Yes
No

În contextul UE, coeziunea înseamnă reducerea decalajelor economice și sociale dintre regiuni și dintre statele membre, prin promovarea creării de locuri de muncă, a competitivității întreprinderilor, a dezvoltării durabile și a cooperării transfrontaliere și interregionale. ​