No
No

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία καλύπτει επίσης την περιβαλλοντική πολιτική των θεσμικών οργάνων της. Ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) έχει καθήκον να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη εφαρμόζοντας τις αρχές της χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης στην καθημερινή λειτουργία του.

Περιβαλλοντική πολιτική

Στις 28 Νοεμβρίου 2014, το ΕΕΣ ενέκρινε περιβαλλοντική πολιτική, επισημοποιώντας έτσι τη συμμετοχή του σε μια πρωτοβουλία περιβαλλοντικής διαχείρισης υψηλής ποιότητας. Μέσω της πολιτικής αυτής, το ΕΕΣ δεσμεύεται:

  • να λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
  • να προωθήσει την αποδοτική χρήση της ενέργειας και να λάβει μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και χαρτιού στις εγκαταστάσεις του,
  • να συμπεριλαμβάνει περιβαλλοντικά κριτήρια στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διοργανώνει,
  • να εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων,
  • να παροτρύνει όλους τους υπαλλήλους του να ενεργούν με γνώμονα τη βιωσιμότητα και να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής αυτής.

Περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

Το ΕΕΣ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πιστοποίησης που θέτει το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και φέρει την επίσημη πιστοποίηση ISO 14001.

Σχετικά έγγραφα

Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Συμμετέχουμε στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) της ΕΕ, το οποίο συνιστά διαχειριστικό εργαλείο για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, καθώς και για την υποβολή σχετικών στοιχείων. Τον Μάρτιο του 2017, επιτύχαμε την καταχώρισή μας στο EMAS, ενώ εφαρμόζουμε με επιτυχία σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 και το ISO 14001.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την επικυρωμένη από διαπιστευμένο ελεγκτή περιβαλλοντική δήλωση του ΕΕΣ, στην οποία παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιδόσεών μας, καθώς και κάθε σχέδιο βελτίωσης που προγραμματίζουμε για το μέλλον.

Έκθεση σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατάρτισε το 2014 το πρώτο του ισοζύγιο άνθρακα, με σκοπό τη μέτρηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκαλούν οι δραστηριότητές του και με προοπτική τη συστηματική μείωση των εκπομπών CO2.

Το ισοζύγιο αυτό, που επαναξιολογείται και δημοσιεύεται κάθε χρόνο, αποσκοπεί στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων που αναπτύσσει το όργανό μας για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Επί του παρόντος, το Συνέδριο επεξεργάζεται χάρτη πορείας για τη μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους στόχους που ορίζει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Σχετικοί σύνδεσμοι: