Yes
No

​Europeiska unionen

Här hittar du information om Europeiska unionens högre revisionsorgan:

Kandidatländer och potentiella kandidatländer

*Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Andra högre revisionsorgan

Organisationer för högre revisionsorgan