Publice (1986-1988); responsabil administrativ, Politica salarială, Ministerul Administrației Publice (1984-1986). Pe lângă responsabilitățile menționate mai sus, domnul Cardiff a deținut, de-a lungul ultimilor ani, o serie de alte funcții precum: membru al Comisiei Băncii Centrale a Irlandei; administrator supleant și administrator al Băncii Europene de Investiții; președinte și membru al Grupului pentru strategie fiscală al guvernului irlandez; reprezentant al Irlandei în cadrul Grupului pentru codul de conduită în materie de fiscalitate în UE; membru și membru supleant în cadrul Comitetului pentru servicii financiare al UE. Membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 2012 și 28 februarie 2018: membru al Camerei I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale“, membru al Camerei CEAD „Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare”, în cadrul căreia a fost responsabil de dezvoltarea și analiza auditului, și membru al Camerei IV „Reglementarea piețelor și economia competitivă”.
 • 01.01.1981 - 17.10.1983

  Georges VITALIS

  Georges VITALIS

  Născut la Atena în 1924; licență în drept la Universitatea din Atena; avocat (1949); judecător de pace (1952); judecător asistent în cadrul unei judecătorii (1954); judecător la Organizația Națiunilor Unite, desemnat de guvernul elen (1962); președinte de judecătorie (1965); judecător la Curtea de Apel (1967); consilier la Curtea de Conturi a Greciei (1975). Vicepreședinte al Curții de Conturi a Greciei: auditul finanțelor publice și al persoanelor juridice de drept public (1980); membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 1981 și 17 octombrie 1983; decedat la 10 septembrie 2013.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Stergios VALLAS

  Stergios VALLAS

  Născut la Platanos Trikalon în 1926; diplomă în drept obținută la Universitatea din Atena (1952); studii postuniversitare de drept comercial și european la Universitatea din Paris; funcționar titular în cadrul Ministerului Comunicațiilor (Direcția generală a poștelor) (1948); avocat la Baroul din Atena (1955). Judecător de pace (1956); judecător-asistent, iar apoi judecător la tribunal (1957); președinte de tribunal (1970); judecător la Curtea de Apel și primar al orașului Salonic (1974); consilier la Curtea de Conturi a Greciei (1979); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1983 și 20 decembrie 1989; decedat la 9 noiembrie 2003.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Născut la Pyrgos Ilia în 1923; licență în drept la Universitatea din Atena; avocat la Atena (1952); judecător-asistent, iar apoi judecător în cadrul unei judecătorii (1954); judecător-asistent în cadrul Consiliului Juridic de Stat (1964); consilier juridic de stat în cadrul Ministerului Coordonării (Ministerul Economiei Naționale) și al ministerelor culturii și științelor, afacerilor externe, agriculturii și apărării naționale (1969). Participă la Academy of International Law la Universitatea din Dallas (1972); ia parte la negocierile legate de aderarea Greciei la Comunitățile Europene, în cadrul reprezentanței permanente a Greciei la Bruxelles (1975); consilier juridic la Ministerul Agriculturii (1976); membru al Curții de Conturi Europene între 21 decembrie 1989 și 31 decembrie 1995; decedat la 1 ianuarie 1998.
 • 01.01.1996 - 31.12.2001

  Kalliopi NIKOLAOU

  Kalliopi NIKOLAOU

  Născută la Assos-Korinthos în 1937; diplomă în științe economice obținută la Universitatea din Bonn; masterat în științe economice la Universitatea din Berkeley; doctorat în științe economice la Universitatea din Bonn; expertă și cercetătoare științifică la Centrul de Planificare și Cercetări Economice, responsabilă de sectorul industriei. Deputată în Parlamentul European, coordonatoare pentru buget (1981); președintă a Companiei pentru gestionarea proprietăților statului; ambasadoare-reprezentantă permanentă a Greciei la OCDE (1993); membră a Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 1996 și 31 decembrie 2001: responsabilă de auditul cheltuielilor FEOGA – Garantare 2.
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  Ioannis SARMAS

  Ioannis SARMAS

  Născut pe insula Cos la 21 martie 1957; studii de drept la Universitatea din Atena, primul din promoția sa (1975); diplome de studii aprofundate la Universitatea Paris II Sorbona: în drept penal (1980), drept public (1982) și finanțe publice (1983). Predă cursuri de metodologia dreptului și de finanțe publice la Școala Națională de Administrație Publică din Grecia (1989) și jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului la Institutul Național al Magistraturii din Grecia (1997); teză de doctorat în drept (1985, cu distincția Magna cum laude); participă la concursurile de recrutare organizate de Consiliul de Stat și de Școala Națională de Administrație (locul întâi la ambele concursuri); magistrat la Consiliul de Stat elen (1987); magistrat la Curtea de Conturi a Greciei (1993); vicepreședinte al acestei Curți; membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 2002 și 31 decembrie 2013: decan al Camerei I a Curții „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”; responsabil de auditul Băncii Centrale Europene, al Băncii Europene de Investiții, precum și de auditul cheltuielilor de funcționare ale instituțiilor și organismelor Uniunii Europene și ale Școlilor Europene; membru responsabil de dezvoltarea metodologiei Curții și a metodologiei din domeniul cercetării; președinte al comitetului responsabil de evaluarea activităților externe ale membrilor Curții; membru și președinte al Comitetului de audit al Europol.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Josep SUBIRATS

  Josep SUBIRATS

  Născut la Tortosa la 1 mai 1920; doctor în științe economice; expert contabil-verificator; auditor; profesor de politică fiscală a întreprinderilor la Universitatea Autonomă din Barcelona; director al cotidianului El Pueblo (1936); director al publicației periodice Ara; senator în Adunarea Constituantă (1977). Membru al Comisiei mixte Senat-Congres pentru chestiuni bugetare, financiare și legate de bugetul Senatului; reales senator în provincia Tarragona (1979); vicepreședinte al Comisiei pentru bugete; membru al comisiilor pentru finanțe, bugete, sănătate și securitate socială și statut, membru al președinției, precum și al Biroului permanent al Senatului; membru al Delegației reprezentanților Adunării Parlamentarilor din Catalonia care au negociat statutul autonom al acestei regiuni cu Comisia constituțională a Congresului; putător de cuvânt și secretar al grupului parlamentar „Catalonia: democrație și socialism”; membru al secțiunii permanente a grupului socialist și coordonator al activităților acestui grup în domeniul economic, financiar și bugetar; membru al comisiilor din cadrul Senatului responsabile de prezentarea unui raport privind bugetul general și bugetul de stat, precum și membru al comisiilor consultate cu privire la proiectele de lege în materie fiscală și economică (1978); reprezentant al Senatului în Republica Federală Germania și pe lângă Consiliul Europei în legătură cu chestiuni fiscale și economice; președinte al Secțiunii de audit și membru al Comisiei administrative (Comisiὀn de Gobierno) în cadrul Curții de Conturi a Spaniei; membru al Curții de Conturi Europene între 27 ianuarie 1986 și 9 februarie 1994.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Antoni CASTELLS

  Antoni CASTELLS

  Născut la Barcelona la 24 septembrie 1950; doctor în științe economice; profesor la Universitatea din Barcelona: titular al catedrei de finanțe publice (1989); președinte al uneia dintre cele două camere ale Sindicatura de Comptes de Catalunya (1984-1989). Deputat în Parlamentul Cataloniei: membru al Comisiei pentru bugete (1992-1994); membru al Curții de Conturi Europene între 10 februarie 1994 și 29 februarie 2000: responsabil de sectorul „Resurse proprii” și de „Domeniul regional - Transporturi –Turism” (1996).
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Născut la Tortosa la 4 februarie 1950; licențiat al Universității Complutense din Madrid; președinte al filialei din Tarragona a Partidului Popular (1978); membru al Parlamentului din Tarragona; membru al Adunării Atlanticului de Nord (1982). Purtător de cuvânt al Grupului Popular din Tortosa (1979); președinte regional al filialei catalane a Partidului Popular; membru al Comitetului executiv național al Partidului Popular (1986); președinte adjunct al Grupului Partidului Popular European din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (1989); membru al Adunării parlamentare a Uniunii Europei Occidentale (1991); Comisia de control bugetar și Comisia de afaceri externe, securitate și apărare (1994); membru al Curții de Conturi Europene între 2000 și 2006; președinte al Curții între 2002 și 2005; decedat la 16 aprilie 2012.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Juan RAMALLO MASSANET

  Juan RAMALLO MASSANET

  Născut la Palma de Mallorca în 1943; doctor în drept la Universitatea Complutense, Madrid; profesor asistent și cercetător la Universitatea Complutense (1969); profesor la Universitatea din Valladolid (1976) și la Universitatea din Insulele Baleare (1977); decan al Facultății de Drept (1978). Judecător supleant la Înalta Curte de Justiție din Insulele Baleare (1979); vicerector al Universității din Insulele Baleare (1980); deputat în Parlamentul Spaniei (1982): președinte al Comisiei pentru economie, comerț și finanțe (1983); membru al Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri externe și membru al Comisiei mixte Congres-Senat responsabile de relațiile cu Curtea de Conturi în ceea ce privește examinarea conturilor naționale (1984); a reprezentat Parlamentul Spaniei la întâlniri ale Uniunii Interparlamentare (1985); consilier la Institutul de Studii Fiscale, pe lângă Ministerul Finanțelor din Spania; a participat la elaborarea „Raportului privind gestiunea economică și financiară a cheltuielilor publice în Spania” (1990); responsabil de elaborarea și de redactarea cererilor de recurs introduse la Curtea Constituțională împotriva legilor complementare de reglementare a bugetului național spaniol (1997); membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 2006 și 29 februarie 2012: repartizat în Grupul de audit IV „Venituri, activități bancare, cheltuieli administrative, instituții și organisme comunitare, politici interne”.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Pierre LELONG

  Pierre LELONG

  Născut la Paris la 22 mai 1931; licențiat în drept; absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris; absolvent al Școlii Naționale de Administrație, filiera economică și financiară (1956); Ministerul Finanțelor (1958); secretariatul general pentru chestiunile interministeriale legate de cooperarea economică (1961). Consilier în cabinetul prim-ministrului (1962); consilier de grad superior în cadrul Curții de Conturi a Franței; director al Fondului de orientare și de reglementare a piețelor agricole (1967); deputat reprezentând departamentul Finistère (1968); secretar de stat pentru domeniul poștei și telecomunicațiilor (1974); administrator în cadrul Casei Naționale de Credit Agricol și în cadrul societății Air France; membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 20 decembrie 1989; președinte al Curții de Conturi Europene între 1981 și 1984.
 • 21.12.1989 - 16.12.1995

  Daniel STRASSER

  Daniel STRASSER

  Născut la Paris la 10 iunie 1929; absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris (1950); doctor în științe economice, absolvent de studii superioare de drept public; consilier pe lângă președinția Consiliului de miniștri, cabinetul secretarului general al guvernului responsabil de Ministerul Afacerilor Externe (1953). Detașat la Comisia Comunității Economice Europene (Piața comună) în calitate de administrator principal în cadrul secretariatului executiv; asistent al directorului general al administrației (1959); director pentru afacerile interne (1963); director al administrației (1968); director responsabil de personal (1970); director responsabil de bugete (1973); director general responsabil de bugetele Comisiei Comunităților Europene (1977); consilier de grad superior în cadrul Curții de Conturi a Franței, în serviciu extraordinar; delegat pentru spațiul aerian (1986); președinte al Asociației Naționale a Doctorilor în Științe Economice, președinte al biroului executiv (1978); profesor de finanțe publice europene la Colegiul Europei de la Bruges (studii postuniversitare) (1981); profesor la Centrul European Universitar de la Nancy; profesor invitat la Universitatea din Strasbourg (1983); membru al Curții de Conturi Europene între 21 decembrie 1989 și 16 decembrie 1995; decedat la 16 decembrie 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  Jean-François BERNICOT

