Yes
No

UE dąży do zapewnienia nowych miejsc pracy i prężnie funkcjonującej gospodarki. Celem polityki unijnej w tym obszarze jest zatem utworzenie takiego otoczenia biznesowego, w którym przedsiębiorstwa mogą się dynamicznie rozwijać i zwiększać swoją konkurencyjność. Liczne programy unijne mają pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom w uzyskaniu dostępu do finansowania i do rynków, a także wspierać przedsiębiorczość, umiędzynarodowienie i rozwój gospodarczy.​