No
No
 

A költségvetési rendelet az az alapszöveg, amely meghatározza az uniós költségvetés megállapítására és végrehajtására, valamint az uniós pénzügyek ellenőrzésére vonatkozó elveket és eljárásokat. 

Az Európai Számvevőszék költségvetése

A Számvevőszék finanszírozása az Európai Unió általános költségvetéséből történik. Költségvetésünk az összes uniós kiadás kevesebb mint 0,1%-ának, illetve az Unió összes igazgatási kiadásai körülbelül 1,5%-ának felel meg.

A költségvetésünkről és annak végrehajtásáról szóló ismertető a Számvevőszék tevékenységi jelentésében található.

A külső ellenőr jelentései az Európai Számvevőszék beszámolóiról

Éves beszámolónkat a számvitelért felelős tisztségviselő készíti el és minden évben külső ellenőr ellenőrzi.

Az ellenőrzött éves beszámolót és a külső ellenőr jelentéseit megküldik az Európai Bizottságnak konszolidációs célból, illetve az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról

Ez a jelentés áttekintést ad költségvetésünk végrehajtásáról, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek jelentős hatást gyakoroltak tevékenységeinkre. A Számvevőszék a jelentést megküldi az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő jelentése

A jelentés az erőforrás-gazdálkodásunkról, valamint belső kontrollrendszereink hatékonyságáról és eredményességéről nyújt tájékoztatást, továbbá biztosítja a vezetőség elszámoltathatóságát mind a Számvevőszéken belül, mind a költségvetési hatóságok felé.

A jelentést a költségvetési rendelet 74. cikkének (9) bekezdése értelmében a főtitkár bocsátja ki évente, és azt a Számvevőszék az éves mentesítési eljárás részeként az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is megküldi.

Az Európai Számvevőszék fenntarthatósági jelentései

A fenntarthatósági beszámolás a fenntartható fejlődés megvalósítására irányuló szervezeti teljesítmény mérését, közzétételét, valamint a teljesítmény tekintetében a belső és külső érdekelt felek irányában fennálló elszámoltathatóságot jelenti.

A Számvevőszék elkötelezett amellett, hogy fenntartható intézmény legyen, és évek óta fokozatosan növeljük erőfeszítéseinket a környezetre gyakorolt hatásaink minimalizálása érdekében. A fenntarthatóság azonban nem csupán a környezetbarátabbá válást jelenti, hanem a gazdasági hatásról, az etikáról és a kormányzásról, a törvények és rendeletek tiszteletben tartásáról, és mindenekelőtt magukról az emberekről is szól.

Jelentéseinkben áttekintést nyújtunk tevékenységeink gazdasági, környezeti és társadalmi hatásairól.

Belső ellenőrzési szolgálat

A Számvevőszék belső ellenőrzési szolgálata (IAS) 2002-ben alakult meg a közigazgatási reform nyomán, a „gondos pénzgazdálkodás" fogalmát bevezető új 1605/2002/EK költségvetési rendelet keretén belül.

A belső ellenőr kinevezéséről és működéséről az EU, Euratom 2018/1046. költségvetési rendelet
117–122. cikke rendelkezik. 

Az IAS teljes függetlenségben végzi az intézmény valamennyi tevékenységére és szervezeti egységére kiterjedő ellenőrzéseit. Teljes körű és korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a munkavégzéséhez szükséges valamennyi információhoz.

A Számvevőszék minden évben összefoglaló jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az elvégzett belső ellenőrzések számáról és típusáról, a megfogalmazott ajánlásokról és az ezek nyomán hozott intézkedésekről. 

Belső Ellenőrzési Bizottság

Létrehoztunk egy belső ellenőrzési kérdésekért felelős Ellenőrzési Bizottságot is, amely számvevőszéki tagokból és egy külső személyből áll.

A Belső Ellenőrzési Bizottság jelenlegi tagjai:

Marek OPIOŁA

számvevőszéki tag

François-Roger CAZALA

számvevőszéki tag

Katarína KASZASOVÁ

számvevőszéki tag

Paul KOECHLIN

külső szakértő

Kapcsolódó hivatkozások