Yes
No

​Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir apņēmusies risināt ar klimatu un vidi saistītās problēmas gan savā revīzijas darbā, gan kā darba devējs. Mēs uzskatām, ka katrs mazākais solis šajā virzienā ir svarīgs un katrai darbībai ir tieša nozīme ilgtspējīgākas pasaules veidošanā.

Daži mūsu vides iniciatīvu piemēri ir aprakstīti turpmāk.


  • ERP darbinieku biškopības klubs, kas, aprūpējot ERP teritorijā izvietotos bišu stropus, sniedz iespēju gūt praktisku pieredzi biškopībā. Saražoto medu galvenokārt izmanto ERP reprezentācijas vajadzībām.


  • ERP dārznieku kopiena, kas rūpējas par puķu un dārzeņu stādījumiem ERP teritorijā. Kopiena piedāvā arī iespēju darbiniekiem apmainīties ar sēklām, lai palielinātu izpratni par bioloģisko daudzveidību un permakultūru.


  • Četru gadu sadarbībā ar vietējo NVO veiktas brīvprātīgas koku stādīšanas aktivitātes Luksemburgā.


  • Mēs piedāvājam saviem darbiniekiem Luksemburgas pilsētas velosipēdu nomas shēmas “vel’OH!” abonementus.


  • Lai samazinātu plastmasas izmantošanu, ERP saviem darbiniekiem nodrošina atkārtoti lietojamas pārtikas kārbas un ūdens pudeles ēdiena un dzeramā ūdens līdzņemšanai.

  • EMAS - Performance, Credibility, Transparency. Verified environmental management

    ERP piedalās ES vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kas ir pārvaldības instruments, lai novērtētu, ziņotu un uzlabotu organizāciju veikumu vides jomā. Šajā ​lapā atrodama plašāka informācija par ERP dalību EMAS.