Yes
No

​Trybunał jest zaangażowany w działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska, zarówno jako pracodawca, jak i w swoich pracach kontrolnych. Jesteśmy przekonani, że liczy się każdy najmniejszy krok w tym kierunku i że wszelkie działania przekładają się bezpośrednio na budowanie bardziej zrównoważonego świata.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów naszych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska.


  • Stworzony przez pracowników Trybunału klub pszczelarski zajmuje się prowadzeniem pasieki na terenie siedziby. Dzięki temu nasz personel może zdobyć praktyczne doświadczenie w hodowli pszczół. Wyprodukowany w ulach miód wykorzystywany jest przez Trybunał głównie do celów reprezentacyjnych.


  • Grupa ogrodnicza Trybunału dba o rabaty kwiatowe i grządki warzywne na terenie siedziby. Oferuje też pracownikom możliwość wymiany nasion, szerząc w ten sposób wiedzę na temat różnorodności biologicznej i permakultury.


  • W ramach czteroletniej współpracy z lokalną organizacją pozarządową wolontariusze z Trybunału uczestniczą w akcjach sadzenia drzew na działkach gruntowych w Luksemburgu.


  • Trybunał oferuje swoim pracownikom abonament w programie wynajmu rowerów „vel’OH” prowadzonym przez miasto Luksemburg.


  • Aby ograniczyć stosowanie tworzyw sztucznych, Trybunał oferuje pracownikom bidony na wodę pitą i wielorazowego użytku pojemniki na żywność, z których można skorzystać przy zakupie posiłków na wynos.

  • EMAS - Performance, Credibility, Transparency. Verified environmental management

    Trybunał uczestniczy też w unijnym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Jest to narzędzie zarządcze, które umożliwia organizacjom dokonywanie oceny i poprawę efektów ich działalności środowiskowej oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie. Szczegółowe informacje na temat systemu EMAS w Trybunale znajdują się ​tutaj.