Yes
No 

 

Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
03/2024. sz. áttekintés: Áttekintés a bizonyossági keretről és a 2014–2020-as időszak kohéziós kiadásainak hibáihoz hozzájáruló fő tényezőkről
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Különjelentés 10/2024: A szakmai képesítések elismerése az Európai Unióban
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
2023 - A megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő tevékenységi jelentése (a költségvetési rendelet 74. cikkének (9) bekezdése értelmében)
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
Különjelentés 09/2024: A földgázellátás biztonsága az Unióban
ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Különjelentés 08/2024: Az Európai Unió törekvései a mesterséges intelligencia terén
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Különjelentés 07/2024: A szabálytalan uniós kiadások visszafizettetésére szolgáló bizottsági rendszerek
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Európai Számvevőszék - 2023. évitevékenységeink
Különjelentés 06/2024: A Törökországi Menekülteket Támogató Eszköz
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Különjelentés 05/2024: Az uniós átláthatósági nyilvántartás
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Különjelentés 04/2024: Úton az uniós közúti közlekedésbiztonsági célkitűzések elérése felé
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
02/2024. sz. áttekintés: A Bizottság jogállamisági jelentései
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Különjelentés 03/2024: Jogállamiság az Európai Unióban
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
01/2024. vélemény a Nyugat-balkáni Reform- és Növekedéstámogató Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
01/2024. sz. áttekintés: A fiatalok szakmai gyakorlatához kapcsolódó uniós fellépések
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Különjelentés 02/2024: Az Európai Külügyi Szolgálat koordinációs munkája
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Különjelentés 01/2024: A személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Különjelentés 29/2023: A közlekedésben használt fenntartható bioüzemanyagok uniós támogatása
2024+ work programme
Munkaprogram a 2024. és azt követő évekre
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Különjelentés 27/2023: Az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítása
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Különjelentés 28/2023: Közbeszerzés az Európai Unióban
Jelentés az Egységes Szanálási Testület, a Tanács és a Bizottság említett rendelet szerinti feladatai teljesítésének következtében felmerülő függő kötelezettségeiről a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Különjelentés 25/2023: Az uniós akvakultúra-politika
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
A 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés az Európai Unió közös vállalkozásairól