  Jean-François BERNICOT

  Născut la Paris la 5 martie 1948; diplomă de inginer de la Academia Navală Franceză, absolvent al Școlii de Administrație a Afacerilor Maritime (Franța) și al Harvard's John F. Kennedy School of Goverment (Statele Unite); diferite funcții în cadrul Ministerului Apărării, al Ministerului Transporturilor și Afacerilor Maritime, precum și în cadrul Misiunii interministeriale maritime (1968). Auditor la Curtea de Conturi a Franței, apoi consilier referent, responsabil de auditul Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării; auditul extern al conturilor Organizației Națiunilor Unite și ale Organizației Meteorologice Mondiale (1987); membru în comitetele INTOSAI și EUROSAI (1988); raportor al Curții de Disciplină Bugetară și Financiară (1990); consilier pe lângă prim-președintele Curții de Conturi a Franței, cu misiunea de a crea serviciul pentru afaceri internaționale și europene, fiind, ulterior, delegat în funcția de secretar general adjunct al Curții (1993); membru al Camerei Naționale de Disciplină a auditorilor din sectorul privat; reprezentant al Ordinului Experților Contabili din Franța în cadrul Comitetului pentru sectorul public din cadrul Federației Internaționale a Experților Contabili (IFAC); a predat cursul de finanțe publice comunitare la ciclul postuniversitar din cadrul Universității Paris I; conferențiar la Școala Națională de Administrație (ENA); membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 1996 și 31 decembrie 2007: responsabil de auditul resurselor proprii ale UE și al rambursărilor către statele membre; însărcinat cu crearea unui nou sector de audit: „Dezvoltare rurală, pescuit și mediul marin” (2000); decan al grupului de audit I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”, fiind responsabil în special de auditul privind piețele produselor de origine animală și vegetală și de auditul legat de dezvoltarea rurală, pescuitul și mediul marin (2002).
 • 01.01.2008 - 31.12.2013

  Michel CRETIN

  Michel CRETIN

  Născut la Lons-Le-Saunier la 17 august 1942; absolvent al Școlii de Înalte Studii Comerciale (HEC) și al Școlii Naționale de Administrație (ENA); magistrat la Curtea de Conturi a Franței (1969); reprezentant al prim-președintelui Curții de Conturi a Franței, în calitate de director al Colegiului de auditori al ONU la New York (1986). Șeful Comisiei de audit a Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) la Geneva (1989); reprezentant permanent la Roma al prim-președintelui Curții de Conturi a Franței și șeful grupului de auditori externi ai Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU și ai Programului alimentar mondial al ONU (1994); numit membru al Colegiului internațional de auditori al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord la Bruxelles (1998); președinte al celei de A șasea camere a Curții de Conturi a Franței (2005); în paralel cu funcțiile deținute la Curtea de Conturi a Franței, a reprezentat Franța în Comitetul pentru sectorul public al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) (1989); membru al comitetului responsabil de elaborarea standardelor de contabilitate generală ale statului francez; membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2013: membru al Grupului de audit I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale” (2008); decan al Camerei I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale” și membru al Comitetului administrativ (2010); membru al Camerei I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale” și membru supleant al Comitetului administrativ.
 • 01.01.2014 - 31.12.2019

  Danièle LAMARQUE

  Danièle LAMARQUE

  Născută la Bayonne la 22 ianuarie 1953; absolventă a Școlii Naționale de Administrație (École nationale d’administration - ENA). Magistrat la Curtea de Conturi a Franței (1984), ulterior președintă a două camere regionale de conturi (Rouen și Marsilia). Președintă (2020-2021) a Societății Europene de Evaluare (European Evaluation Society), membră a diferitor grupuri de reflecție și rețele academice.
 • 15.07.2013 - 14.07.2019

  Neven MATES

  Neven MATES

  S-a născut la Zagreb în 1951; licență la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din Zagreb (absolvent 1975); diplomă de master în economie, Facultatea de Comerț Exterior, Universitatea din Zagreb (absolvent 1981); doctor în economie, Facultatea de Economie, Universitatea din Zagreb (absolvent 1988); bursier Fulbright, studii postdoctorale, North-Western University, Evanston, IL, SUA (absolvent 1990). A ocupat diverse posturi de cercetător, inclusiv șef al Diviziei pentru politică monetară, și cercetător, Institutul de Economie, Zagreb, Croația (până în 1992); membru al comitetelor consultative pentru politică macroeconomică și pentru reforme structurale constituite de Guvernul federal al fostei Republici Socialiste Federale a Iugoslaviei (până în 1989); membru al Consiliului Agenției de Reabilitare Bancară a guvernului fostei Republici Socialiste Federale a Iugoslaviei (până în 1990); consilier al guvernatorului Băncii Naționale a Croației cu privire la introducerea primei monede croate după declararea independenței Croației (până în 1992); economist pe probleme bugetare pentru Pakistan, Departamentul de afaceri bugetare (până în 1993); economist pe probleme fiscale pentru Polonia, Departamentul de afaceri fiscale (până în 1995); referent principal pentru fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Departamentul European (până în 1997); referent principal pentru Slovacia, Departamentul European (până în 1999); șeful misiunii pentru Albania (2000); șeful misiunii pentru România (până în 2004); reprezentant rezident principal, șeful Oficiului FMI de la Moscova, Rusia (până în 2009); șeful misiunii pentru Belarus, concomitent cu funcția deținută la Moscova (până în 2009); membru al personalului, FMI, Washington DC, SUA (1992-2009); consilier principal, Banca Națională a Croației (2009-2013). În 2013 a devenit membru al Curții de Conturi Europene și a fost numit în cadrul Camerei IV – Venituri, cercetare și politici interne și instituții și organe ale Uniunii Europene.
 • 18.10.1977 - 31.12.1992

  Aldo ANGIOI

  Aldo ANGIOI

  Născut la Roma la 11 aprilie 1927; masterat în drept (1947); admis la concursul de încadrare în grupa A la Ministerul Muncii și Securității Sociale (1949); magistrat în cadrul Curții de Conturi (1953); consilier în cadrul Curții de Conturi (1970). Membru al Colegiului Internațional al Auditorilor NATO (1973) și apoi președinte al acestui colegiu (1974); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 31 decembrie 1992; președinte al Curții între 1990 și 1992; decedat la 24 octombrie 2020.
 • 01.01.1993 - 28.02.2006

  Giorgio CLEMENTE

  Giorgio CLEMENTE

  Născut la Roma la 18 decembrie 1939; licență în drept la Universitatea din Roma și diplomă în dreptul muncii de la aceeași universitate; a ocupat funcții de conducere în cadrul ministerelor apărării, poștei, lucrărilor publice și transporturilor (1962). Judecător în cadrul Curții de Conturi a Italiei, repartizat în Serviciul de relații internaționale și comunitare și în Secția jurisdicțională 1 specializată în contabilitatea publică, precum și în biroul responsabil de coordonarea controalelor ex post (1972); membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 1993 și 28 februarie 2006: responsabil de sectorul orizontal FEOGA-Garantare (proceduri de gestiune și de control bugetar și chestiuni de ordin general); responsabil de auditul fondurilor europene de dezvoltare (1996).
 • 01.03.2006 - 28.11.2011

  Massimo VARI

  Massimo VARI

  Născut la Frosinone la 23 octombrie 1937; licență în drept la Universitatea La Sapienza, Roma; magistrat la Curtea de Conturi a Italiei (1972), ocupând succesiv diverse funcții, inclusiv în domeniul auditului, în cabinetul procurorului general administrativ (1973), în secția Colectivități locale, precum și în alte secții jurisdicționale specializate (1980). Judecător la Curtea Constituțională a Italiei (1993), apoi vicepreședinte al acesteia (2001); președinte de secție, responsabil de coordonarea secțiilor regionale ale Curții de Conturi a Italiei, și membru al Colegiului secțiilor reunite pentru evaluarea conturilor generale ale statului și ale regiunilor și provinciilor cu statut special, precum și pentru raportarea către Parlament (2002); a predat cursuri la diferite instituții de învățământ superior, și anume cursuri de justiție constituțională, de contabilitate publică, precum și de drept administrativ și constituțional; raportor la diverse congrese internaționale; începând din anii ’80, membru al numeroase comisii publice sau grupuri de studiu; președinte al Comitetului de orientare tehnico-științifică înființat în cadrul Ministerului de Interne pentru a analiza responsabilitățile fundamentale ale autorităților locale (2003); membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 2006 și 28 noiembrie 2011: repartizat în cadrul Grupului de audit II „Politici structurale, transport, cercetare și energie”; membru al Camerei II „Politici structurale, transporturi și energie” (2010); decedat la 18 iunie 2013.
 • 2.11.2004 - 1.11.2010

  Kikis KAZAMIAS

  Kikis KAZAMIAS

  Născut la Lefkoniko (Famagusta) la 27 august 1951; masterat în economie la Hochschule für Ökonomie (Școala Superioară de Economie) din Berlin, specializarea comerț exterior și relații economice internaționale; director al departamentului de importuri al unei mari întreprinderi comerciale (1977). Directorul unei societăți familiale (1984); deputat ales în Camera cipriotă a reprezentanților (1991) pe lista Partidului Progresist al Muncitorilor și reales în 1996; membru al Comisiei parlamentare pentru finanțe și buget, precum și al Comisiei pentru comerț, industrie și turism (1991); membru al Comisiei parlamentare pentru comunicații și lucrări publice (1991); membru al Comisiei parlamentare mixte UE-Cipru; între altele, a reprezentat Parlamentul cipriot în cadrul mai multor reuniuni internaționale în străinătate (1996); director general al celei mai importante cooperative de credit din Cipru (1997); președinte al Grupului de investiții al societăților cooperative (1999); ales primar în Famagusta; președinte al comisiei municipalităților din zona ocupată și prim-vicepreședinte al Uniunii municipalităților din Cipru (2001); numit ministru al comunicațiilor și lucrărilor de către președintele Republicii Cipru (2003); desemnat să ocupe unul dintre posturile de membru în Consiliul de control intern; în calitatea sa de ministru, a participat la reuniunile Consiliului de miniștri al Uniunii Europene privind transporturile, dezvoltarea, afacerile maritime și telecomunicațiile; a demisionat din această funcție în aprilie 2004; membru al Curții de Conturi Europene între 2 noiembrie 2004 și 1 noiembrie 2010: responsabil de Grupul de audit I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”; membru al Comitetului administrativ al Curții (2004); membru al Camerei I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale” (2010).
 • 2.11.2010 - 1.11.2022

  Lazaros S. LAZAROU

  Lazaros S. LAZAROU

  Născut la Liopetri (Famagusta) la 10 ianuarie 1958; membru al Asociației Experților Contabili Certificați (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA); diplomă de master în administrație publică de la Kennedy School of Government (Universitatea Harvard); diplomă de licență în științe economice de la Universitatea din Hull, Regatul Unit. S a format și a activat ca expert contabil/auditor în cadrul unor societăți de audit din Regatul Unit și din Cipru. A activat: în cadrul Autorității de Administrare Fiscală a Republicii Cipru (1989 1999); în cadrul Trezoreriei, în funcția de contabil general al statului cipriot (2000 2010); în cadrul Curții de Conturi Europene ca membru (2010 2022). În calitate de membru al Curții de Conturi Europene, a activat în: Camera I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale” (11.2010-04.2012); Camera II „Politici structurale, transporturi și energie” (05.2012-01.2014); Camera CEAD, ca reprezentant al Camerei I și al Camerei II (01.2011-01.2014); Camera CEAD, ca membru permanent (02.2014-05.2016); Camera V, ca decan (06.2016-02.2020); Camera II „Investiții pentru coeziune, creștere și incluziune” (02.2020-10.2022). Timp de șase ani, a fost și membrul Curții responsabil de raportul anual (02.2014-02.2020).

