Yes
No

​Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai és az Európai Unió

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendet az ENSZ 2015-ben fogadta el. A menetrend alapja 17 fenntartható fejlődési cél(opens in new window); az ezekhez rendelt 169 részcélt 232 mutatóval követik nyomon. A menetrend célja, hogy 2030-ig világszerte megvalósítsa a fenntartható társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődést.

Fenntartható fejlődési célok

Az Európai Unió mintegy 100 mutatóval rendelkezik a fenntartható fejlődési célokra nézve. Ezek a mutatók nagyjából összhangban vannak az ENSZ globális mutatóival, de nem azonosak azokkal. Az Unió a fenntartható fejlődési célokra vonatkozó mutatóit így az Európa számára különösen releváns kérdésekre összpontosíthatja. Az Európai Bizottság a fenntartható fejlődési célok nyomon követéséről szóló éves jelentései(opens in new window) révén 2017 óta nyomon követi a fenntartható fejlődési célok végrehajtását.

A fenntartható fejlődési célok relevanciája a legfőbb ellenőrző intézmények szempontjából

A legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi szervezete (INTOSAI) a 2023–2028-as időszakra szóló stratégiai tervében(opens in new window) öt fő prioritást határozott meg. Az egyik ilyen fő prioritás a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend megvalósításának elősegítése.

A legfőbb ellenőrző intézmények értékes hozzájárulást nyújtanak ellenőrzéseik révén. Megbízatásukkal és prioritásaikkal összhangban valamennyi fenntartható fejlődési célt illetően nyomon tudják követni a végrehajtást és előrehaladást, rá tudnak mutatni az elért eredményekre.

Az INTOSAI közösség aktív tagjaként az Európai Számvevőszék arra törekszik, hogy vezető szerepet töltsön be a közpénz-ellenőrzés terén. Igyekszünk elősegíteni, hogy az Európai Unió ellenállóbbá és fenntarthatóbbá váljon, és megőrizze az alapját képező értékeket.

Bár nem végeztünk kifejezetten a fenntartható fejlődési célok végrehajtására összpontosító ellenőrzéseket, több jelentést tettünk közzé egy vagy több cél szempontjából releváns témákról. Ezek az uniós szakpolitikák és programok széles körét érintik (lásd alább), és éves fenntarthatósági jelentésünk is kiemeli őket.