Yes
No

​A Számvevőszék kiadványai és archívuma

A Számvevőszék legtöbb kiadványa elérhető a honlapunkon.

A Számvevőszék archívuma tartalmazza intézményünk valamennyi óta született jelentését és véleményét. Az -ig közzétett dokumentumok papíralapú példányait átszállították az Európai Unió Levéltárába Firenzébe.

A Számvevőszék könyvtára

A Számvevőszék könyvtárát elsősorban a Számvevőszék munkatársai vehetik igénybe, de az nyitva áll más uniós intézmények munkatársai és – kérésre – külső kutatók előtt is. Gyűjteménye az ellenőrzéssel, a számvitellel, az uniós joggal és az egyes uniós szakpolitikai területekkel kapcsolatos kiadványok széles skáláját öleli fel. A könyvtár mind elektronikus, mind nyomtatott formátumban tárol könyveket, folyóiratokat, sajtókiadványokat, referenciaműveket és adatbázisokat. Az egész gyűjtemény az interneten keresztül is kereshető a nyilvánosan elérhető BibliotECA Discovery eszköz révén.

Hozzáférés a dokumentumokhoz

A Számvevőszék arra törekszik, hogy az uniós polgárokat szolgálja, tevékenységét az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a feddhetetlenség lehető legmagasabb szintű normáinak megfelelően végezze.

Jogalap

A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmét a megfelelő ügyintézéshez való jog és az átláthatóság elvének, valamint az Európai Számvevőszék dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 37/2023. sz. számvevőszéki határozatnak megfelelően kezeljük(opens in new window).

Hozzáférés kérelmezése

A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket kapcsolatfelvételi űrlapunk útján nyújthatja be, az Unió bármely hivatalos nyelvén.

A kérelmek feldolgozása

Valamennyi kérelmet gondosan, a nyilvántartásba vételt követő egy hónapon belül megvizsgáljuk. Az engedélyezést vagy elutasítást például az döntheti el, hogy szükség van-e a közérdek védelmére, illetve hogy az ellenőrzési információk bizalmas jellegűek-e.

Fellebbezés

Ha a Számvevőszék elutasítja a hozzáférést egy dokumentumhoz, a kérelmező a Számvevőszék válaszának kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásbeli fellebbezést (megerősítő kérelem) nyújthat be a Számvevőszék elnökének, amelyben a Számvevőszéket álláspontja felülvizsgálatára kéri. A megerősítő kérelem nyilvántartásba vételétől számított legfeljebb egy hónapon belül a Számvevőszék dönt arról, hogy engedélyezi vagy elutasítja a hozzáférést a kért dokumentumhoz.

Egyéb jogi hivatkozások

Az Európai Unióról szóló szerződés(opens in new window) Az 1. cikk (2) bekezdése az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatáról, amelyben a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés(opens in new window) A 15. cikk (1) bekezdése az uniós intézmények tevékenységének nyilvánosságáról és a 15. cikk (3) bekezdése a dokumentumokhoz való hozzáférés jogáról

Az Európai Unió Alapjogi Chartája(opens in new window) 42. cikk a dokumentumokhoz való hozzáférés jogáról

Hasznos hivatkozások