 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Igors LUDBORŽS

  Igors LUDBORŽS

  Născut la Jūrmala la 4 iunie 1964; doctorat în contabilitate, Universitatea din Vilnius; diplomă postuniversitară de drept fiscal internațional, Universitatea Robert Kennedy; licență în contabilitate și în analiză operațională, Universitatea din Letonia; lector, iar apoi profesor în cadrul departamentului de contabilitate al Universității din Letonia (1985). Director financiar al asociației în participațiune (joint venture) germano-letone „IP Riga” (1990); auditor și, ulterior, manager de audit la Coopers & Lybrand Letonia (1993); director adjunct, apoi director al departamentului de audit intern din cadrul Parex Bank (1997); director general al propriului său cabinet de auditori certificați (2003); membru al Curții de Conturi Europene între 7 mai 2004 și 6 mai 2016, Grupul de audit IV „Venituri, activități bancare, cheltuieli administrative, instituții și organisme comunitare, politici interne” (2004); membru al Comitetului administrativ; decan al Camerei CEAD „Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare”, responsabil în principal de calitatea auditului și de asistență, precum și membru în Comitetul administrativ (2012); vicepreședinte și președinte al Consiliului de audit al Mecanismului european de stabilitate.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Născută la Šakiai la 15 octombrie 1957; diplomă în științe economice de la Universitatea din Vilnius; auditor autorizat în Lituania și membru senior (Fellow) al Asociației Experților Contabili Autorizați (Association of Chartered Certified Accountants) din Marea Britanie. A participat la următoarele seminare și cursuri de formare profesională: program intensiv de formare a formatorilor în domeniul contabilității internaționale; audit, sisteme informaționale și finanțe corporative, la Centrul pentru dezvoltarea contabilității internaționale de la Universitatea din Texas (Statele Unite), la Universitatea din Vilnius (Lituania) și la Fundația Soros (New York, Statele Unite); principii contabile, contabilitate analitică și gestiune financiară, la Facultatea de contabilitate a Universității Depaul din Chicago (Statele Unite); contabilă într-o întreprindere de textile din Vilnius (1980); șefă a departamentului industrial din cadrul centrului de calcul pentru statistică din Lituania (1983); profesoară la Școala de Științe Economice din Vilnius (1987); auditor-șef, manager și manager de rang superior în cadrul societății PricewaterhouseCoopers (1994) și apoi șefă a serviciului de audit și director adjunct (2003); membră a Curții de Conturi Europene între 7 mai 2004 și 6 mai 2010, în cadrul Grupului de audit IV „Venituri, activități bancare, cheltuieli administrative, instituții și organisme comunitare, politici interne”; membră a Comitetului de audit intern al Curții și președintă a acestuia (2005); membră în cadrul grupului CEAD al Curții „Coordonare, comunicare, evaluare, asigurare și dezvoltare”, reprezentând Grupul IV; decană a Grupului IV (2007).
 • 07.05.2010 - 15.06.2016

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Născută la Plungė la 8 mai 1960; diplomă în drept (summa cum laude), specializarea drept civil, de la Universitatea din Vilnius, Facultatea de drept (1993); directoare generală a Consiliului Local Marijampole (1983); inspector-șef la Direcția pentru persoane cu handicap; consilieră principală în cadrul Serviciului de redactare legislativă, Ministerul Securității Sociale din Republica Lituania (1985). Consilieră în cadrul Serviciului pentru afaceri juridice și contracte, Ministerul pentru Relații Economice Internaționale din Republica Lituania (1992); consilieră a primului-ministru, Guvernul Republicii Lituania (1993); consilieră juridică, societatea pe acțiuni Lelija (1995); subsecretar de stat, Ministerul Justiției (1997); ministru adjunct, Ministerul Justiției (1998); subsecretar de stat adjunct, Ministerul Afacerilor Interne (2001); subsecretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne (2002); auditor general, Oficiul Național de Audit al Republicii Lituania (2005); membră a Comitetul director al EUROSAI (Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit) (2005); membră a Curții de Conturi Europene între 7 mai 2010 și 15 iunie 2016, în cadrul Camerei I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”; decana Camerei I (2014).
 • 16.06.2016 - 15.11.2022

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas ŠADŽIUS

  În 1983, domnul Rimantas Šadžius a absolvit cum laude Facultatea de Chimie din cadrul Universității de Stat Lomonosov din Moscova. În 2002, a absolvit cu diplomă de master Facultatea de Drept din cadrul Universității Vilnius. Înainte de 2003, domnul Šadžius a dobândit experiență profesională ca cercetător științific în chimie cuantică și fizica solidelor și ca traducător, editor și publicist de literatură științifică. Din 1996, el a lucrat și în calitate de consultant în domeniul contabilității și al fiscalității în cadrul unei societăți private. Domnul Šadžius și-a continuat cariera în cadrul unor instituții guvernamentale din Lituania: a fost ministru adjunct în cadrul Ministerului Securității Sociale și Muncii (2003-2004), ministru adjunct în cadrul Ministerului Sănătății (2004-2006) și ministru adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor (2006-2007). Între jumătatea anului 2007 și sfârșitul anului 2008, domnul Šadžius a fost ministrul finanțelor al Lituaniei. Din 2009 până în 2012 a fost lector universitar (în finanțe publice) la Universitatea de Științe ale Educației din Lituania și, de asemenea, a lucrat pentru o societate de servicii de publicare pentru publicațiile academice. Din decembrie 2012 până în iunie 2016, domnul Šadžius a fost din nou ministrul finanțelor al Lituaniei și, în această calitate, a exercitat funcția de președinte al Consiliului ECOFIN în a doua jumătate a anului 2013. În timpul mandatului său de ministru al finanțelor, Lituania a adoptat moneda euro și a devenit cel de al 19-lea stat membru al zonei euro, la 1 ianuarie 2015. Din 16 iunie 2016 până la 15 noiembrie 2022, domnul Šadžius a fost membru al Curții de Conturi Europene, desfășurându-și activitatea în Camera IV: „Reglementarea piețelor și economia competitivă”. Printre alte sarcini, el a fost responsabil de mai multe audituri efectuate de Curte în legătură cu uniunea piețelor de capital și cu mecanismul unic de rezoluție, precum și de auditurile anuale privind agențiile UE. În 2017, domnul Šadžius a fost ales ca membru al Curții responsabil de relațiile instituționale.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Marcel MART

  Marcel MART

  Născut la Esch-sur-Alzette la 10 mai 1927; doctor în drept; avocat în Baroul din Luxemburg (1953); redactor-șef în cadrul agenției internaționale de informații Europe (1955); purtător de cuvânt adjunct al Înaltei Autorități a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (1960). Șef al Biroului de informații de la New York al celor trei comunități europene (1964); șef al serviciului „Informații către țările terțe” din cadrul Comisiei Comunității Economice Europene (1967); ministru al economiei naționale, claselor mijlocii, turismului, transportului și energiei în cadrul guvernului luxemburghez (1969); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 20 decembre 1989; președinte al Curții între 1984 și 1989; decedat la 15 noiembrie 2019.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Maurice THOSS

  Maurice THOSS

  Născut la Pétange la 19 iulie 1939; titular al unei diplome de traducător (1964) și al unei licențe în științe politice obținute la Universitatea din Geneva; secretar parlamentar în Camera Deputaților (1966). Secretar de stat pentru muncă și imigrație în cadrul guvernului condus de dl Gaston Thorn (1974); deputat, membru al adunărilor parlamentare ale Consiliului Europei, Uniunii Europei Occidentale și Benelux; consilier comunal; președinte al comisiilor de finanțe și de lucrări publice (1979); președinte al grupului socialist din Camera Deputaților; președinte al Comisiei de afaceri economice; vicepreședinte al Comisiei de finanțe (1984); membru al Curții de Conturi Europene între 21 decembrie 1989 și 31 decembrie 1995; decedat în 2003.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  François COLLING

  François COLLING

  Născut la Esch-sur-Alzette la 5 martie 1940; licențiat în inginerie electronică la Școala Politehnică Federală din Zurich, Elveția; și-a desfășurat activitatea la Biroul central pentru măsurări nucleare din Geel (Belgia) (1965). A lucrat de asemenea în cadrul grupului siderurgic ARBED (Luxemburg), fiind implicat în activități de control informatic și de dezvoltare a aplicațiilor informatice (1975); deputat în Parlamentul luxemburghez (1979), reales în 1984, 1989 și 1994; președinte al grupului parlamentar al Partidului Creștin-Social (PCS) între 1985 și 1995, precum și președinte al Comisiei pentru finanțe și buget; președinte al Comisiei pentru cercetare și educație, inițiator și raportor al unei dezbateri preliminare cu privire la o lege în vederea creării unor centre publice de cercetare, precum și al reformei Centrului Universitar din Luxemburg și a Institutului Superior de Tehnologie din Luxemburg; autor al unui proiect de lege privind reforma Camerei de Conturi din Luxemburg; membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 1996 și 31 decembrie 2007: responsabil de auditul în domeniul „FEOGA – Orientare, cercetare, energii și politici noi” (1996); responsabil de auditul în domeniul „Politici interne și cercetare (inclusiv JET și Centrul Comun de Cercetare)” care includea educația, formarea profesională, mediul înconjurător, transporturile, cultura, protecția consumatorilor și cercetarea (1998); membru al grupului de audit II „Politici structurale, transport, cercetare și energie”; decan al acestui grup în (2004).
 • 01.01.2008 - 31.12.2019

