Yes
No
 • 2016-2022

  Klaus-Heiner Lehne

  Klaus-Heiner Lehne (1.10.2016 - 30.9.2022)
  Németország

  Klaus-Heiner Lehne 1957. október 28-án született Düsseldorfban. Jogtudományi doktori fokozát 1986-ban, Düsseldorfban szerezte meg. 1994-től 2014-ig európai parlamenti képviselő, 2009-től 2014-ig a Jogi Bizottság elnöke, majd a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke. ​1992 és 1994 között a német parlament tagja, 2004 és 2014 között a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem, illetve a Kölni Egyetem oktatója.

  Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)
 • 2008-2016

  Vítor Manuel da Silva Caldeira
   

  Vítor Manuel da Silva Caldeira (16.1.2008 - 30.9.2016)
  Portugália

  Született Campo Maiorban 1960. január 2-án. A lisszaboni Universidade Clássica egyetemen szerzett jogi diplomát, majd ugyanezen egyetem jogtudományi karának Európai Intézeténél európai tanulmányok szakirányon posztgraduális diplomát.

  A lisszaboni Universidade Clássica egyetem (1983) jogi karának, majd az Új Szakmák Főiskolájának (1996) oktatója. 2000. március 1. és 2016. szeptember 30. között az Európai Számvevőszék tagja: az Unió banki tevékenysége – többek között az Európai Központi Bankhoz, az Európai Szén- és Acélközösséghez (ESZAK), az európai iskolákhoz, a decentralizált szervekhez és az Euratom Ellátási Ügynökséghez kapcsolódó tevékenységek – ellenőrzéséért felelős tag (2000); a Számvevőszék megbízhatósági nyilatkozatáért (DAS) felelős tag a következő területek tekintetében: a beszámoló megbízhatósága, valamint az azok alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége az uniós költségvetés különböző bevételi és kiadási területein, a Bizottság belső kontrollrendszerének reformja és az Unió számviteli rendszerének korszerűsítése; az egységes ellenőrzési modellről és az Unió belső kontrollrendszeréről adott számvevőszéki vélemény előadója (2002); a pénzügyi ellenőrzések, ellenőrzési módszertanok és minőségellenőrzés koordinálásáért felelős számvevőszéki ellenőrző csoport (CEAD csoport) elnöke; a Számvevőszék igazgatási bizottságának tagja (2005); az ADAR részlegért (ellenőrzési módszertan és jelentéskészítés), azon belül a Számvevőszék ellenőrzési jelentéseinek minőségellenőrzéséért és az ellenőrzési módszertanok végrehajtásáért felelős tag (2006); a Számvevőszék által 2007-ben elfogadott teljesítmény-ellenőrzési kézikönyv előadója; az Európai Számvevőszék elnöke (2008–2016); az EUROSAI ellenőre (2008); a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Európai Szervezete (EUROSAI) igazgatótanácsának tagja (2011); a Számvevőszék munkájának, a többi uniós intézménnyel, a legfőbb ellenőrző intézményekkel és a nemzetközi ellenőrzési szervezetekkel fenntartott kapcsolatainak felügyeletéért, valamint a jogi ügyekért és a belső ellenőrzésért felelős tag; első mandátuma során ösztönözte, majd megvalósította a Számvevőszék szervezetének és döntéshozatali struktúrájának átalakítását, amelynek során többkamarás rendszert vezetett be a Számvevőszék irányításának optimalizálása, azaz hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében; második mandátuma során egy olyan időszakban vezette a Számvevőszéket, amelyben a pénzügyi válság miatt és az uniós források kezelésének javítására irányuló sürgős igényre tekintettel az intézmény ellenőrzési jelentései és a pénzügyi jogszabályokról adott véleményei a szokásosnál is nagyobb jelentőséggel bírtak. 2016. október 3-án a portugál számvevőszék elnökévé nevezték ki.

  Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)
 • 2005-2008

  Hubert Weber
   

  Hubert Weber (16.1.2005 - 15.1.2008)
  Ausztria

  Született 1939. december 29-én Bécsben; a jogtudományok doktora, diplomáját a Bécsi Egyetemen szerezte; foglalkoztatáspolitikai köztisztviselő, majd a Szociálisügyi Minisztérium foglalkoztatáspolitikai igazgatóhelyettese (1959).

  Az Állami Számvevőszék számvevőjeként a Kancellári Hivatal, a Külügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium ellenőrzésével foglalkozott (1970); az Állami Számvevőszék elnökének kabinetfőnöke, később az INTOSAI Főtitkárságáért felelős szervezeti egység vezetője (1975); a személyzeti osztály vezetője (szervezeti felépítés, költségvetési és személyzeti ügyek, továbbképzés) (1981); az állami vállalatok ellenőrzését végző osztály főigazgatójaként felel az INTOSAI, valamint annak regionális szervezetei (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS és SPASAI) körében végbemenő nemzetközi fejlemények nyomon követéséért, továbbá az ENSZ pénzügyi ellenőrzési projektjein belüli együttműködésért. 1995. március 1. és 2011. március 31. között volt az Európai Számvevőszék tagja; az ADAR szektorért felelős számvevő, majd az Európai Számvevőszék elnöke (2005–2008).

  Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)
 • 2002-2005

  Juan Manuel Fabra Vallés
   

  Juan Manuel Fabra Vallés (16.1.2002 - 15.1.2005)
  Spanyolország

  Született Tortosában 1950. február 4-én. A madridi Complutense Egyetemen szerzett diplomát. A Néppárt tarragonai szekciójának elnöke (1978). Tarragonai parlamenti képviselő. A NATO Parlamenti Közgyűlésének tagja (1982).

  A Néppárt tortosai szekciójának szóvivője (1979); a Néppárt katalán regionális szekciójának elnöke; a Néppárt országos végrehajtóbizottságának tagja (1986). Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése európai néppárti frakciójának elnökhelyettese (1989). A Nyugat-európai Unió Közgyűlésének tagja (1991); a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Külügyi Bizottság, a Biztonsági és Védelempolitikai Bizottság tagja (1994). Az Európai Számvevőszék tagja (2000–2006); 2002-től 2005-ig az Európai Számvevőszék elnöke. Elhunyt 2012. április 16-án.

  Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)
 • 1999-2001

  Jan O. Karlsson
   

  Jan O. Karlsson (18.1.1999 - 31.12.2001)
  Svédország

  Született Stockholmban 1939. június 1-jén; a Stockholmi Egyetemen közgazdaságból, államtudományból és történelemből szerez diplomát; a Mezőgazdasági Minisztérium titkárhelyettese, majd első titkára (1962); a Miniszterelnöki Iroda politikai tanácsadója (1968).

  A stockholmi városi közgyűlés pénzügyekért felelős tagjának titkára (1973); az Északi Tanács elnökségének helyettes titkára (1977); a skandináv országok közötti együttműködésért felelős államtitkár és a Pénzügyminisztérium államtitkára; a Nagyvárosok Bizottságának elnöke (1988); a Miniszterelnöki Iroda tanácsadója és koordinátora (1990); Svédországnak az Európai Gazdasági Térséghez és az Európai Unióhoz való csatlakozásának előkészítése során a miniszterelnök személyes megbízottja az északi országok együttműködésének közös újraértékelésében (1990); a svéd parlament (Riksdag) szociáldemokrata frakciója titkárságának tárgyalója és tanácsadója (gazdasági, pénzügyi és költségvetési kérdésekben) (1992); a Külügyminisztérium főigazgatója (1994). 1995. március 1. és 2001. december 31. között az Európai Számvevőszék tagja: az „Együttműködés a fejlődő és Unión kívüli országokkal (az Európai Unió általános költségvetése)” szektor tagja; az Európai Számvevőszék elnöke (1999–2001). 2016. szeptember 19-én hunyt el.

  Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)
 • 1996-1999

  Bernhard Friedmann
   

  Bernhard Friedmann (1.1.1996 - 17.1.1999)
  Németország

  Született 1932. április 8-án Ottersweierben; a közgazdaságtan doktora; a Freiburg-in-breisgaui Egyetemen és a Freiburgi Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Intézetben szerzett diplomát; vezető beosztásokat töltött be a német szövetségi szintű közigazgatásban és iparági szereplőknél.

  A német parlament (Bundestag) képviselője (1976); a parlament költségvetési bizottságának tagja és a költségvetés-ellenőrző bizottság (1982), majd a védelmi kiadásokat jóváhagyó bizottság (1985) elnöke. 1989. december 21. és 2001. december 31. között az Európai Számvevőszék tagja: feladatköre kezdetben az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK), a kölcsönfelvételi és kölcsönzési ügyletek, valamint kamattámogatások, továbbá a közép- és kelet-európai államok és az új független államok (volt Szovjetunió) számára nyújtott támogatások ellenőrzése; a strukturális támogatásokért, a regionális politikáért, az integrált földközi-tengeri programokért és a Kohéziós Alap „Közlekedési infrastruktúra” szekciójáért felelős ellenőrzési csoport elnöke (1994); az Európai Számvevőszék elnöke (1996–1999). 2021. május 18-án hunyt el.​

  Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)
 • 1993-1995

  André J. Middelhoek
   

  André J. Middelhoek (12.1.1993 - 31.12.1995)
  Hollandia

  Született 1931. december 13-án Voorburgben; közgazdasági diplomát szerzett az Amszterdami Egyetemen (1957); a holland gazdaságpolitikai Központi Tervhivatal tagja (1958); a Központi Tervhivatal igazgatóhelyettese (1966).

