Yes
No 

 

Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Különjelentés 22/2023: Tengeri megújuló energia az Unióban
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Különjelentés 21/2023: A Reflektorfény kezdeményezés a nők és lányok elleni erőszak felszámolására
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Különjelentés 19/2023: A fenntartható talajgazdálkodás érdekében tett uniós fellépések
04/2023. sz. áttekintés: Az uniós források kezelésének digitalizálása
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Útmutató a módszertanunkhoz
Special report 17/2023: Circular economy
Különjelentés 17/2023: Körforgásos gazdaság
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
2022. évi pénzügyi év - A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő jelentése (a költségvetési rendelet 74. cikkének (9) bekezdése értelmében)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Különjelentés 18/2023: Az Unió éghajlat- és energiapolitikai céljai
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Különjelentés 15/2023: Az Unió akkumulátorokkal kapcsolatos iparpolitikája
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Különjelentés 16/2023: Az NGEU bizottsági adósságkezelése
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Különjelentés 14/2023: A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (Globális Európa) programozása
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Különjelentés 12/2023: A bankok hitelkockázatának uniós felügyelete – Az EKB erőteljesebben lépett fel, de a hitelkockázat megfelelő kezelésével és fedezetével kapcsolatos bizonyosság növeléséhez még többre van szükség
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Különjelentés 13/2023: Engedélyezett gazdálkodók
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
2022. évi tevékenységeink – Az Európai Számvevőszék éves tevékenységi jelentése
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Különjelentés 10/2023: A védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő intézkedés (PADR) – Egyes tapasztalatok hasznosultak, de az időkorlátok és a csekély eredmények miatt az uniós védelmi kiadások növelésének tesztkörnyezeteként a PADR a vártnál kisebb ért
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
11/2023. sz. különjelentés: Az iskolák digitalizációjához nyújtott uniós támogatás
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Különjelentés 09/2023: A mezőgazdasági termékek ellátási láncainak biztosítása a Covid19-világjárvány idején
03/2023. sz. áttekintés: Élő állatok szállítása az Európai Unióban: kihívások és lehetőségek
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
08/2023. sz. különjelentés: Intermodális áruszállítás: Nem fognak egyhamar eltűnni a kamionok az Unió útjairól
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
06/2023. sz. különjelentés: Összeférhetetlenség az uniós kohéziós és mezőgazdasági kiadások terén
07/2023. sz. különjelentés: A Bizottság Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre vonatkozó kontrollrendszerének kialakítása
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
05/2023. sz. különjelentés: Az Európai Unió pénzügyi környezete – A széttagolt szerkezet miatt további egyszerűsítésre és jobb elszámoltathatóságra van szükség
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability
Special report 04/2023: The Global Climate Change Alliance(+) – Achievements fell short of ambitions
04/2023. sz. különjelentés: Az Éghajlatváltozás elleni globális szövetség(+) – Az eredmények elmaradtak az ambícióktól