No
No

Intézményünk az Európai Unió külső ellenőre.

A Számvevőszék testülete tagállamonként egy-egy tagból áll, őket az Unió összes országából származó mintegy 900 munkatárs támogatja.

Küldetésünk

Független, szakmai és hatásos ellenőrzéseink révén vizsgáljuk az uniós fellépések gazdaságosságát, eredményességét, hatékonyságát, illetve jogszerűségét és szabályszerűségét. Ez lehetővé teszi az elszámoltathatóság, az átláthatóság és a pénzgazdálkodás javítását, a polgárok Unióba vetett bizalmának növelését és azt, hogy eredményesen reagáljunk az Unió előtt álló jelenlegi és jövőbeni kihívásokra.

Jövőképünk

Célunk, hogy vezető szerepet töltsünk be a közpénzellenőrzés terén, és hozzájáruljunk egy olyan ellenállóbb és fenntarthatóbb Európai Unió létrejöttéhez, amely tiszteletben tartja az alapjául szolgáló értékeket.

Munkánkat a következő értékekre alapozzuk:

 • Függetlenség

  Munkánk során nem hagyjuk, hogy olyan hatások befolyásoljanak, amelyek ténylegesen vagy akár csak látszólagosan is veszélyeztethetik szakmai megítélésünk objektivitását.


 • Feddhetetlenség

  Becsületesen, megbízhatóan és kizárólag az uniós közérdeknek megfelelően cselekszünk, és igyekszünk jó példával elöljárni szakmai munkánkban és intézményünk irányításában egyaránt.

 • Tárgyilagosság

  Pártatlanul és elfogulatlanul járunk el, ellenőrzési következtetéseinket elegendő releváns és megbízható bizonyítékra alapozzuk.

 • Átláthatóság

  Megállapításainkat egyértelmű, átfogó és hozzáférhető, minden uniós nyelven közzétett jelentések útján közöljük, tiszteletben tartva a titoktartási és adatvédelmi ​követelményeket.

 • Szakmaiság

  Megszerezzük, fejlesztjük és a lehető legmagasabb szinten tartjuk a közpénzellenőrzési szakmához, valamint az uniós pénzügyi és szakpolitikai irányításhoz kapcsolódó, a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban lévő tudást, szakértelmet és készségeket.