  Henri GRETHEN

  Henri GRETHEN

  Născut la Esch-sur-Alzette la 16 iulie 1950; secretar general al Partidului Democrat din Luxemburg între 1981 și 1990 și din nou între 1994 și 2004. Între 1999 și 2004, domnul Grethen a ocupat funcțiile de ministru al economiei și de ministru al transporturilor. În plus, pentru o scurtă perioadă de timp în 2004, a ocupat postul de ministru al funcției publice. În perioada 1976 1989, domnul Henri Grethen a ocupat diverse funcții în cadrul Confederației Comerțului din Luxemburg (Confédération luxembourgeoise du commerce). În 1981, a fost numit secretar general al acestei organizații. Începând din 1984 până în 1999 și apoi din 2004 până în 2008, a fost deputat în Parlament. În această calitate, domnul Grethen a activat ca membru al Comisiei pentru finanțe și buget din 1990 până în 1999 și a fost apoi numit președinte al Comisiei pentru control bugetar. De asemenea, a deținut funcția de vicepreședinte al Parlamentului, mai întâi în perioada 1998 1999, iar apoi din 2006 până în 2007. În calitatea sa de deputat în Parlament, domnul Grethen a fost responsabil de elaborarea legii din 1999 privind înființarea și reglementarea Curții de Conturi a Luxemburgului (Cour des comptes), precum și de revizuirea acestei legi în 2007 și a prezentat ambele propuneri în fața Parlamentului în calitate de raportor. Prin intermediul acestei legi, a fost creată în Luxemburg o Curte de Conturi independentă, însărcinată să examineze legalitatea și regularitatea veniturilor și a cheltuielilor statului și buna gestiune financiară a fondurilor publice. Domnul Grethen a devenit membru al Curții de Conturi Europene la 1 ianuarie 2008. În perioada 1 ianuarie 2008-1 iunie 2010, a făcut parte din Grupul de audit II „Politici structurale, transporturi, cercetare și energie” și a fost, de asemenea, membru al Comitetului administrativ. De la 1 iunie 2010, ca urmare a reorganizării Curții, domnul Grethen este membru al Camerei II „Politici structurale, transporturi și energie” și membru supleant al Comitetului administrativ. Din octombrie 2013 până în septembrie 2016, domnul Henri Grethen a fost decan al Camerei II și, în consecință, membru cu drepturi depline al Comitetului administrativ.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Născut la Budapesta în 1947; diplomă în finanțe la Universitatea de Științe Economice Karl Marx din Budapesta; a urmat cursuri de relații economice internaționale la Institutul postuniversitar al acestei universități și a participat la Programul internațional de burse de studii pentru auditori organizat de Oficiul General de Audit al Statelor Unite ale Americii (General Accounting Office). Administrator adjunct și apoi șef de serviciu la Oficiul Central de Statistică din Ungaria, fiind responsabil de relațiile internaționale, planificare și raportare, precum și de coordonarea colectării de date; șef de cabinet al președintelui (1970); auditor principal în cadrul Comisiei de control guvernamental al instituțiilor financiare și al finanțelor publice (1984); director general adjunct și apoi director general de audit în cadrul instituției supreme de audit din Ungaria (Állami Számvevőszék), fiind responsabil de auditul întreprinderilor de stat, al fondurilor sociale, al sistemului de securitate socială, al procesului de privatizare, al proiectelor majore de investiții, al ajutorului extern, inclusiv al fondurilor de preaderare de la Uniunea Europeană, al patrimoniului de stat, al finanțelor partidelor politice și ale organizațiilor nonprofit; responsabil de relațiile internaționale, inclusiv de organizarea celui de-al XVIII-lea Congres al Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) (1990); coordonator principal și responsabil de grupul de lucru interministerial pentru control financiar, sub egida Comisiei interministeriale pentru integrare europeană și a Ministerului Afacerilor Externe; membru al Asociației Auditorilor Financiari din Ungaria (1996); membru al Curții de Conturi Europene între 7 mai 2004 și 6 mai 2010: membru în cadrul Grupului de audit I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale“; decan (2009); membru al Grupului CEAD „Coordonare, comunicare, evaluare, asigurare și dezvoltare”; membru supleant în Comitetul administrativ al Curții (2006).
 • 07.05.2010 - 31.08.2017

  Szabolcs FAZAKAS

  Szabolcs FAZAKAS

  Născut la Budapesta în 1947; diplomă în economie în 1971 și doctorat în 1973 la Universitatea de Științe Economice, Budapesta; Ministerul pentru Comerț Exterior (1973-1989); ministru adjunct, șeful Secretariatului pentru Relații Economice Internaționale (1989-1990). Reprezentant-șef pentru Ungaria, compania de stat Întreprinderile de Stat ale Austriei (1990-1995); secretar de stat adjunct, Ministerul Industriei și Comerțului (1995-1996); ambasador al Ungariei la Bonn în 1996; ministru al industriei, energiei, comerțului și turismului (1996-1998); reprezentant al grupului DaimlerChrysler Corp. pentru Ungaria (1998-2002); membru al grupului național maghiar în cadrul UIP (Uniunea interparlamentară) (2002-2004); deputat în Parlamentul European între 2004 și 2009: președinte al Comisiei CONT (2004-2006); chestor, membru al Biroului Parlamentului European (2006-2009); membru al Comisiilor BUDG și CONT, precum și al Delegației la Comisia parlamentară mixtă UE-Croația; prim-vicepreședinte al Forumului European pentru Energie; președinte sau membru în consiliul de administrație al mai multor organizații civile (Ungaria în Europa, Economia, Dialogul European, Consiliul Maghiar al Mișcării Europene, Asociația Importatorilor Maghiari de Automobile); a obținut următoarele decorații: Crucea de comandor cu stea a ordinului de merit al Ungariei, Crucea de merit cu panglică a Austriei și Marea cruce de merit a Germaniei; membru al Curții de Conturi Europene între 7 mai 2010 și 31 august 2017: membru în cadrul Camerei II „Politici structurale, transporturi și energie” (2010-2012); membru al Camerei III „Acțiuni externe” (2012) și membru supleant al comitetului administrativ. Decedat la 31 martie 2020.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Josef BONNICI

  Josef BONNICI

  Născut la Birzebbuga la 15 aprilie 1953; masterat și doctorat în litere la Simon Fraser University (Canada); doctorat Honoris Causa în litere la Rikkyo University (Japonia) și licență în economie (cum laude) la Universitatea din Malta; profesor de economie. Conferențiar universitar la Deakin University în Australia între 1980 și 1988, apoi la Universitatea din Malta între 1988 și 2003; consilier economic pe lângă prim-ministrul Maltei, în domeniul politicii economice, responsabil în special de reforma impozitului pe venit (1988); secretar de stat pe lângă ministrul finanțelor, principalele sale responsabilități fiind legate de politica economică (1994); ministru al serviciilor economice, cu responsabilități legate de: politica de dezvoltare economică, Biroul național de statistică, politica în domeniul concurenței și investițiile publice, inclusiv societățile de electricitate, de distribuție a apei și de telecomunicații, compania aeriană națională, Malta Shipyards (șantierele navale din Malta), aeroportul internațional din Malta și zona de liber schimb (1995); membru al Comisiei pentru conturile publice, al Comisiei pentru afaceri externe și europene și al Comisiei parlamentare mixte Malta-UE; a reprezentat Malta în cadrul Adunării parlamentare a Consiliului Europei (1992); membru în Camera Reprezentanților din Malta în 1992, apoi în 1996, 1998 și 2003; membru observator în Parlamentul European, unde a participat la reuniunile Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și la cele ale Comisiei pentru politică regională, transport și turism (2003); membru al Curții de Conturi Europene între 7 mai 2004 și 6 mai 2010: repartizat în cadrul Grupului de audit II „Politici structurale, transport, cercetare și energie” (2004); membru responsabil de Declarația de asigurare (DAS) a Curții, în cadrul Grupului CEAD (Coordonare, comunicare, evaluare, asigurare, dezvoltare) (2006); decan al acestui grup (2008); a devenit guvernator al băncii centrale din Malta la 1 iulie 2011.
 • 07.05.2010 - 30.09.2016

  Louis GALEA

  Louis GALEA

  Născut la Mqabba la 2 ianuarie 1948; studii de drept la Universitatea din Malta; a exercitat profesia de avocat; a predat cursuri de drept social și de dreptul muncii la Catedra de drept public a Universității din Malta (1999); a primit decorații din partea Regatului Spaniei, precum și din partea Franței, Bulgariei și Ciprului. Ales în Camera Reprezentanților din Malta (1976); secretar general al Partit Nazzjonalista (1977); ministru al dezvoltării sociale, responsabil, printre altele, de sănătate și educație, ocuparea locurilor de muncă și afaceri interne, inclusiv securitate națională și centre penitenciare, cultură și artă, drepturile femeilor, familie, copii și persoane cu nevoi speciale (1987); în cursul negocierilor de aderare a Maltei la UE, a fost copreședinte al Comisiei parlamentare mixte Malta-UE (1998); ales în unanimitate în funcția de președinte (Speaker) al Camerei Reprezentanților (2008); a acordat sprijin diferitor comisii parlamentare, printre care Comisia pentru conturile publice, precum și Curții de Conturi a Maltei și ombudsmanului; membru al Curții de Conturi Europene între 7 mai 2010 și 30 septembrie 2016: repartizat în cadrul Camerei IV care răspunde de pregătirea raportului anual și a rapoartelor speciale privind auditul financiar și auditul performanței în diferite domenii de politică aferente bugetului UE – venituri, cheltuieli administrative ale instituțiilor și organelor UE, cercetare și politici interne și guvernanță economică și financiară; membrul raportor al Curții pentru cheltuielile administrative ale instituțiilor și ale școlilor europene (2010); membru al Comitetului administrativ; membru raportor pentru agențiile și întreprinderile comune ale UE; decan al Camerei IV (2012).
 • 01.10.2016 - 30.09.2022

  Leo BRINCAT

  Leo BRINCAT

  Născut în Cospicua la 26 septembrie 1949. A obținut diploma de „Associate” și apoi a fost ales ca „Fellow” al Chartered Institute of Bankers (denumit în prezent Institutul de Servicii Financiare) din Londra. A lucrat la Barclays Bank DCO, Mid-Med Bank Ltd și HSBC Bank Malta plc (1966-2006). Șef al Serviciului de cercetare, Departamentul de strategie din cadrul HSBC Bank Malta plc. Consultant de management în domeniul controalelor financiare interne și al conformității (2007-2013). Secretar internațional al Partidului Socialist din Malta și reprezentant al acestuia în Internaționala Socialistă (1982-1997). Ales în Parlamentul maltez în 1982. Secretar parlamentar în cabinetul prim-ministrului (1986-1987). Membru al Comisiei parlamentare comune pentru preaderare Malta-UE (1992-2004). Membru al Comisiei pentru conturi publice (1995-1996). Ministru al comerțului (1996-1997); ministru al finanțelor și comerțului (1997-1998). Președinte al Comisiei pentru conturi publice (1998-2003); președinte al Comisiei pentru conturi publice din cadrul Oficiului Național de Audit (1999-2003). Membru al Comisiei pentru afaceri externe și europene (2003-2013); membru al Comisiei pentru mediu și dezvoltare (2010-2013). Ministru al dezvoltării sustenabile, mediului și schimbărilor climatice (2013-2016). A fost membru al Curții de Conturi Europene de la 1 octombrie 2016 până la 30 septembrie 2022. În 2019, a primit un premiu de onoare din partea Consiliului Local din St. Julian’s, acordat în semn de recunoaștere pentru servicii aduse comunității.
 • 18.10.1977 - 31.12.1995

  André MIDDELHOEK

  André MIDDELHOEK

  Născut la Voorburg la 13 decembrie 1931; diplomă în științe economice obținută la Universitatea din Amsterdam (1957); membru al Biroului Central de Planificare Economică al guvernului neerlandez (1958); director adjunct al Biroului Central de Planificare Economică (1966); lector în cadrul Institutului Internațional de Înalte Studii de Științe Sociale (1960). Director general pentru bugetul de stat în cadrul Ministerului Finanțelor; membru/vicepreședinte al Comitetului de politică economică al Comunităților Europene (1969); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 31 decembrie 1995: auditul cheltuielilor din domeniile energiei, cercetării și investițiilor (1977); metode de lucru și formare profesională; raportor general pentru raportul anual (1981); Fondul european de dezvoltare regională, Fondul european de orientare și garantare agricolă, secțiunea „Orientare”; programele mediteraneene integrate; coordonarea fondurilor structurale; președinte al Curții de Conturi Europene între 1993 și 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2010

