No
No
 
Ellenőrzéseit a Számvevőszék – mint uniós intézmény – az uniós jogszabályokban meghatározott keretek között végzi.

Az Európai Számvevőszék mint uniós intézmény

A Számvevőszék az Európai Unió egyik intézménye. Ezt a státuszt a Maastrichti Szerződés hatálybalépésekor nyerte el.

Az Európai Számvevőszék mint az Unió független külső ellenőre

"Az Unió pénzügyi ellenőrzését a Számvevőszék végzi" (EUMSZ 285. cikke)

Ellenőrzéseink célja kettős: egyrészt a pénzgazdálkodás javítása, másrészt az uniós források felhasználására vonatkozó információk elérhetővé tétele az uniós polgárok számára.

Feladataink a Szerződés értelmében

Megbízatásunk az Európai Unió működéséről szóló szerződésen alapul.

A Szerződés alapján konkrét feladataink a következők.

Éves jelentést készítünk az Unió bevételeiről és kiadásairól.

  • Részletesen megvizsgáljuk az uniós pénzügyi beszámolót. Ha a beszámoló kapcsán hiba gyanúja merül fel, ezt jelezzük és további vizsgálatokat kezdeményezünk az adott kérdést illetően.

  • Éves jelentésünkben hivatalos véleményt („megbízhatósági nyilatkozat”) készítünk az Európai Parlament és a Tanács számára arról, hogy az Unió beszámolója megbízható-e, és hogy az annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek-e.

Emellett az uniós kiadásokkal kapcsolatos egyéb kérdéseket is megvizsgálunk.

  • Különjelentéseket adunk ki, amelyek olyan konkrét kérdésekre vonatkozó észrevételeinket tartalmazzák, mint például az uniós kiadások eredményessége egy adott területen.
  • Az uniós intézmények kérésére hivatalos véleményeket is kibocsátunk az uniós költségvetést érintő kérdésekben.

Ezenkívül segítséget nyújtunk az Európai Parlament és a Tanács számára a költségvetés felhasználására irányuló saját ellenőrzéseik elvégzéséhez.

Az ellenőrzésekre irányadó fő jogi rendelkezések az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310–325. cikkében találhatóak.

Különösen három cikk releváns:

Eljárási szabályzat

Tevékenységeinkre különböző belső szabályok és eljárások vonatkoznak. Ezek közül a legfontosabb a szervezetünk működését meghatározó eljárási szabályzatunk. A Szerződés szerint az eljárási szabályzat elfogadásához az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása szükséges.

Etikai keretrendszer

Az etikai iránymutatások és a Számvevőszék tagjainak magatartási kódexe az „Etika” című oldalon olvashatók.

Kapcsolódó hivatkozások