Yes
No

​​Unia Europejska

Informacje na temat NOK w Unii Europejskiej można znaleźć na następujących stronach:

Kraje kandydujące i potencjalni kandydaci do członkostwa w UE

*Użycie tej nazwy pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją nr 1244/1999 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.

Inne NOK

Organizacje zrzeszające NOK