Yes
No

​Publicațiile și arhivele Curții

Majoritatea publicațiilor Curții sunt disponibile pe site-ul său.

Arhivele Curții conțin toate rapoartele și avizele emise de instituție începând din . Versiunile pe hârtie ale documentelor publicate până în au fost transferate în depozitul Curții de la Arhivele istorice ale Uniunii Europene de la Florența.

Biblioteca Curții

Biblioteca Curții de Conturi Europene este destinată în primul rând uzului de către personalul instituției, dar accesul este permis și personalului din celelalte instituții ale UE, precum și, la cerere, cercetătorilor externi. Colecția bibliotecii include o gamă vastă de publicații pe teme legate de audit, de contabilitate, de dreptul UE și de domeniile de politică ale UE. Catalogul include cărți, publicații periodice, publicații de presă, lucrări de referință și baze de date – în format electronic și tipărit. Se pot realiza căutări online în întregul catalog prin intermediul unui instrument accesibil publicului, numit BibliotECA Discovery.

Accesul la documente

Curtea de Conturi Europeană depune toate eforturile pentru a fi de folos cetățenilor UE, desfășurându-și activitatea în conformitate cu cele mai înalte standarde de transparență, răspundere și integritate.

Temeiul juridic

Cererile de acces la documente sunt tratate în conformitate cu principiul dreptului la bună administrare și cu principiul transparenței, precum și în conformitate cu Decizia nr. 37-2023 a Curții de Conturi Europene privind accesul public la documentele Curții.
(opens in new window)

Solicitarea accesului

(opens in new window)

​Cererile de acces la documente trebui​e trimise prin intermediul acestui (opens in new window) Formular de contact și pot fi redactate în oricare dintre limbile oficiale ale UE.

Prelucrarea cererilor

Fiecare cerere este analizată cu atenție în termen de o lună de la înregistrarea sa. Decizia de a permite sau de a refuza accesul va depinde, de exemplu, de eventuala nevoie de a proteja interesul public sau de natura confidențială a informațiilor de audit.

Cale de atac

În cazul în accesul la documentul cerut este refuzat, solicitantul poate adresa o contestație scrisă („cerere de confirmare”) președintelui Curții, în termen de o lună de la primirea răspunsului din partea Curții, pentru a cere instituției să își revizuiască poziția. În termen de cel mult o lună de la înregistrarea unei cereri de confirmare, Curtea fie permite accesul la documentul cerut, fie îl refuză.

Alte referințe juridice

Tratatul privind Uniunea Europeană(opens in new window): articolul 1 alineatul (2) referitor la procesul de creare a unei uniuni tot mai profunde între popoarele Europei, în cadrul căreia deciziile se iau cu respectarea deplină a principiului transparenței și cât mai aproape cu putință de cetățeni

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene(opens in new window)(opens in new window): articolul 15 alineatul (1) referitor la transparența în activitățile instituțiilor UE; articolul 15 alineatul (3) referitor la dreptul de acces la documente

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene(opens in new window): articolul 42 referitor la dreptul de acces la documente

Linkuri utile