  A Nemzetközi Társadalomtudományi Intézet előadója (1960); a Pénzügyminisztérium költségvetési főigazgatója; az Európai Közösségek Gazdaságpolitikai Bizottságának tagja/alelnöke (1969). 1977. október 18. és 1995. december 31. között az Európai Számvevőszék tagja: feladatköre az energiával, kutatással és beruházásokkal kapcsolatos kiadások ellenőrzése (1977); a munkamódszerek és a szakmai továbbképzés; az éves jelentés főelőadója (1981); Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege; integrált földközi-tengeri programok; a strukturális alapok koordinációja; 1993 és 1995 között a Számvevőszék elnöke.

  Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)
 • 1990-1992

  Aldo Angioi
   

  Aldo Angioi (9.1.1990 - 31.12.1992)
  Olaszország

  Született Rómában 1927. április 11-én; mesterfokozatú jogi diplomát szerzett (1947); sikeresen letette a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium tisztviselői versenyvizsgáját (1949); a Corte dei Conti (olasz számvevőszék) tisztviselője (1953).

  A Corte dei Conti tanácsosa (1970); a NATO nemzetközi könyvvizsgálói testületének tagja (1973), majd elnöke (1974). 1977. október 18. és 1992. december 31. között az Európai Számvevőszék tagja, 1990-től 1992-ig az Európai Számvevőszék elnöke. 2020. október 24-én hunyt el.

  Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)
 • 1984-1989

  Marcel Mart
   

  Marcel Mart (18.10.1984 - 20.12.1989)
  Luxemburg

  Született 1927. május 10-én Esch-sur-Alzette-ben. Jogi diplomát szerzett. A luxemburgi ügyvédi kamarában bejegyzett ügyvéd (1953). Az Agence Europe nemzetközi hírügynökség szerkesztője (1955). Az Európai Szén- és Acélközösség Főhatóságának helyettes szóvivője (1960).

  A három Európai Közösség New York-i információs irodájának vezetője (1964). Az Európai Gazdasági Közösség Bizottsága Harmadik Országok Információs Főosztályának vezetője (1967). A luxemburgi kormány gazdasági, középosztályügyi, idegenforgalmi, közlekedési és energiaügyi minisztere (1969). 1977. október 18-tól 1989. december 20-ig az Európai Számvevőszék tagja. 1984-től 1989-ig az Európai Számvevőszék elnöke. Elhunyt 2019. november 15-én.

  Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)
 • 1981-1984

  Pierre Lelong
   

  Pierre Lelong (18.10.1981 - 17.10.1984)
  Franciaország

  Született Párizsban 1931. május 22-én; jogi diplomát szerzett; a párizsi Politikatudományi Intézetnek (Institut d’Études Politiques) és a francia államigazgatási főiskola (École Nationale d'Administration) gazdasági és pénzügyi karának hallgatója (1956).

  Tisztviselő a Pénzügyminisztériumban (1958), majd a minisztériumközi gazdasági együttműködési főtitkárságon (1961); referens a miniszterelnöki hivatalban (1962); a francia Számvevőszék főtanácsadója (conseiller maître); az Agrárpiaci Orientációs és Szabályozási Alap igazgatója (1967); Finistère országgyűlési képviselője (1968); posta- és távközlésügyi államtitkár (1974); vezető az Országos Mezőgazdasági Hitelpénztárnál (Caisse Nationale de Crédit Agricole) és az Air France légitársaságnál; 1977. október 18. és 1989. december 20. között az Európai Számvevőszék tagja, 1981-től 1984-ig elnöke.

  Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)
 • 1977-1981

  Michael N. Murphy
   

  Michael N. Murphy (11.11.1977 - 17.10.1981)
  Írország

  Született Corkban 1919. január 19-én; különböző közszolgálati állásokat töltött be (1937); pénzügyminisztériumi tisztviselő, majd főtisztviselő-helyettes (1946); főtisztviselő (1962) és költségvetésért felelős helyettes államtitkár (1968).

  Miniszterhelyettes, a közkiadási osztály valamennyi közkiadási kérdésért felelős vezetője (1971); a Pénzügyminisztérium titkára; az ír nemzeti bank igazgatója; a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank helyettes kormányzója; a rövid távú gazdasági és pénzügyi politikák koordinációs bizottságának (EGK) tagja; a Nemzeti Gazdasági és Szociális Tanács tagja; a Nemzeti Tudományos Tanács tagja; a Gazdasági és Szociális Kutatóintézet igazgatótanácsának és végrehajtó bizottságának tagja; 1977. október 18. és 1986. május 17. között az Európai Számvevőszék tagja, 1977-től 1981-ig elnöke. Elhunyt 2009. március 28-án.

  Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)