  Maarten ENGWIRDA

  Maarten ENGWIRDA

  Născut la Tilburg la 2 iunie 1943; masterat în drept la Universitatea de Stat din Groningen; cursuri postuniversitare în relații internaționale la Haga; consilier în Direcția de cooperare financiară și economică pentru dezvoltare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (1968). Membru al Parlamentului neerlandez (1970); deputat în Parlamentul European (1971); consilier în cadrul Agenției Internaționale a Energiei (1975); membru al Parlamentului neerlandez: vicepreședinte, trezorier și șef al grupului partidului „Democraten 66”; membru în mai multe comisii parlamentare de anchetă și președinte al Comisiei pentru control bugetar; membru supleant al Adunării Atlanticului de Nord și raportor general al Comisiei economice din cadrul acestei adunări (1977); membru al Colegiului Curții de Conturi a Țărilor de Jos: raportor pentru auditul fondurilor comunitare și președinte al grupului de lucru al INTOSAI pentru auditul din domeniul mediului înconjurător (1990); membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 1996 și 31 decembrie 2010: responsabil de auditul financiar, cheltuieli directe, probleme de ordin general și analiza riscurilor pentru FEOGA, secțiunea „Garantare” (1996); responsabil de auditul cheltuielilor bugetare comunitare pentru țările din Europa Centrală și de Est și pentru Comunitatea Statelor Independente (2000); responsabil de Grupul de audit III „Acțiuni externe” (2004); decan al acestui grup (2006); membru al Camerei III „Acțiuni externe” (2010) și președinte al grupului de lucru din cadrul INTOSAI privind răspunderea de gestiune și activitățile de audit în cazul ajutoarelor acordate în urma dezastrelor (2010); membru al Camerei CEAD „Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare” și membru supleant al Comitetului administrativ.
 • 01.01.2011 - 31.12.2013

  Gijs DE VRIES

  Gijs DE VRIES

  Născut la New York la 22 februarie 1956; diplomă universitară în drept și științe politice obținută la Universitatea din Leiden (1981); Școala postuniversitară de vară, Institutul Universitar European din Florența (1981); asistent universitar în Departamentul de științe politice, Facultatea de Drept a Universității din Leiden (1981). Deputat în Parlamentul European (1984); Georgetown Leadership Seminar, School of Foreign Service, Universitatea din Georgetown, Washington DC (1993); președinte al Grupului Liberalilor și Democraților din Parlamentul European (1994); secretar de stat pentru afaceri interne și relațiile Regatului (1998); membru al Camerei Deputaților; reprezentant al guvernului neerlandez în cadrul Convenției privind viitorul Uniunii Europene (Convenția europeană) (2002); ambasador cu însărcinare specială (2004); coordonator al politicii de antiterorism a Uniunii Europene (2004); cercetător de grad superior în cadrul Institutului Neerlandez pentru Relații Internaționale (Clingendael) (2007); vicepreședinte al Curții de Conturi a Țărilor de Jos (2008); membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2013: membru al Camerei III „Acțiuni externe”; membru supleant al Comitetului administrativ (2011); membru reprezentant al Camerei III în cadrul Camerei CEAD (2012); președinte al grupului de lucru din cadrul INTOSAI privind răspunderea de gestiune și activitățile de audit în cazul ajutoarelor acordate în urma dezastrelor (2010).
 • 01.01.2014 - 14.04.2022

  Alex Brenninkmeijer

  Alex BRENNINKMEIJER

  Născut la Amsterdam la 29 iunie 1951. A absolvit studii de drept la Universitatea din Groningen; a obținut titlul de doctor la Universitatea din Tilburg cu o teză de doctorat privind accesul la justiție și importanța independenței judiciare în țările care au la bază principiul statului de drept. Profesor de drept la Universitatea din Radboud (1976–1980), la Universitatea din Tilburg (1980–1984) și la Universitatea din Amsterdam (1992–1996). Profesor și decan în cadrul Facultății de drept a Universității din Leiden (1996–2005). Profesor onorific de drept la Universitatea din Utrecht (2014–2022). Vicepreședinte al Tribunalului Administrativ din Arnhem (1984–1988). Judecător la Înalta Curte Administrativă (instanță de apel pentru funcția publică și chestiuni legate de securitatea socială) și vicepreședinte al acestei instanțe (1988–2002). Judecător la camera fiscală a Curții de Apel din „s Hertogenbosch (1999–2005). Avocat al Poporului în Țările de Jos (2005–2017); a efectuat numeroase cercetări sistematice privind funcționarea sectorului public din Țările de Jos. Președinte al Consiliului european de administrație al Institutului Internațional al Ombudsmanului (IOI) și membru al Consiliului mondial al IOI. Comandor al Ordinului Orange–Nassau. S-a alăturat Curții de Conturi Europene în calitate de membru în Camera IV – Reglementarea piețelor și economia competitivă (2014). Membru al grupului specializat în domeniul neregulilor financiare (2014–2016); membru al consiliului editorial al revistei ECA Journal (2014–2016); a patronat Premiile pentru un limbaj clar ale Curții de Conturi Europene (2014–2021); membru și președinte al Grupului de lucru pentru strategia Curții (2016–2017 și 2018–2020); membru al Comitetului de orientare digitală (2019–2021); membru al Comitetului administrativ (2019–2021); decanul Camerei IV (2019–2021). Decedat la 14 aprilie 2022.
 • 01.03.1995 - 31.03.2011

  Hubert WEBER

  Hubert WEBER

  Născut la Viena la 29 decembrie 1939; doctor în drept, titlu acordat de Universitatea din Viena; administrația austriacă a pieței muncii și apoi director adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Sociale (1959); auditor la Curtea de Conturi a Austriei. Activități de audit legate de Cabinetul Cancelarului, de Ministerul Afacerilor Externe și de Ministerul Justiției (1970); șef al cabinetului președintelui Curții de Conturi a Austriei și responsabil de INTOSAI (1975); șef al Serviciului de personal (organizare, chestiuni bugetare și legate de personal, formare profesională) (1981); director general al serviciului de audit al întreprinderilor publice, responsabil de relațiile internaționale, în special în legătură cu INTOSAI și cu organizațiile regionale ale acesteia (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS și SPASAI), și de cooperarea în proiecte ale Organizației Națiunilor Unite în domeniul auditului financiar; membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 1995 și 31 martie 2011: responsabil de serviciul ADAR (Dezvoltarea instrumentelor de audit și rapoarte); președinte al Curții de Conturi Europene (2005-2008).
 • 01.04.2011 - 28.02.2014

  Harald WÖGERBAUER

  Harald WÖGERBAUER

  Născut la Viena la 27 iulie 1953; studii de drept și de economie (1971); diplome în drept (Magisterium și Doktorat); studii de științe politice în Franța (1974); examene de admitere în cadrul administrației publice federale în domeniul juridic și în domeniul auditului (1975). Funcționar al Curții de Conturi a Austriei (1974); auditor în cadrul Curții de Conturi a Austriei, responsabil de auditul conturilor organismelor de securitate socială din Austria (1974); repartizat în cadrul Parlamentului Austriei și, ulterior, pe lângă grupul parlamentar al ÖVP (Partidul Popular Austriac): responsabil, printre altele, de Comisia pentru Curtea de Conturi, de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, de Comisia pentru sănătate, de Comisia pentru afaceri externe, de Comisia pentru știință, de Comisia pentru afaceri economice, de Comisia pentru afaceri constituționale, de Comisia pentru industrie și de Comisia pentru instituția avocatului poporului; director politic al grupului parlamentar al ÖVP (1992); înalt funcționar (Ministerialrat) în cadrul Curții de Conturi (1995); înalt funcționar (Parlamentsrat) în cadrul conducerii Parlamentului (1999); membru al Curții de Conturi Europene între 1 aprilie 2011 și 28 februarie 2014: responsabil de Camera I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”; responsabil de Camera II „Politici structurale, transporturi și energie” (2012).
 • 01.03.2014 - 31.07.2020

  Oskar HERICS

  Oskar HERICS

  Născut la Schandorf, Austria, la 16 februarie 1958; studii de drept la Universitatea din Viena, unde a primit titlul de Magister iuris (1982); practică judiciară și juridică la Tribunalul teritorial penal din Viena (1982); serviciu militar în cadrul armatei austriece (1982-1983); Administrația Poștei și Telegrafului (audit) (1983). Auditor în Departamentul pentru energie din cadrul Curții de Conturi a Austriei (1991); membru al Serviciului de audit intern din cadrul Curții de Conturi a Austriei (1995-2001); auditor-șef în cadrul Departamentului pentru transport și căi ferate din cadrul Curții de Conturi a Austriei (1996); auditor-șef și director-adjunct al Departamentului pentru cercetare din cadrul Curții de Conturi a Austriei (1998); director al Departamentului pentru bănci și gestiunea datoriilor din cadrul Curții de Conturi a Austriei (2003); expert reprezentant al Curții de Conturi a Austriei în Comisia pentru datoriile de stat (2006-2013); reprezentantul Curții de Conturi a Austriei în Comisia permanentă pentru previziunile bugetare și conturile autorităților locale (VR-Komitee) (2007-2009); director-adjunct al Secției 4 (Finanțe și sustenabilitate) din cadrul Curții de Conturi a Austriei (2008); director al Secției 5 (Finanțe și economie) din cadrul Curții de Conturi a Austriei (2011); membru al Curții de Conturi Europene de la 1 martie 2014 până la 31 iulie 2020: Camera II – „Investiții pentru coeziune, creștere și incluziune”; membru al Comitetului pentru controlul calității auditului (2017-2019); membru și președinte al Comitetului de etică (2016-2020).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Jacek UCZKIEWICZ

  Jacek UCZKIEWICZ

  Născut la Nowa Ruda la 4 iulie 1950; diplomă de master și diplomă de doctor de la Universitatea Tehnică din Wrocław; membru al Parlamentului polonez, unde a fost implicat, printre altele, în următoarele activități: raportor pentru proiectul de lege privind instituția supremă de audit din Polonia (Najwyższa Izba Kontroli), unul dintre obiectivele acestei legi fiind alinierea sistemului de audit extern polonez la standardele europene și la cele ale INTOSAI. Delegat din partea Poloniei în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (1993); membru al Comisiei pentru chestiuni economice și dezvoltare și membru al misiunilor trimise de Consiliul Europei pentru observarea alegerilor din fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și din Belarus (1994); vicepreședinte al instituției supreme de audit din Polonia: responsabil de aplicarea noilor metode de audit și de întărirea cooperării internaționale, în special cu Curtea de Conturi Europeană și cu programul SIGMA; a participat, de asemenea, la activitățile INTOSAI, în special în cadrul Grupului de lucru pentru auditarea procesului de privatizare; reprezentant al instituției supreme de audit din Polonia în Comitetul permanent al INTOSAI pentru auditul informatic (1995); reprezentant al Poloniei în cadrul grupului de lucru pentru strategia anticorupție din cadrul agenției Băncii Mondiale din Varșovia (2000); inspector general pentru informații financiare (funcție corespunzătoare organismului de stat din cadrul Ministerului Finanțelor care se ocupă de combaterea spălării banilor); în cadrul Ministerului Finanțelor, director al serviciului responsabil de jocurile de noroc; responsabil de finanțarea colectivităților locale și de importante reforme cu privire la finanțele publice și la descentralizarea administrativă (2001); membru al Curții de Conturi Europene între 7 mai 2004 și 6 mai 2010: membru al Grupului de audit III „Acțiuni externe”; membru al Grupului CEAD „Coordonare, comunicare, evaluare, asigurare și dezvoltare” (2006); membru supleant în Comitetul administrativ al Curții (2008).
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Augustyn KUBIK

  Augustyn KUBIK

  Născut la Rydułtowy în 1957; masterat în socioeconomie (Facultatea de Industrie din cadrul Institutului de Științe Economice din Katowice) (1976); raportor, controlor și auditor la exploatația minieră de cărbune Rydułtowy din Rydułtowy (1980). Auditor principal în cadrul consorțiului minier Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe din Jastrzębie Zdrój (1984); contabil șef la exploatația minieră Borynia din Jastrzębie Zdrój; specializare în filiera „exploatarea zăcămintelor subterane” [cursul pre-universitar („Facultatea Lucrătorilor”) din cadrul Școlii Superiore de Tehnici Miniere din Rybnik] (1986); director al Administrației Fiscale din Katowice (1991); expert contabil (1996); diplomă de studii postuniversitare în domeniul dreptului fiscal european (Universitatea Copernicus, Toruń) (2001); inspector șef de audit intern în cadrul Ministerului Finanțelor (2002); consilier fiscal; certificare ca auditor intern obținută de la Ministerul Finanțelor (2003); consilier general în cadrul Ministerului Finanțelor (2006); auditor intern certificat (Certified Internal Auditor); consilier al președintelui instituției supreme de audit din Polonia (Najwyższa Izba Kontroli) (NIK) (2007); subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale; obținerea calificării ca auditor public din partea NIK (2008); membru al Curții de Conturi Europene între 7 mai 2010 și 6 mai 2016: membru al Camerei I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”; decan al Camerei I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”; membru în Comitetul administrativ (2015).
 • 07.05.2016 - 30.11.2019

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Născut în 1954; masterat în drept, Universitatea din Łódź, Facultatea de Drept și Administrație (1977). Judecător în cadrul unui tribunal regional, în cadrul unui tribunal local și la Curtea de Apel din Polonia (1980-1993); judecător detașat la Curtea Supremă a Poloniei (1990-1991); membru al Consiliului Național al Magistraturii din Polonia (1990-1993); judecător la Tribunalul de Stat (1991-1993); membru al Sejm – camera inferioară a Parlamentului Poloniei (1993-1995); președinte al instituției supreme de audit a Poloniei – NIK (1995-2001); vicepreședinte al Sejm (2001-2004); trei mandate de deputat în Parlamentul European (2004-2016); membru al Intergrupului privind bunăstarea și protecția animalelor din cadrul Parlamentului European încă de la primul mandat din 2004 și președinte al acestui intergrup din 2014. Autor și coautor în cinci rânduri al unor comentarii publicate cu privire la Codul penal al Poloniei; autor a peste 100 de articole și publicații în domeniul dreptului penal în diverse reviste juridice din Polonia și autor al unor articole pe teme sociolegale. Membru al Curții de Conturi Europene de la 7 mai 2016 până la 30 noiembrie 2019: repartizat în cadrul Camerei I „Utilizarea durabilă a resurselor naturale”; membru al Comitetului pentru controlul calității auditului de la 14 iunie 2018. Numit în funcția de comisar al UE pentru agricultură de la 1 decembrie 2019 pentru un mandat de cinci ani.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Carlos MORENO

  Carlos MORENO

  Născut la Lisabona la 30 martie 1941; licență în drept la Universitatea din Coimbra (1964); inspector tehnic în cadrul Inspectoratului General pentru Credite și Asigurări (1966); lector în cadrul Institutului Superior de Economie (1973); auditor juridic în cadrul Serviciului juridic al Inspectoratului General pentru Credite și Asigurări (1974). Colaborator tehnic în cadrul cabinetului ministrului finanțelor și al secretarului de stat pentru trezorerie și finanțe (în sectorul Bănci și întreprinderi de stat) (1976); consilier juridic în cadrul Secretariatului general al Ministerului Finanțelor și Planificării; președinte al Comisiei de audit din cadrul Banco Nacional Ultramarino (1977); inspector superior în cadrul Direcției generale a trezoreriei; director general al Curții de Conturi a Portugaliei; raportor juridic al grupului de lucru însărcinat cu elaborarea unui proiect pentru sistemul de sprijin pentru investiții; membru al Comisiei de coordonare a acțiunilor împotriva evaziunii și a fraudei fiscale (1980); membru al Curții de Conturi Europene între 27 ianuarie 1986 și 9 februarie 1994. Decedat la 8 aprilie 2024.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Născut la Viana do Castelo la 9 martie 1948; diplomă în contabilitate obținută la Institutul Superior de Contabilitate și Administrație din Porto; diplomă în economie obținută la Universitatea din Porto; masterat în gestiune la Universitatea din Lisabona; auditor (1979). Inspectoratul General al Finanțelor – inspector general adjunct responsabil de inspecția întreprinderilor și de controalele comunitare (1974); auditor general pentru piața valorilor mobiliare și apoi director general în cadrul Cabinetului de analiză a finanțărilor de stat și a întreprinderilor publice (1988); președinte al Consiliului de administrație al Institutului Financiar pentru Sprijinirea Dezvoltării Agriculturii și a Pescuitului (1990); șeful Serviciului de consultanță și audit din cadrul Inspectoratului General al Finanțelor (1992); membru al Curții de Conturi Europene între 10 februarie 1994 și 29 februarie 2000: responsabil de sectorul FEOGA-Garantare, de organizarea comună a piețelor pentru produsele de origine animală și pentru zahăr, de politica comună în domeniul pescuitului, de politica maritimă și de acțiunile în domeniul veterinar; responsabil de auditul CECO, al activităților de împrumut-creditare și al activităților bancare (1996).
 • 01.03.2000 - 30.09.2016

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Născut la Campo Maior la 2 ianuarie 1960; licență în drept la Universidade Clássica din Lisabona, Portugalia; diplomă postuniversitară în studii europene la Institutul European al Facultății de Drept din cadrul Universidade Clássica din Lisabona, Portugalia; a predat la Facultatea de Drept a aceleiași universități din Lisabona (1983) și la Institutul Superior pentru Noi Profesii (Instituto Superior de Novas Profissões) (1996). Membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 2000 și 30 septembrie 2016: responsabil de auditul activităților bancare ale UE, inclusiv de auditurile privind Banca Centrală Europeană, ca și de auditul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), al Școlilor europene, al organismelor descentralizate și al Agenției de aprovizionare a Euratom (2000); responsabil de declarația de asigurare a Curții (DAS) – fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente din diversele domenii de venituri și de cheltuieli ale bugetului UE, reforma sistemului de control intern al Comisiei și modernizarea sistemului contabil al UE; membru raportor pentru avizul Curții privind modelul de „audit unic” (single audit) și propunerea privind un cadru de control intern pentru UE (2002); decan al grupului de audit al Curții responsabil de coordonarea auditului financiar, a metodologiilor de audit și a controlului calității (Grupul CEAD); membru al Comitetului administrativ al Curții (2005); responsabil de serviciul ADAR (Dezvoltarea instrumentelor de audit și rapoarte), ocupându-se, în special, de controlul calității în ceea ce privește rapoartele de audit ale Curții și de implementarea metodologiilor de audit (2006); raportor pentru Manualul de audit al performanței adoptat de Curte în 2007; președinte al Curții de Conturi Europene între 2008 și 2016; auditor al EUROSAI (2008); membru al Consiliului de conducere al Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI) (2011); responsabil de supravegherea activităților Curții, de relațiile cu instituțiile Uniunii Europene, de relațiile cu instituțiile supreme de audit și cu organizațiile internaționale de audit, precum și de aspectele juridice și de auditul intern; în cursul primului său mandat, a supervizat reforma în urma căreia a fost introdus un sistem pe bază de camere, care a modificat structura și procesul decizional al instituției, cu scopul de a optimiza administrarea acesteia, sporindu-i totodată eficiența și eficacitatea; în cursul celui de al doilea mandat, a asigurat conducerea instituției într-o perioadă în care avizele acesteia referitoare la diferite acte legislative de natură financiară în curs de elaborare, precum și auditurile sale financiare și auditurile performanței au căpătat o importanță și mai mare, pe fondul crizei financiare și al nevoii urgente de a contribui la asigurarea unei mai bune gestiuni a fondurilor UE; a devenit președinte al Curții de Conturi a Portugaliei la 3 octombrie 2016.
 • 01.10.2016 - 29.06.2021

  João FIGUEIREDO

  João FIGUEIREDO

  Născut în Angola la 12 mai 1955. Licență în drept la Facultatea de Drept a Universității din Lisabona, Portugalia (1978). Și-a consacrat lunga sa carieră serviciului public, specializându-se în domenii precum deontologia și etica în administrația publică, eficiența și legalitatea actelor administrației publice, controlul și auditul financiar. Membru al Curții de Conturi Europene (2016-2021); consilier de conturi la Tribunal de Contas din Portugalia (2008-2016); secretar de stat pentru administrația publică, Ministerul Finanțelor (2005-2008); auditor coordonator la Tribunal de Contas din Portugalia (2003-2005), precum și alte funcții la nivel înalt în diferite ministere. Decedat la 29 iunie 2021.
 • 01.01.2007 - 30.06.2013

  Ovidiu ISPIR

  Ovidiu ISPIR

  Născut la Horodniceni în 1951; licență în științe economice la Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Studii Economice; doctorat în contabilitate la Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune din București; economist la O.J.T. (Oficiul Județean de Turism) Prahova, Sinaia (1974). Economist, șef de serviciu, șef de departament și director general adjunct, responsabil de probleme economice și financiare, în cadrul Biroului de Turism pentru Tineret (B.T.T.) din București (1979); vicepreședinte responsabil de problemele economice și financiare la S.C. „Group Management” S.A. (1994); consilier al ministrului finanțelor din România (1997); consilier de conturi la Curtea de Conturi a României din București: în această calitate, a coordonat activitățile diverselor divizii de audit responsabile de auditul contului anual general de execuție a bugetului de stat, al contului anual de execuție a datoriei publice a României și de execuție a bugetelor autorităților publice locale; de asemenea, a fost responsabil și de auditul fondurilor de preaderare acordate României (ISPA și SAPARD) (1999); expert în cadrul grupului parlamentar din Camera Deputaților care a inițiat, în martie 2005, propunerile legislativ cu privire la consolidarea legislației referitoare la Curtea de Conturi a României; membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 2007 și 30 iunie 2013: membru al Grupului de audit II „Politici structurale, transport, cercetare și energie”; membru al Camerei II „Politici structurale, transporturi și energie” și membru supleant al Camerei CEAD „Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare” (2010).
 • 01.07.2013 - 30.06.2019

  George PUFAN

  George PUFAN

  Născut la București în 1958; absolvent (1984) al Universității București, specialitatea Construcții civile; absolvent (1999) al Colegiului Național de Apărare; diplomă de master (2005) în Relații internaționale și integrare europeană acordată de Școala Națională de Studii Politice și Administrative; curs postuniversitar de specializare (absolvit în 2007) în practica relațiilor internaționale și studii euroatlantice; diplomă de licență (2011) acordată de Facultatea de Științe Economice și Contabilitate, Universitatea „Danubius” din Galați. Inginer în cadrul Centralei Industriei Sticlei și Ceramicii Fine (până în 1992); șef de șantier în cadrul Trustului de Construcții Carpați (până în 1994); director în cadrul Curții de Conturi a României (până în 2000); consilier al primarului (Primăria Sectorului 1) (până în 2002); secretar general al Curții de Conturi a României (până în 2013). La 1 iulie 2013 a devenit membru al Curții de Conturi Europene și a fost numit în cadrul Camerei IV – Venituri, cercetare și politici interne și instituții și organe ale Uniunii Europene.
 • 07.05.2004 – 06.05.2010

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Născut la Temnica în 1946; diplomă în științe sociale obținută la Universitatea din Ljubljana, Slovenia; doctorat în științe sociale la Universitatea din Zagreb, Croația; director al Institutului de Științe Sociale din cadrul Universității din Ljubljana, institut format din mai multe departamente de cercetare științifică în cadrul cărora se desfășoară activități de cercetare atât fundamentală, cât și aplicativă, în domeniul științelor sociale (1991). Primul președinte al instituției supreme de audit din Republica Slovenia (Računsko sodišče) (1994); a elaborat o nouă lege privind auditul (2001); membru în Comitetul director al EUROSAI (1999); membru al Curții de Conturi Europene între 7 mai 2004 și 6 mai 2010: membru al Grupului de audit II „Politici structurale, transport, cercetare și energie”; membru al grupului CEAD „Coordonare, comunicare, evaluare, asigurare, dezvoltare” (2006); membru supleant al Comitetului administrativ al Curții.
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Milan Martin CVIKL

