Yes
No

Bezpieczeństwo i obrona są istotną częścią wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii. UE dąży do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, podejmując działania na rzecz zapobiegania przestępczości, rasizmowi i ksenofobii oraz ich zwalczania. Koordynuje także działania krajowych sił policyjnych, organów sądowych i innych podmiotów oraz współpracuje z nimi.​