No
No

Az Európai Unió elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme mellett.

A Európai Uniónak a „személyes adatok uniós intézmények által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről” szóló politikája a (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Ez az általános politika vonatkozik az Európai Uniónak az europa.eu címtartomány alatt található intézményi weboldalaira.

Amíg e weboldalak többsége személyes információk megadása nélkül is megtekinthető, bizonyos esetben személyes információk megadására van szükség a kért elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez.

A személyes információkat igénylő weboldalak az említett rendeletnek megfelelően kezelik azokat, és saját speciális adatvédelmi nyilatkozataikban tájékoztatást adnak az adatok felhasználásáról:

 • minden egyes elektronikus szolgáltatás esetében az adatkezelő határozza meg a személyes adatok feldolgozásának módját és célját, továbbá biztosítja, hogy az adott elektronikus szolgáltatás megfeleljen az adatvédelmi politikának;

 • minden intézményben adatvédelmi biztos gondoskodik a rendeletben foglaltak alkalmazásáról és tanácsot ad az adatkezelőknek kötelezettségeiket illetően (lásd: a rendelet 43–45. cikke);

 • az európai adatvédelmi biztos minden intézmény esetében független felügyeleti hatóságként jár el (lásd: a rendelet 52–60. cikke).

Az Európai Uniónak az europa.eu címtartomány alatt található intézményi weboldalai külső oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezeknek az oldalaknak a tartalma az ellenőrzési körünkön kívül esik, ezért ajánlott elolvasni az ott közzétett adatvédelmi politikákat.

Mit jelent az elektronikus szolgáltatás?

Az Európai Unió intézményi weboldalain keresztül elérhető elektronikus szolgáltatás olyan szolgáltatást vagy erőforrást jelent, amely a polgárok és vállalkozások, valamint az uniós intézmények közötti kommunikáció javítására szolgál.

Az Európai Unió intézményi weboldalai az elektronikus szolgáltatás következő három fajtáját nyújtják vagy fogják nyújtani a jövőben:

 • információs szolgáltatások, amelyek a polgárok, a média, a vállalkozások, a közigazgatás és más döntéshozók számára nyújtanak könnyű és hatékony hozzáférést az információkhoz, ezáltal is növelve az átláthatóságot, valamint az Unió szakpolitikáinak és tevékenységeinek az ismertségét;

 • interaktív kommunikációs szolgáltatások, amelyek jobb kapcsolattartást tesznek lehetővé a polgárokkal, a vállalkozásokkal, a civil társadalommal és a közéleti szereplőkkel, ezáltal is támogatva a konzultációs és visszajelzési mechanizmusokat, hogy az érdekeltek jobban részt tudjanak venni az Unió szakpolitikáinak alakításában, valamint az uniós tevékenységekben és szolgáltatásokban;

 • tranzakciós szolgáltatások, amelyek az Unióval folytatott alapvető ügyletekhez – mint például beszerzés, pénzügyi műveletek, munkaerő-felvétel, feliratkozás rendezvényekre, dokumentumok beszerzése vagy megvásárlása stb. – való hozzáférést teszik lehetővé.

A speciális adatvédelmi nyilatkozatokban található információk

A speciális adatvédelmi nyilatkozatok a következő információkat tartalmazzák az Ön adatainak felhasználásáról:

 • Ki kezeli az összegyűjtött információkat, és miért, milyen jogalapon és milyen technikai eszközökkel gyűjti azokat? Az Unió csak jól meghatározott célokra gyűjt személyes adatokat, és ezeket az információkat nem használja fel más célra, mint amelyre a személyes adatokat összegyűjtötte.
 • Ki fog hozzáférni a személyes információkhoz? Az Unió csak akkor hozza harmadik fél tudomására az információkat, ha arra a fent meghatározott cél(ok) elérése érdekében van szükség, és az információátadás az említett címzettek (vagy címzettek csoportja) számára történik. Az Unió direkt marketing céljára nem adja ki az Ön személyes adatait;
 • Az Ön jogai az (EU) 2018/1725 rendelet 17–24. cikkében megállapítottak szerint: a személyes adatokhoz való hozzáférés, illetve azok indokolatlan késedelem nélküli kijavításának joga, ha azok pontatlanok vagy hiányosak; bizonyos feltételek mellett a személyes adatainak törlésére vagy használatuk korlátozására irányuló jog; adott esetben a személyes adatainak feldolgozása elleni bármikori tiltakozás joga, saját helyzetével kapcsolatos okokból, valamint az adathordozhatósághoz való jog. A kérések elbírálása után a választ indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül eljuttatjuk Önhöz. Ez a határidő szükség esetén két hónappal meghosszabbítható.

A speciális adatvédelmi nyilatkozatok a következő információkat is tartalmazhatják az Ön adatainak felhasználásáról:

 • az a jog, hogy lehetőség szerint kérje a személyes adataiban bekövetkezett bármely változás továbbítását azok számára, akikkel az Ön adatait közölték; az a jog, hogy Ön tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása kötelező vagy fakultatív-e, és hogy melyek a lehetséges következményei annak, ha az ilyen adatok rendelkezésre bocsátása nem történik meg; az a jog, hogy a törvény által meghatározottak szerint Ön ne legyen kitéve automatizált (kizárólag gépi úton történő) döntéseknek; adott esetben az a jog, hogy Ön bármikor visszavonja hozzájárulását.
 • Mennyi ideig tárolják az adatokat? Az Unió csak a begyűjtésükhöz és feldolgozásukhoz szükséges ideig őrzi meg az adatokat.
 • Kihez fordulhat kérdés vagy panasz esetén?

Kapcsolódó hivatkozások: