No
No

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να σέβεται την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης» βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της .

Η γενική αυτή πολιτική ισχύει για το σύνολο των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του ονόματος χώρου «europa.eu».

Μολονότι μπορείτε να περιηγηθείτε τους περισσότερους από αυτούς χωρίς να παρέχετε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται τέτοιες πληροφορίες για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε.

Οι ιστότοποι που απαιτούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον προαναφερόμενο κανονισμό και ενημερώνουν σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων που σας αφορούν στις ειδικές δηλώσεις τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

 • Για κάθε επιμέρους ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει με ποιον τρόπο και για ποιο σκοπό υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και διασφαλίζει ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία συμμορφώνεται με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

 • Κάθε θεσμικό όργανο διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους επεξεργασίας σχετικά με τις υποχρεώσεις τους (βλέπε άρθρα 43 45 του κανονισμού).

 • Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή για όλα τα θεσμικά όργανα (βλέπε άρθρα 52 60 του κανονισμού).

Το σύνολο των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του ονόματος χώρου «europa.eu» παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Δεδομένου ότι δεν έχουμε έλεγχο επί του περιεχομένου τους, σας συνιστούμε να εξετάζετε τις δικές τους πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Τι νοείται ως ηλεκτρονική υπηρεσία;

Ως ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται μέσω ιστοτόπου θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοείται μια υπηρεσία ή ένας πόρος που διατίθεται μέσω διαδικτύου για τη βελτίωση της επικοινωνίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με τις επιχειρήσεις ή το κοινό.

Τρία είναι τα είδη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήδη προσφέρουν ή θα προσφέρουν στο μέλλον οι ιστότοποι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Υπηρεσίες πληροφόρησης, οι οποίες παρέχουν στο κοινό, στα μέσα ενημέρωσης, στις επιχειρήσεις, στους κρατικούς φορείς και σε άλλους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων ευχερή και αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ.

 • Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας, για τη βελτίωση της επαφής με το κοινό, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίες διευκολύνουν τις διαβουλεύσεις σχετικά με θέματα πολιτικής και τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης με πληροφορίες και συμβάλλουν, κατά τον τρόπο αυτό, στη διαμόρφωση των πολιτικών και υποβοηθούν τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της ΕΕ.

 • Υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, παραδείγματος χάριν δημόσιες συμβάσεις, χρηματοδοτικές δραστηριότητες, προσλήψεις, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, λήψη δωρεάν ή αγορά εγγράφων, κ.λπ.

Πληροφορίες που περιέχονται σε ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιέχει τις εξής πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που σας αφορούν:

 • Ποιος ελέγχει τις πληροφορίες που συλλέγονται, καθώς και τον σκοπό, τη νομική βάση και τα τεχνικά μέσα της συλλογής αυτής. Η ΕΕ συλλέγει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μόνον όταν αυτό είναι αναγκαίο για συγκεκριμένο λόγο και δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές εκ νέου για σκοπό άλλον από αυτόν για τον οποίο αυτές συνελέγησαν.
 • Σε ποιον κοινοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν. Η ΕΕ κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος στόχου / των προαναφερθέντων στόχων και μόνον σε προκαθορισμένους αποδέκτες (ή κατηγορίες αποδεκτών). Η ΕΕ δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
 • Τα δικαιώματά σας όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 17 έως 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725: το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τη διόρθωσή τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή· υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την περιορισμένη χρήση τους· κατά περίπτωση, το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, καθώς και το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων. Το οποιοδήποτε αίτημά σας εξετάζεται και η απάντηση σας κοινοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μήνα από τη λήψη του αιτήματός σας. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, κατά περίπτωση.

Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής μπορεί επίσης να περιέχει τις εξής πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που σας αφορούν:

 • το δικαίωμά σας να ζητήσετε την κατά το δυνατόν γνωστοποίηση τυχόν αλλαγών στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στους οποίους αυτά έχουν κοινοποιηθεί· το δικαίωμά σας να γνωρίζετε κατά πόσον η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας είναι υποχρεωτική ή προαιρετική, καθώς και τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη κοινοποίησής τους· το δικαίωμά σας να μην αποτελείτε αντικείμενο αυτοματοποιημένων αποφάσεων (λαμβανόμενων αποκλειστικά από μηχανές) που σας θίγουν, όπως ορίζει ο νόμος· κατά περίπτωση, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή.
 • Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας. Η ΕΕ διατηρεί τα δεδομένα μόνο καθ’ όσον χρόνο απαιτείται για τη συλλογή ή την επεξεργασία τους.
 • Πού μπορείτε να απευθύνεστε σε περίπτωση ερωτήματος ή καταγγελίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι