Yes
No

Politica UE în materie de transporturi și mobilitate urmărește să asigure sisteme și servicii de transport sigure, sustenabile și competitive, precum și să dezvolte soluții inovatoare care să contribuie la aceste obiective. Sunt vizate în principal cinci moduri de transport majore: aerian, rutier, feroviar, maritim și pe căile navigabile interioare.​