Yes
No

Humānā palīdzība ir vērsta uz pielāgotas ārkārtas reaģēšanas nodrošināšanu, lai glābtu un saglabātu dzīvību, novērstu un atvieglotu cilvēku ciešanas un saglabātu cilvēka cieņu. Tās mērķis ir sasniegt neaizsargātās iedzīvotāju grupas saskaņā ar objektivitātes, neitralitātes, cilvēcības un neatkarības principiem. ES darbojas arī civilās aizsardzības jomā, lai atbalstītu, koordinētu un papildinātu dalībvalstu rīcību. ​