Yes
No

Pētniecībai un inovācijai ir būtiska nozīme ES konkurētspējas, izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā. ES politika paredz izveidot piemērotu vidi pētniecībai un inovācijai un palielināt ieguldījumu līmeni.​