No
No
 

Ezek a tevékenységi jelentések éves rendszerességgel adnak számot a Számvevőszék munkájáról.

Az éves tevékenységi jelentés áttekintést nyújt a Számvevőszék által az év során elért fontosabb eredményekről, és bemutatja az ellenőrzési környezetben és a belső szervezeti felépítésben bekövetkezett főbb fejleményeket.

A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő jelentése az Európai Számvevőszék erőforrás-gazdálkodásáról, valamint belső kontrollrendszereinek működéséről nyújt tájékoztatást, továbbá biztosítja a vezetőség elszámoltathatóságát mind a Számvevőszéken belül, mind a költségvetési hatóságok felé. A jelentést a Számvevőszék az éves mentesítési eljárás részeként a Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is megküldi.

A fenntarthatósági jelentés az intézményi partnerek és az uniós polgárok érdeklődésére számot tartó információkat tartalmaz a Számvevőszék fenntarthatóságot szolgáló gyakorlatairól és magatartásáról, emellett áttekintést nyújt tevékenységeink gazdasági, környezeti és társadalmi hatásairól.