No
No
 

Această pagină vă oferă informații cu privire la procedurile de achiziții ale Curții de Conturi Europene, la planificarea procedurilor care vizează contracte cu valoare mică și medie, la lista anuală a contractelor, precum și la condițiile generale aplicabile tuturor contractelor.

În cazurile menționate în Regulamentul financiar, Curtea are obligația de a utiliza proceduri de achiziții publice atunci când dorește să achiziționeze bunuri, servicii sau lucrări.

Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că majoritatea informațiilor publicate cu privire la procedurile de achiziții ale Curții (anunțurile de intenție, anunțurile de participare și anunțurile de atribuire a contractului) pot fi găsite în baza de date TED (Tenders Electronic Daily).

Acest site va fi actualizat periodic cu cele mai recente informații privind procedurile de achiziții publice.

Ofertanții și experții externi pot găsi declarația specifică privind confidențialitatea la următorul link: Declarație specifică privind confidențialitatea pentru achiziții/experți externi.

Introducere

Alegerea tipului de procedură de achiziții și a metodelor de publicitate adecvate se face în funcție de valoarea estimată a contractelor, după cum urmează:

Valoarea contractului
Procedura minimă necesară Publicitate
≤ €15 000 Procedură negociată cu un singur furnizor/prestator de servicii Nu este necesară publicarea
> 15 000 € și

≤ 60 000 €

Procedură de negociere cu cel puțin trei furnizori/prestatori de servicii Publicare pe site-ul Curții
> 60 000 € și < cu pragul prevăzut de directivă (în prezent, 143 000 EUR pentru bunuri/servicii și 5 538 000 EUR pentru lucrări)

Procedură de negociere cu cel puțin cinci furnizori/prestatori de servicii sau

Cerere de exprimare a interesului, procedură restrânsă sau procedură deschisă

Publicare pe site-ul Curții

TED

≥ pragul prevăzut de directivă (≥143 000 € pentru bunuri/servicii și ≥5 538 000 € pentru lucrări) Procedură deschisă sau procedură restrânsă cu anunț de participare publicat în Jurnalul Oficial (TED) TED (eTendering) și site-ul Curții
> 60 000 € fără limită superioară – așa-numitele servicii care fac obiectul unui regim moderat
Procedura competitivă cu negociere
TED (eTendering) și site-ul Curții

Proceduri de negociere pentru contracte cu o valoare estimată mai mare de 15 000 €, dar mai mică decât pragul prevăzut de directivă

Toate procedurile de negociere programate de Curtea de Conturi Europeană pentru contracte cu o valoare mai mare de 15 000 €, dar mai mică decât pragul prevăzut de directivă (mai mică de 143 000 € pentru bunuri/servicii și mai mică de 5 538 000 € pentru lucrări), sunt publicate mai jos. A se vedea: Publicitate ex ante pentru contractele cu valoare mică și medie:

Această programare nu are caracter obligatoriu pentru Curte. Mai mult, pot fi desfășurate ad-hoc și alte proceduri de achiziții decât cele planificate, în funcție de nevoile Curții.

Dacă sunteți interesați de vreuna dintre procedurile programate, vă invităm să ne contactați prin intermediul formularului de contact, selectând categoria „Achiziții publice” și precizând următoarele: obiectul procedurii de achiziții și denumirea, adresa și datele de contact ale societății dumneavoastră.

Proceduri de achiziții pentru contracte a căror valoare estimată depășește pragul prevăzut de directivă

Toate procedurile de achiziții pentru contracte a căror valoare estimată depășește pragul prevăzut de directivă (mai mare sau egala cu 143 000 € pentru bunuri/servicii și mai mare sau egala cu 5 538 000 € pentru lucrări) sunt publicate în Jurnalul Oficial (TED), care este principala sursă de informații cu privire la procedurile de achiziții publice de valoare ridicată.

Vă informăm pe această cale că instituția noastră nu expediază copii pe hârtie ale documentației de licitație. Toate documentele necesare sunt disponibile în format electronic pe acest site și pe site-ul eTendering accesând linkul indicat în anunțul de participare (punctul I.3).

Dacă întâmpinați dificultăți la descărcarea documentelor, vă invităm să ne contactați prin intermediul formularului de contact, selectând categoria „Achiziții publice” și precizând numărul de referință și titlul procedurii de achiziții care vă interesează.

De asemenea, vă atragem atenția asupra faptului că, în perioada stabilită pentru depunerea ofertelor, pot fi publicate unele explicații cu privire la documentație și/sau modificări ale acesteia. Orice alte informații suplimentare sunt disponibile doar pe site-ul eTendering, care poate fi accesat făcând click pe linkul indicat în anunțul de participare (punctul I.3). Prin urmare, ofertanților li se recomandă cu insistență să consulte acest site la intervale regulate, întrucât pot fi adăugate informații suplimentare în orice moment până la încheierea perioadei prevăzute pentru depunerea ofertelor.

Introducere

Curtea de Conturi Europeană intenționează să desfășoare următoarele proceduri de achiziții publice pentru contracte cu o valoare mică și medie. Această programare nu are caracter obligatoriu pentru Curte. Cu titlu excepțional, pot fi desfășurate și alte proceduri de achiziții decât cele planificate, în funcție de nevoile Curții.

Subiect Estimare Tip [bunuri (F), servicii (S), construcții (B), lucrări (W)] Planificare orientativă (lansarea procedurii)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Dacă sunteți interesați de vreuna dintre procedurile de mai sus, vă invităm să ne contactați prin intermediul formularului de contact, selectând categoria „Achiziții publice” și precizând următoarele: obiectul procedurii de achiziții și denumirea, adresa și datele de contact ale societății dumneavoastră.

Listele anuale ale contractelor cu valoare mică și medie atribuite de Curtea de Conturi Europeană (mai mare de 15 000 EUR, dar mai mică decât pragul prevăzut de directivă)

Informații anuale privind contractele specifice bazate pe un contract

Listele anuale ale contractelor atribuite de Curtea de Conturi Europeană în conformitate cu punctul 11.1 litera (h) și literele (j)-(m) din anexa I la Regulamentul financiar

Documente conexe

Listele anuale ale modificărilor contractelor

Publicarea informațiilor privind valoarea și beneficiarii fondurilor UE

Documente conexe