No
No

Uz informāciju šajā vietnē attiecas atruna un paziņojums par autortiesībām.

Atruna

Mēs cenšamies nodrošināt, lai informācija mūsu tīmekļa vietnē tiktu regulāri atjaunināta un būtu precīza, un mēs centīsimies labot visas kļūdas, par kurām esam informēti. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) neuzņemas atbildību par materiāliem, kas ievietoti šajā vietnē.

Cita starpā uzsveram:

  • informācija šajā vietnē nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu;
  • ERP neuzņemas atbildību par šajā tīmekļa vietnē pieejamo datu vai informācijas izmantošanu, tādēļ lietotājiem tiek ieteikts veikt visus nepieciešamos piesardzības pasākumus pirms šādu datu izmantošanas, jo datu izmantošana ir viņu pašu atbildība;
  • šajā vietnē pieejamā informācija var būt saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, kuras nav ERP dienestu pārziņā un par kurām ERP neuzņemas atbildību.

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, -

Lasiet mūsu detalizēto politiku par Eiropas Revīzijas palātas (ERP) publicētās informācijas atkalizmantošanu.

Ja vien nav norādīts citādi, piemēram, individuālās autortiesību norādēs, mūsu saturs ir licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Tas nozīmē, ka atkalizmantošana ir atļauta, ja vien kā avotu citējat ERP. Ja veicat izmaiņas saturā, jums tās ir skaidri jānorāda. Turklāt jūs nedrīkstat sagrozīt dokumentu sākotnējo nozīmi vai jēgu. Eiropas Revīzijas palāta nevar būt atbildīga par atkalizmantošanas sekām.

Uz konkrētu saturu attiecas papildu ierobežojumi. Piemēram, ja vēlaties atkalizmantot dokumentu, kurā attēloti ERP darbinieku fotoattēli, vispirms būs jāsaņem mūsu atļauja.

Mūsu atkalizmantošanas politika attiecas tikai uz saturu, uz kuru mums pieder autortiesības. Lai atkalizmantotu saturu, kas pieder citam, nevis mums, jums ir jāsaņem atļauja tieši no autortiesību īpašniekiem. Tas jo īpaši attiecas uz patentiem, preču zīmēm, reģistrētiem dizainparaugiem un logotipiem, kas parādās mūsu tīmekļa vietnē.

Mūsu tīmekļa vietnē var būt atrodamas saites uz trešo personu vietnēm. Trešo personu vietņu saites nav ERP pārziņā, tāpēc iesakām atsevišķi pārskatīt to privātuma un autortiesību politiku.

European Court of Auditors

Eiropas Revīzijas palātas logotipa izmantošana

Jūs nedrīkstat atkalizmantot mūsu logotipu bez iepriekšējas piekrišanas.

Politika privātuma aizsardzībai

Eiropas Revīzijas palāta ir apņēmusies nodrošināt lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību. Šajā politikā privātuma aizsardzībai izskaidrots, kā mēs apstrādājam personas datus domēnā eca.europa.eu. Īpašus paziņojumus par privātumu varat atrast arī lapas apakšā.