No
No
 

Το ΕΕΣ είναι συλλογικό όργανο που απαρτίζεται από 27 Μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος.

Τα Μέλη και το ελεγκτικό προσωπικό του ΕΕΣ κατανέμονται σε πέντε Τμήματα ελέγχου.

Τα Τμήματα, καθενός από τα οποία προΐσταται εκλεγμένος/-η πρόεδρος, εγκρίνουν τις ειδικές εκθέσεις, τις επισκοπήσεις, τις ειδικές ετήσιες εκθέσεις και τις γνώμες. Ακόμη, καταρτίζουν τις ετήσιες εκθέσεις του ΕΕΣ σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, οι οποίες στη συνέχεια εγκρίνονται από την ολομέλεια του Συνεδρίου.

Η ολομέλεια του Συνεδρίου (27 Μέλη) συνέρχεται συνήθως δύο φορές τον μήνα.

Το ΕΕΣ διαθέτει διάφορες επιτροπές, οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις εργασίες και την οργάνωσή του. Η επιτροπή αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου απαρτίζεται από το αρμόδιο για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου Μέλος, που ενεργεί ως πρόεδρός της, και από ένα Μέλος από κάθε Τμήμα. Είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές, τα πρότυπα και τη μεθοδολογία ελέγχου του ΕΕΣ.

Η διοικητική επιτροπή απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο του ΕΕΣ, τους/τις προέδρους των Τμημάτων και τα αρμόδια για τις θεσμικές σχέσεις και την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου Μέλη. Λαμβάνει αποφάσεις επί όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη στρατηγική, το πρόγραμμα εργασίας και την επικοινωνία του οργάνου.

Ο/Η Πρόεδρος

Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο/η Πρόεδρός του, που εκλέγεται από το Σώμα των Μελών του ως «πρώτος/-η μεταξύ ίσων» (primus inter pares) για τριετή ανανεώσιμη θητεία. Ο/Η Πρόεδρος προΐσταται των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, μεριμνά για την ορθή διαχείριση του οργάνου και των δραστηριοτήτων του και εκπροσωπεί το Συνέδριο στις εξωτερικές σχέσεις του, ιδίως δε στις σχέσεις του με την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή.

Τα Μέλη

Κάθε κράτος μέλος προτείνει έναν υποψήφιο / μία υποψήφια για το αξίωμα του Μέλους του ΕΕΣ. Τα Μέλη διορίζονται επίσημα από το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για εξαετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Αναλαμβάνουν επίσημα τη δέσμευση να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και προς το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Μέλη τοποθετούνται σε ένα από τα πέντε Τμήματα ελέγχου. Τίθενται επικεφαλής των ελέγχων και συντονίζουν τη διαδικασία έγκρισης των εκθέσεων, τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και από την ολομέλεια του Συνεδρίου. Μετά την έγκριση μιας έκθεσης, το αρμόδιο Μέλος την παρουσιάζει στους θεσμικούς συνομιλητές μας, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και στα μέσα ενημέρωσης.

Δεδομένου ότι το Σώμα των 27 Μελών είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του ΕΕΣ, τα Μέλη λαμβάνουν επίσης αποφάσεις για ευρύτερα στρατηγικά και διοικητικά ζητήματα.

Ο/Η Γενικός/-ή Γραμματέας

Ο/Η Γενικός/-ή Γραμματέας είναι ο/η ιεραρχικά ανώτερος/-η υπάλληλος του ΕΕΣ και διορίζεται στη θέση αυτή από την ολομέλεια του Συνεδρίου για εξαετή ανανεώσιμη θητεία. Είναι αρμόδιος/-α για τη διαχείριση του προσωπικού και τη διοίκηση του ΕΕΣ.

Είναι επίσης υπεύθυνος/-η για τη Γραμματεία του ΕΕΣ, την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των αρχείων και των εσωτερικών διαδικασιών του οργάνου. Στη Γενική Γραμματεία υπάγονται επίσης ο/η υπεύθυνος/-η προστασίας δεδομένων και ο/η υπεύθυνος/-η ασφάλειας πληροφοριών.

Το προσωπικό του ΕΕΣ

Το ΕΕΣ απασχολεί περί τους 900 υπαλλήλους, στην πλειονότητά τους ελεγκτές και ελέγκτριες, αλλά και πολλούς/-ές στους τομείς της μετάφρασης και της γενικής διοίκησης.

Το ελεγκτικό προσωπικό του οργάνου έχει ποικίλο επαγγελματικό υπόβαθρο και πείρα τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων στους κλάδους της λογιστικής, του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου, της νομικής και των οικονομικών. Οι μεταφραστές του ΕΕΣ διασφαλίζουν ότι οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να διαβάζουν τις δημοσιεύσεις μας σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι εργαζόμενοι στο ΕΕΣ προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και, ως υπάλληλοι της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης, υπάγονται στο καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ. Το ΕΕΣ απασχολεί σχεδόν ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών.

Το ΕΕΣ είναι υπερήφανο για το γεγονός ότι, από το , συγκεντρώνει ανθρώπινο δυναμικό που διακρίνεται για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την πείρα του και υπηρετεί με προσήλωση τον σκοπό της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ.