Yes
No

​Syftet med EU:s många livsmedelssäkerhets- och djur- och växtskyddsåtgärder är att skydda människors hälsa och konsumentintressen på en väl fungerande inre marknad.