Yes
No

​Kultur och utbildning är av central betydelse för EU:s framtida motståndskraft, konkurrenskraft och resiliens. Huvudansvaret för utbildnings- och kulturpolitiken ligger hos medlemsstaterna, men EU har en viktig kompletterande roll.