Yes
No

Cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru strategia UE vizând competitivitatea, creșterea și locurile de muncă. Politica UE în domeniu urmărește să creeze un mediu propice pentru cercetare și inovare și să mărească nivelul investițiilor.​