Yes
No

​EU:s inre marknad gör att människor, tjänster, varor och kapital kan röra sig fritt. Viktiga faktorer som bidrar till fri rörlighet och friktionsfri handel är konkurrens, standardisering och ömsesidigt erkännande av varor, konsumenträttigheter, reglering på tjänsteområdet, immateriella rättigheter och upphandling.