  Milan Martin CVIKL

  Născut la Velenje la 19 mai 1959; diplomă în economie (1983); masterat la Facultatea de Economie a Universității din Ljubljana (1990); analist, analist principal, iar apoi asistent al directorului în cadrul băncii centrale a Sloveniei (Banka Slovenije) (1983). Economist la Banca Mondială în Washington D.C., SUA (1991); economist detașat de Banca Mondială în Slovenia (1997); secretar de stat pentru buget și finanțe publice la Ministerul Finanțelor, responsabil de introducerea reformelor în domeniul finanțelor publice în Slovenia în cadrul procesului de pregătire a Sloveniei pentru aderarea la Uniunea Europeană (1998); director executiv și apoi director financiar în cadrul Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana (2000); ministru fără portofoliu responsabil de afacerile europene (2004); deputat în Parlamentul Republicii Slovenia și președinte al Comisiei parlamentare pentru controlul finanțelor publice (2004); secretar general al Guvernului sloven (2008); membru al Curții de Conturi Europene între 7 mai 2010 și 6 mai 2016: membru al Camerei IV „Venituri, cercetare și politici interne și instituții și organe ale Uniunii Europene”; membru reprezentant al Camerei IV în cadrul Camerei CEAD (2012); decan al Camerei IV (2014).
 • 07.05.2016 - 06.05.2022

  Samo JEREB

  Samo JEREB

  Născut la Ljubljana la 24 februarie 1972; diplomă în economie de la Școala de Economie și Afaceri din cadrul Universității din Ljubljana (1995); auditor extern, consultant, auditor extern certificat în cadrul LM Veritas d.o.o., Ljubljana (1995-2004); consilier de conturi în cadrul Curții de Conturi a Republicii Slovenia (2004-2013), responsabil de audituri privind privatizări, utilități publice, agenții și fonduri publice, precum și de audituri de mediu; vicepreședinte al Curții de Conturi a Republicii Slovenia (2013-2016); membru al Curții de Conturi Europene de la 7 mai 2016 până la 6 mai 2022: membru al Camerei I „Utilizarea durabilă a resurselor naturale” și decan al Camerei I (2020-2022); membru al Comitetului administrativ (2020-2022); membru al Comitetului pentru auditul intern (2017-2020) și președinte al Comitetului pentru auditul intern (2018-2020); membru al Comitetului pentru controlul calității auditului (2016-2018).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Július MOLNÁR

  Július MOLNÁR

  Născut la Vranov în 1945; masterat la Universitatea Comenius din Bratislava, Facultatea de Litere; în cadrul Ministerului Educației al Republicii Slovacia, a fost responsabil de relațiile internaționale dintre universități slovace și universități din Africa, Asia și America Latină; secretar al Comitetului Prieteniei pentru cooperarea cu organizațiile de studenți străini din cadrul universităților slovace (1969). Funcționar al Comitetului Central al Uniunii slovace a luptătorilor antifasciști (1974); în cadrul Ministerului Educației, administrator responsabil de relațiile cu organizațiile interguvernamentale (specializate) (OMS, OIM și UNESCO); în calitate de membru al delegațiilor cehoslovace, a participat la negocierile bilaterale și multilaterale cu UNESCO și cu ministerele afacerilor externe și ministerele educației din diferite țări (1978); director general al Institutului de Pregătire Lingvistică și Teoretică a Studenților Străini, responsabil de gestiune, buget, programe pedagogice, recrutarea studenților străini și de auditul intern; șef al Departamentului de Studii Superioare și Relații Externe al Academiei Istropolitana din Bratislava (1991); director general al Centrului de Relații Internaționale din cadrul Ministerului Educației (1999); director al Departamentului de cooperare europeană și relații internaționale din cadrul instituției supreme de audit din Slovacia, responsabil de relațiile internaționale în domeniul auditului și de cooperarea cu organismele internaționale (INTOSAI, EUROSAI, NASACT, AISCUF, precum și Curtea de Conturi Europeană); în calitate de reprezentant al instituției supreme de audit din Slovacia, a participat la lucrările Comisiei de lucru a Consiliului ministerial pentru integrare europeană al Guvernului Slovaciei și a coordonat departamentul „Acquis comunitar” de-a lungul procesului de aderare la UE (1997 1999 și 2001 2004); membru al Curții de Conturi Europene între 7 mai 2004 și 6 mai 2010, în cadrul grupului de audit I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”.
 • 07.05.2010 - 15.10.2023

  Ladislav BALKO

  Ladislav BALKO

  Născut la Slepčany, Slovacia, în 1954; deține o diplomă de doctor în drept și titlul de conferențiar universitar în domeniul dreptului financiar și comercial. A lucrat ca jurnalist la Czechoslovak Radio (1980–1990), devenind ulterior avocat principal în cadrul Direcției vamale din Republica Slovacă (1990–1991). Ulterior, a ocupat diferite funcții de conducere, printre care: director general adjunct al celei mai mari bănci comerciale din Slovacia, Všeobecná úverová banka (1991–1999); viceguvernator și membru al consiliului de administrație al Băncii de Export-Import a Republicii Slovace (2001–2004); director executiv al Agenției guvernamentale slovace pentru investiții și dezvoltare a comerțului (SARIO) (2004–2006); vicepreședinte al consiliului de administrație al Băncii de Garantare și Dezvoltare deținute de stat din Slovacia (SZRB) (2006–2010). Lector universitar și, ulterior, șeful Departamentului de drept financiar al Facultății de Drept din cadrul Universității Comenius din Bratislava; domnul Balko a fost numit membru al Curții de Conturi Europene la 7 mai 2010. Până la 30 ianuarie 2014, și-a desfășurat activitatea de membru în cadrul Camerei IV, fiind responsabil de audituri în vederea declarației de asigurare și de audituri ale performanței (cercetare și alte politici interne). A reprezentat Camera IV ca membru supleant în cadrul Camerei CEAD începând din aprilie 2012 și în cadrul Comitetului administrativ începând de la 1 februarie 2013. La 12 februarie 2012, a devenit, de asemenea, membru al Comitetului pentru auditul intern, ocupând ulterior funcția de președinte al comitetului în perioada 24 aprilie 2013–28 februarie 2014. În februarie 2014, și-a început, în cadrul Camerei II, activitatea de membru responsabil pentru politici structurale, transporturi și energie și a devenit raportor pentru capitolul 6 din raportul anual, „Coeziune economică, socială și teritorială”. A fost, de asemenea, responsabil de realizarea auditului în vederea declarației de asigurare și a mai multor audituri ale performanței în același domeniu și a reprezentat Camera II în cadrul Camerei CEAD și al Comitetului pentru controlul calității auditului (AQCC). În perioada 2019–2022, domnul Balko a făcut parte din Grupul consultativ în materie de strategie și prospectivă. Din ianuarie 2022, a fost numit membru în Camera V (Finanțarea și administrarea Uniunii).
 • 01.03.1995 - 28.02.2006

  Aunus SALMI

  Aunus SALMI

  Născut la Kiuruvesi la 22 februarie 1942; masterat în administrarea afacerilor la Școala de Înalte Studii Comerciale din Helsinki (1967); expert contabil (1976); șef de proiect în cadrul Otto Wuorio Oy, Franța (1967); șef al departamentului de exporturi din cadrul Asko SA, Belgia (1970). Secretar comercial în cadrul Ambasadei Finlandei la Bruxelles (1971); asociat în cadrul SVH/Coopers & Lybrand Helsinki (1973-1995); membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 1995 și 28 februarie 2006: responsabil de domeniul „CECO, credite și împrumuturi, activități bancare” (1995); auditul cheltuielilor administrative ale instituțiilor UE, ale Oficiului pentru Publicații, ale birourilor externe și ale delegațiilor, ale Școlilor Europene, ale organismelor descentralizate (cu excepția Centrului din Salonic și a Fundației din Dublin), precum și auditul subvențiilor; Consiliul Băncii Europene pentru Dezvoltare; expert contabil independent (2006). Decedat la 23 august 2023.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Născut la Loimaa la 2 august 1949; masterat în științe economice; expert contabil autorizat de către Camera de Comerț Centrală; experiență de 30 de ani în gestionarea și auditul finanțelor publice și private; profesor de contabilitate și de drept la Școala de Comerț din Loimaa (1974) și la Școala Superioară de Comerț din Turku (1989). Asociat la o societate autorizată de audit între 1995 și 2005, în calitate de auditor cu fracțiune de normă; membru al Parlamentului Finlandei (1991), implicat în numeroase domenii de activitate parlamentară: președinte al Comisiei pentru finanțe (Comisia pentru bugetul de stat și control bugetar), membru al Subcomisiei pentru impozite și al Subcomisiei pentru transporturi și membru al Conferinței președinților (2003); auditor în cadrul Băncii Finlandei și președinte al Colegiului auditorilor; auditor public supleant (1992); membru în Consiliul delegaților parlamentari la Banca Finlandei (1993); al doilea membru supleant al Delegației parlamentare restrânse la Banca Finlandei în 1993 și apoi primul membru supleant al acesteia (1993); președinte al Consiliului delegaților parlamentari la Banca Finlandei și președinte al Comitetului consultativ al Biroului de Audit al Finanțelor Publice. Membru al Comitetului de supraveghere al Băncii de Investiții a Țărilor Nordice (2003); membru al Consiliului de administrație al Fondului Național finlandez pentru Cercetare și Dezvoltare (1993) și apoi președinte al acestui consiliu (2003); membru în Consiliul local din Loimaa (1982) și apoi președinte al acestui consiliu (2000); membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 2006 și 28 februarie 2012: responsabil de Grupul de audit I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale“ și de Grupul CEAD „Coordonare, comunicare, evaluare, asigurare și dezvoltare” (2006); membru al Camerei I „Conservarea și gestionarea resurselor naturale” și membru supleant al Comitetului administrativ (2010). Asociat și președinte al Consiliului de administrație al BDO Ltd (2012); consilier principal în cadrul BDO Ltd Suomi.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Ville ITÄLÄ

  Ville ITÄLÄ

  Născut la Luumäki la 10 mai 1959; masterat în drept (1989); Varatuomari (magistrat) (1991); examen de admitere în barou în 1995. Deputat în Parlamentul European (2004-2012): vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat) și al Democraților Europeni (2004-2006). Membru al Comisiei pentru bugete (2004-2009); vice-coordonator și membru al Comisiei pentru control bugetar (2009 2012); membru al Comisiei pentru transport și turism și membru supleant al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală. În cadrul Parlamentului finlandez: președinte al Marii Comisii (2003 2004); auditor al Băncii Finlandei (1996-2000); membru (1995-2000) și apoi președinte (1996 2000) al Comisiei pentru afaceri constituționale; membru al Comisiei pentru transport (1995-1996). În cadrul Guvernului finlandez: ministru de interne (guvernul Lipponen II) între 2000 și 2003; președinte al Partidului Coaliției Naționale (2001-2004). Mare elector pentru alegerea președintelui Finlandei (1988); președinte al biroului executiv al orașului Turku între 1993 și 1995. Membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 2012 și 28 februarie 2018.
 • 01.03.1995 - 31.12.2001

  Jan O. KARLSSON

  Jan O. KARLSSON

  Născut la Stockholm la 1 iunie 1939; licență în litere la Universitatea din Stockholm; secretar adjunct și apoi secretar în cadrul Ministerului Agriculturii (1962); consilier politic pe lângă serviciile prim-ministrului (1968). Secretar al consilierului responsabil de finanțe din cadrul consiliului local al orașului Stockholm (1973); secretar adjunct al președinției Consiliului Nordic (1977); secretar de stat responsabil de cooperarea nordică și secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor; președinte al Comisiei de studii privind marile orașe (1988); consilier și coordonator pe lângă serviciile prim-ministrului (1990); reprezentant personal al prim-ministrului în procesul de reevaluare concertată a cooperării nordice înainte de intrarea Suediei în Spațiul Economic European și în Uniunea Europeană (1990); negociator și consilier pentru chestiuni economice, financiare și bugetare în cadrul secretariatului Grupului Social-Democrat din Riksdag (1992); director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (1994); membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 1995 și 31 decembrie 2001: responsabil de sectorul „Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare și cu țările terțe” (bugetul UE); președinte al Curții de Conturi Europene între 1999 și 2001; decedat la 19 septembrie 2016.
 • 01.01.2002 - 28.02.2006

  Lars TOBISSON

  Lars TOBISSON

  Născut la Göteborg în 1938; doctor în filozofie (1973); președinte al Uniunii Naționale a Studenților (1964); angajat al Confederației Asociațiilor Profesionale din Suedia (1965). Secretar general al Partidului Moderat din Suedia (1974); membru al Parlamentului suedez: membru al Comisiei pentru finanțe, membru al Consiliului consultativ pentru afaceri externe, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri europene (1994); membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 2002 și 28 februarie 2006.
 • 01.03.2006 - 09.06.2011

  Lars HEIKENSTEN

  Lars HEIKENSTEN

  Născut la Stockholm la 13 septembrie 1950; cercetător și profesor de economie la Stockholm School of Economics, printre domeniile sale de cercetare numărându-se economia dezvoltării, schimbările structurale și economia pieței forței de muncă (1972); secretar al Asociației Economiștilor din Suedia (1981). Subsecretar adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor din Suedia și șef de departament pentru probleme privind politica economică pe termen mediu și lung (1985); subsecretar pentru probleme economice la Ministerul Finanțelor din Suedia; economist-șef (responsabil de departamentul de studii de piață) la Svenska Handelsbanken (1992); viceguvernator al băncii centrale a Suediei (Sveriges Riksbank), responsabil de politica monetară (1995), apoi guvernator al acestei bănci (2003); membru al consiliilor de administrație din cadrul diferitor organisme guvernamentale, societăți și universități; a reprezentat Suedia în cadrul unor organisme internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional (FMI), Banca pentru Reglementări Internaționale (BRI), Comitetul Monetar (devenit apoi Comitetul economic și financiar) al UE și Banca Centrală Europeană (BCE); membru al Curții de Conturi Europene între 1 martie 2006 și 9 iunie 2011: membru al Grupului de audit II „Politici structurale, transport, cercetare și energie”; membru responsabil de comunicare în cadrul Grupului CEAD „Coordonare, comunicare, evaluare, asigurare, dezvoltare” (2006); membru al Comitetului administrativ al Curții (2007); membru al Camerei III „Acțiuni externe” și membru supleant al Camerei CEAD „Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare” (2010); membru reprezentant al Camerei III în Camera CEAD (2011).
 • 10.06.2011 - 28.02.2018

  Hans Gustaf WESSBERG

  Hans Gustaf WESSBERG

  Născut la Göteborg la 26 aprilie 1952; licențiat în științe politice, istorie și comunicare la Universitatea din Göteborg; secretar de stat în cabinetul prim-ministrului (2007-2010); secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe (2007); secretar de stat, Ministerul Apărării (2006-2007). Director general al Registrului Comerțului din Suedia (2004-2006); director general adjunct al Confederației Întreprinderilor din Suedia (2001-2004); director de informații, director general interimar, director general adjunct și director general al Federației Industriilor din Suedia (1991-2001); director de informații în cadrul SIAB (întreprindere de construcții) (1990-1991); atașat de presă, șef al serviciului de presă și, ulterior, șeful departamentului de informații din cadrul Statului Major suedez și purtător de cuvânt al Comandamentului Suprem (1982-1990); președinte al Uniunii Naționale a Studenților din Suedia (SFS) (1980-1982); membru al comisiei guvernamentale responsabile de interoperabilitate (E-nämden) și membru al Consiliului de administrație din cadrul Agenției Naționale de Servicii pentru Instituțiile de Învățământ Superior (2005-2006); președinte al Federației Centrale pentru Apărare și Societate; membru al Consiliului pentru relații industriale al agenției suedeze de pregătire pentru situații de criză și membru al comitetului consultativ al întreprinderilor pe lângă Comandamentul Suprem (2003-2004); președinte al filialei din Stockholm a Partidului Moderat (1997-2003); membru supleant în Consiliul de administrație al Riksbank (1998-2002); membru în Consiliul de administrație al Birka Energi (1999-2002); președinte al Svenska Bostäder (1999-2001); președinte a Locum AB (1999-2001); membru al Academiei de Științe Militare și membru în Consiliul de administrație al Sveriges Radio (postul public de radio din Suedia) (1996-1998); membru al Curții de Conturi Europene între 10 iunie 2011 și 28 februarie 2018; decedat la 29 martie 2018.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Norman PRICE

  Norman PRICE

  Născut în ianuarie 1915; studii la Liceul clasic (Grammar School) din Plaistow; funcții executive și de supraveghere în cadrul Administrației Vămilor și Accizelor (1933); inspector fiscal (1939); secretar al Administrației Fiscale (1951); Biroul de încasări fiscale (1965). Președinte al Biroului de încasări fiscale (1973); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1977 și 17 octombrie 1983; decedat la 19 februarie 2007.
 • 18.10.1983 - 31.12.1992

  John CAREY

  John CAREY

  Născut la Rugby (Warwickshire) la 11 noiembrie 1933; licență în literatură clasică, istorie antică și filozofie antică și modernă la Universitatea Oxford; diplomă de interpret de limba rusă; Ministerul Finanțelor și Ministerul Funcției Publice din Marea Britanie (1957). Detașat pe lângă serviciile diplomatice în calitate de consilier economic și financiar în cadrul Reprezentanței permanente a Regatului Unit pe lângă Comunitățile Europene la Bruxelles (1974); secretar în cadrul Ministerului Finanțelor, responsabil de controlul public și parlamentar al cheltuielilor (1978); responsabil de chestiunile legate de ajutorul acordat țărilor de peste mări, de chestiunile comerciale, de creditele la export și de datoria internațională în cadrul serviciului „Țări de peste mări” al Ministerului Finanțelor (1982); membru al Curții de Conturi Europene între 18 octombrie 1983 și 31 decembrie 1992: responsabil de cheltuielile agricole (1983); membru al Institutului de Finanțe și Contabilitate Publică în temeiul Regulamentului nr. 6 din 23 septembrie 1988. Decedat la 8 august 2022.
 • 01.01.1993 - 31.12.2001

  John WIGGINS

  John WIGGINS

  Născut la Londra în 1938; licență în istorie și filozofie la Universitatea Oxford; masterat în economie la Universitatea Harvard; responsabil de chestiuni de politică macroeconomică și de controlul finanțelor publice în cadrul Ministerului Finanțelor (1961-1979). Principal Private Secretary pe lângă ministrul finanțelor (1980-1981); Under Secretary responsabil de Departamentul pentru Petrol în cadrul Ministerului Energiei (1981-1984); membru al Secretariatului general al guvernului (1985-1985); Under Secretary și apoi Deputy Secretary în cadrul Ministerului Educației și Științelor: responsabil de chestiunile legate de remunerații, de condițiile de lucru și de formarea profesională a cadrelor didactice; membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 1993 și 31 decembrie 2001: responsabil de sectorul „Domeniul social, politici industriale, Centrul de la Berlin, Fundația de la Dublin, Mediu, Fondul de coeziune (secțiunea Mediu)”; responsabil de sectorul însărcinat cu elaborarea Declarației de asigurare (DAS); decan al Grupului DAS (1995).
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  David BOSTOCK

  David BOSTOCK

  Născut la Cheltenham în 1948; masterat în științe economice (Economics of Public Policy) la University College London; licență în istorie contemporană la Universitatea Oxford; detașat la Reprezentanța permanentă a Regatului Unit pe lângă Uniunea Europeană în calitate de al doilea secretar (responsabil de afacerile economice și financiare) și la Secretariatul din cadrul Cabinet Office (serviciul Afaceri economice și interne) (1971). Șef al Departamentului pentru agricultură din cadrul Ministerului Finanțelor (1984); consilier pe probleme economice și financiare în cadrul Reprezentanței permanente a Regatului Unit pe lângă Uniunea Europeană (1985); șef al Grupului „Uniunea Europeană” din cadrul Ministerului Finanțelor; administrator adjunct și apoi administrator în cadrul Consiliului de administrație al Băncii Europene de Investiții din Luxemburg (1990); reprezentant permanent adjunct al Regatului Unit pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles (1995); președinte al COREPER I pe perioada Președinției britanice a Consiliului (1998); responsabil de Serviciul afaceri europene al secretariatului din cadrul Cabinet Office (1999-2000); lector (Visiting Fellow) la Centrul de studii internaționale din cadrul London School of Economics și expert invitat (Practitioner Fellow) la Institutul european din cadrul Universității din Sussex (2000); membru al Curții de Conturi Europene între 1 ianuarie 2002 și 31 decembrie 2013: responsabil de auditul politicilor agricole: declarația de asigurare, procedura de validare și închidere a conturilor și restituirile la export; membru al Grupului CEAD „Coordonare, evaluare, asigurare, dezvoltare”; membru responsabil de grupul de audit I „Politici agricole” (2004); membru al grupului de audit II „Politici structurale, transport, cercetare și energie” (2006); decan al acestui grup (2008); decan al Camerei CEAD, responsabil de calitatea auditului și de sprijinul pentru audit; membru al Comitetului administrativ (2010); membru al Camerei III „Acțiuni externe” (2012); decedat la 3 septembrie 2016.
 • 01.01.2014 - 31.01.2020

  Phil WYNN OWEN

  Phil WYNN OWEN

  Născut în 1960; MBA la London Business School; Advanced Management Programme la Harvard Business School; licență (BA) și masterat (MA) (Istorie) la University College, Oxford. a lucrat timp de peste 18 ani la Trezoreria Regală (HM Treasury), inclusiv două perioade în cabinete – în calitate de secretar personal asistent al ministrului finanțelor (1984-1986) și în calitate de secretar personal principal al Secretarului Permanent al Trezoreriei Regale (1991-1993); a coordonat echipele Transport, Impozite și buget și Politici fiscale din cadrul Trezoreriei Regale (1993-1999); director al Unității Impactul reglementărilor din cadrul Cancelariei Prim-ministrului (1999-2003); director al Secțiunii financiare a Trezoreriei Regale (2003-2004); director general pentru strategie și pensii la Ministerul Muncii și Pensiilor (2004-2009); vicepreședinte și director neexecutiv al Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust (2008-2013); director general pentru Schimbări climatice naționale și sprijin pentru consumatori la Ministerul Energiei și Schimbărilor Climatice – DECC (2009-2011); director general pentru Schimbări climatice internaționale și eficiență energetică, DECC (2011 2013); secretar permanent ad interim, DECC (octombrie 2012-ianuarie 2013); membru al Curții de Conturi Europene din ianuarie 2014 până în ianuarie 2020: în această calitate, a lucrat în domeniul auditului politicii de coeziune a UE (2014 2016) și în domeniul utilizării durabile a resurselor naturale (2016-2020); decan al Camerei I (Utilizarea durabilă a resurselor naturale) (2016-2018).