Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee kohtumine
Dubrovnik, 11.–12. oktoober 2018

logo HR CC-final3.png
 ​
 
Kontaktkomitee iga-aastane kohtumine toimus 2018. aasta 11.–12. oktoobril Dubrovnikus ning selle korraldas Horvaatia Vabariigi kõrgeim kontrolliasutus, kes oli ka ürituse eesistuja. Peale liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja delegatsioonide osalesid üritusel aktiivsete vaatlejatena kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste juhid ning SIGMA esindajad.
 
Kohtumise avas Horvaatia riigikontrolör Ivan Klešić koos Horvaatia parlamendi liikme ning selle finants- ja eelarvekomisjoni esimehe Grozdana Perićiga.
 
Kohtumise esimesel päeval toimus seminar, mille teemaks oli kõrgeimate kontrolliasutuste avamine suhtlemiseks kodanikega. Liikmesriikide ja rahvusvahelises kontekstis toimuvate sündmuste raames (nt Brexit, rändetemaatika, turvalisus ja kliimamuutused) käsitleti seminaril mitmeid teemasid ning arutati neist tulenevaid ülesandeid ja võimalusi, kuidas kõrgeimad kontrolliasutused oma tõhusust suurendada saaksid.
 
Seminari avasid Euroopa Parlamendi liige Ivica Tolić, SIGMA direktor Karen Hill ja organisatsiooni „Citizens for Europe“ direktor Laetitia Veriter. Ivica Tolić rääkis Euroopa Liidu olukorrast, Karen Hill tutvustas aga SIGMA seisukohti ja kogemust kodanikega suhtlemisest. Laetitia Veriter rõhutas vajadust uurida võimalusi kodanike kaasamiseks avaliku sektori auditiprotsessi.
 
Järgnenud paneelarutelu käigus, milles osalesid Malta riigikontrolör Charles Deguara, Saksa kõrgeima kontrolliasutuse president Kay Scheller ja Euroopa Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne, toodi kõrgeimate kontrolliasutuste ja kodanike vahelise suhtluse kohta välja nii positiivseid kogemusi kui ka piiranguid. Osalejad nõustusid, et kodanikega suhtlemises peituva potentsiaali ärakasutamiseks peaksid kõrgeimad kontrolliasutused panustama enam suhete loomisse.
 
Teisel päeval tutvustati kontaktkomitee käimasolevaid või hiljuti lõpule viidud tegemisi ning Saksamaa, Tšehhi Vabariigi, Itaalia ja Poola kõrgeimate kontrolliasutuste ELiga seotud auditeid.
 
Kohtumise lõpus anti kontaktkomitee eesistumine üle Poola kõrgeima kontrolliasutuse presidendile; kontaktkomitee 2019. aasta kohtumine toimub Varssavis.