Yes
No

Τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν στην υποστήριξη της ΕΕ για τη χάραξη μιας κοινής πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση, βασιζόμενη στην αλληλεγγύη, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν στην ΕΕ και σε μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων. ​