Yes
No

​Klimatförändringarna känner inte till några nationsgränser och kan inte lösas genom enbart nationella eller lokala åtgärder. Därför är det nödvändigt att klimatåtgärder samordnas i hela EU. Syftet med EU:s energipolitik är att fasa ut fossila bränslen i ekonomin och säkerställa försörjningstrygghet till konkurrenskraftiga priser. Energipolitiken hänger nära samman med miljöpolitiken, vars övergripande mål är att skydda, bevara och förbättra miljön för dagens och framtida generationer.