No
No
 
În calitatea sa de instituție a UE, Curtea de Conturi Europeană își efectuează auditurile într-un cadru stabilit de legislația UE.

Curtea de Conturi Europeană – instituție a Uniunii Europene

Curtea de Conturi Europeană este o instituție a Uniunii Europene. Ea a dobândit acest statut în odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht.

Curtea de Conturi Europeană – auditorul extern independent al UE

"Curtea de Conturi asigură controlul conturilor Uniunii" (TFUE articolul 285)

Curtea efectuează audituri care au două obiective: îmbunătățirea gestiunii financiare și informarea cetățenilor UE cu privire la utilizarea fondurilor Uniunii.

Obligațiile Curții prevăzute de tratat

Mandatul Curții este prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Tratatul îi conferă Curții următoarele roluri specifice.

Curtea elaborează un raport anual privind veniturile și cheltuielile UE.

  • Curtea examinează în mod detaliat conturile financiare ale UE. Atunci când suspectează că ceva este greșit în conturi, raportează acest lucru și semnalează problema în scopul unor investigații suplimentare.

  • În raportul său anual, Curtea prezintă Parlamentului European și Consiliului opinia sa oficială – o „declarație de asigurare” – cu privire la fiabilitatea conturilor UE, precum și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente.

Curtea investighează alte chestiuni relevante pentru cheltuielile UE.

  • Curtea publică rapoarte speciale în care formulează observații cu privire la chestiuni specifice: de exemplu, eficacitatea cheltuielilor UE într-un anumit domeniu.
  • Celelalte instituții ale UE pot solicita Curții un aviz oficial cu privire la orice chestiune referitoare la bugetul UE.

De asemenea, Curtea ajută Parlamentul European și Consiliul să efectueze propriile verificări cu privire la modul în care este cheltuit bugetul.

Principalele dispoziții legale care reglementează activitatea de audit a Curții sunt articolele 310-325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Trei dintre aceste articole sunt deosebit de relevante:

Regulamentul de procedură

Operațiunile Curții sunt reglementate de diferite norme și proceduri interne. Cele mai importante dintre acestea sunt cele prevăzute de Regulamentul de procedură al Curții, care stabilește modul în care funcționează instituția. Potrivit Tratatului, Regulamentul de procedură al Curții trebuie să fie aprobat de Consiliul Uniunii Europene.

Cadrul etic

Liniile directoare în materie de etică și Codul de conduită aplicabil membrilor Curții de Conturi Europene sunt disponibile pe pagina intitulată „Etica”.

Linkuri utile