Yes
No

A Számvevőszék esélyegyenlőséget biztosító munkahely. Az esélyegyenlőség elvét az Unió munkáját megalapozó jogszabályok is rögzítik, nevezetesen a személyzeti szabályzat 1. cikkének d) pontja, amelynek értelmében tilos bármilyen, nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, tulajdonon, születésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés. Etikai iránymutatásaink is tiltják a diszkrimináció minden formáját

Sokszínűségi és befogadási politikát vezettünk be a sokszínű munkakörnyezet és egy olyan befogadó kultúra megteremtése céljából, amelyben mindenki úgy érzi, hogy nagyra értékelik és képes teljes mértékben kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket.

Ez a sokszínűségi és befogadási politika fontos részét képezi a Számvevőszék stratégiai céljainak. A korábbi cselekvési tervek eredményeire építve törekszik arra, hogy megnyissa az utat egy sokszínűbb, rugalmasabb és ugyanakkor méltányosabb munkahely felé, ahol mindenkinek a legjobb esélye van tehetsége kibontakoztatására. A vezetők kulcsszerepet játszanak ennek megvalósításában: kötelezettségvállalásunk révén példát mutathatunk a szervezet többi tagja számára. Ezért feladatunk, hogy mindenki számára láthatóvá tegyük a sokszínű és befogadó kultúra előnyeit.

Zacharias Kolias, az Európai Számvevőszék főtitkára

A videó átirata

Sokszínűség és befogadás a Számvevőszéken

Hat kulcsszereplő: Sokszínűségi és befogadási tisztviselő, Főtitkár, Humán erőforrások, Esélyegyenlőségi Vegyes Bizottság (COPEC), Munkacsoportok, Szakmai képzés.

Tíz prioritás: mozgósítás, tájékoztatás és bevonás, vonzás, integrálás, előmozdítás, alkalmazkodás, lehetőségteremtés, védelem, bátorítás, mérés.

Mozgósítás: a sokszínűség és a befogadás népszerűsítése a vezetők körében.

 • Az elkötelezettség megerősítése,
 • kötelező képzés,
 • sokszínűségi és befogadási értékelés.

Tájékoztatás és bevonás: a sokszínűség és a befogadás népszerűsítése a munkatársak körében.

 • Kommunikáció és képzés,
 • figyelemfelkeltés,
 • sokszínűségi és befogadási munkacsoportok.

Vonzás: tényleges esélyegyenlőség, munkaerő-felvétel a sokszínűség és a befogadás jegyében.

 • Változatos pályázói kör,
 • befogadó és sokszínű vizsgabizottságok,
 • statisztikák megosztása/közzététele.

Integrálás: az esélyegyenlőség, a sokszínűség és a befogadás érvényre juttatása a teljesítménymenedzsmentben, az értékelésben, az igazolásban és az előléptetésben.

 • Szülői szabadság férfiaknak,
 • coaching,
 • elfogulatlanság az előléptetési eljárásban.

Előmozdítás: nemek közötti egyenlőség a feladatfelelősök kiválasztása során.

 • Félévenként tájékoztatás a női/férfi feladatfelelősök arányáról,
 • bátorítás,
 • tudásmegosztás.

Alkalmazkodás: nagyobb rugalmasság a munkahelyen.

 • Jóllét,
 • munka és magánélet egyensúlya,
 • távmunka.

Lehetőségteremtés: befogadó környezet a fogyatékossággal élő munkatársaknak.

 • A fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság hete,
 • hozzáférhetőség,
 • pozitív intézkedések.

Védelem: a munkatársak idősödésének figyelembe vétele, megértése és kezelése.

 • Aktív időskor,
 • egész életen át tartó tanulás,
 • nemzedékek közötti kommunikáció.

Bátorítás: a nők ösztönzése arra, hogy elinduljanak a vezetői pozíciók felé.

 • Interjúk és coaching,
 • a szerepvállalás ösztönzése,
 • vezetői fejlesztési program.

Mérés: a sokféleség és a befogadás terén elért haladás értékelése.

 • Felmérések és statisztikák,
 • sokszínűségi és befogadási éves jelentés,
 • teljesítménymutatók.
Mindent bezár/kibont kizárólag a látó felhasználók számára (a szöveg már elérhető képernyőolvasó-szoftverre)

 
​​

 ​
Az Európai Számvevőszék tagja az International Dual Career Network (IDCN) luxemburgi csoportjának IDCN

A Számvevőszéknél tudatában vagyunk, hogy mennyire fontos munkatársaink támogatása luxemburgi szakmai pályafutásuk kezdetén, és megteszünk minden tőlünk telhetőt élettársaik és házastársaik támogatásáért is. Feladatunknak tekintjük, hogy ezt az átmenetet a lehető legzökkenőmentesebbé, kedvező és hasznos tapasztalatokban gazdaggá tegyük.

A Számvevőszék ezért büszke arra, hogy tagja lehet az International Dual Career Network(opens in new window) luxemburgi csoportjának. Az IDCN világszervezet, tevékenységének középpontjában munkavállalóink élettársai és házastársai szakmai előmenetelének és jóllétének támogatása áll.

Az IDCN szolgáltatások széles körét kínálja: többek között tájékoztat a helyi munkaerőpiacról, segítséget nyújt önéletrajzok elkészítéséhez, hálózatépítési eseményeket szervez, és tagjain keresztül segít kapcsolatokat kiépíteni a helyi üzleti körökkel. A Számvevőszék Luxemburgban élő munkatársainak élettársai és házastársai tagjai lehetnek az IDCN hálózatnak, ha regisztrálnak annak honlapján.