Yes
No

​Trybunał zatrudnia pracowników na czas nieokreślony, dobierając kandydatów z list rezerwowych, które sporządza Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) po przeprowadzeniu otwartych konkursów. W Trybunale zatrudnieni są także pracownicy na czas określony i pracownicy kontraktowi, którym powierza się wykonywanie specjalistycznych i ograniczonych w czasie zadań.

Poniżej opublikowano listę aktualnych ofert pracy.​

Aby ubiegać się o stanowisko w Trybunale, należy być obywatelem jednego z państw członkowskich UE. Szczegółowe wymagania zależą od proponowanego stanowiska – można się z nimi zapoznać po kliknięciu na konkretną ofertę pracy.

Kandydaturę należy sporządzić w języku angielskim lub francuskim i przesłać za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu na link w ofercie pracy.

Przydatne informacje można znaleźć ponadto na następujących stronach:

Przydatne linki