No
No

Informationen på denna webbplats lyder under en ansvarsfrihetsklausul och ett meddelande om upphovsrätt.

Klausul om ansvarsfriskrivning

Vi försöker hålla vår webbplats så aktuell och korrekt som möjligt och rätta till eventuella fel som meddelas oss. Europeiska revisionsrätten tar inget ansvar för material som finns på webbplatsen.

Framför allt gäller följande:

  • Informationen på webbplatsen utgör inte expertutlåtanden eller juridisk rådgivning.
  • Europeiska revisionsrätten tar inget ansvar för hur uppgifterna eller informationen på denna webbplats används. Användarna uppmanas därför att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder innan de använder uppgifterna, vilket de gör på egen risk.
  • Informationen på webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser som Europeiska revisionsrättens avdelningar inte har någon kontroll över och som Europeiska revisionsrätten inte har något ansvar för.

Upphovsrättsskydd

© Europeiska unionen, -

Läs vår utförliga policy för vidareutnyttjande av information som offentliggjorts av Europeiska revisionsrätten.

Om inget annat anges, till exempel i enskilda meddelanden om upphovsrätt, omfattas vårt innehåll av den internationella licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)(opens in new window). Det innebär att du kan vidareutnyttja det om du vill, så länge som du anger revisionsrätten som ursprung. Om du gör ändringar i innehållet måste du tydligt markera dem. Du får inte heller förvanska handlingarnas ursprungliga betydelse eller budskap. Revisionsrätten kan inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser av vidareutnyttjandet.

En del av innehållet omfattas av fler begränsningar. Om du till exempel vill vidareutnyttja en handling som innehåller bilder av vår personal måste du först få vårt tillstånd.

Vår policy för vidareutnyttjande av handlingar omfattar endast innehåll som vi har upphovsrätt till. För att vidareutnyttja material som ägs av någon annan än oss måste du få tillstånd direkt från upphovsrättsinnehavaren. Detta gäller särskilt patenterat, varumärkesskyddat och mönsterskyddat material samt logotyper som finns på vår webbplats.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Eftersom vi inte har någon kontroll över webbplatser som vi länkar till utanför vår domän, bör du ta reda på vilken integritets- och upphovsrättspolicy som gäller för varje enskild webbplats.

European Court of Auditors

Användning av vår logotyp

Du får inte vidareutnyttja vår logotyp utan att först ha fått vårt tillstånd.

Integritetspolicy

Europeiska revisionsrätten är mån om användarnas integritet och skyddet av personuppgifter. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter inom domänen eca.europa.eu. Du hittar också särskilda meddelanden om skydd av personuppgifter längst ner på sidan.