No
No

Soovime anda võimalikult suure panuse vastupanuvõimelisema, kestlikuma ja õiglasema Euroopa Liidu loomisse.

Selle panuse andmiseks seame eesmärgid, millest oma tegevuses lähtume. Need eesmärgid on kindlaks määratud mitmeaastastes strateegiates. Meie praegune strateegia hõlmab ajavahemikku 2021–2025.

Perioodil 2021–2025 on meil kolm strateegilist eesmärki:

  • Parandada aruandekohustust, läbipaistvust ja auditeerimiskorda ELi igat liiki meetmete puhul

  • Keskenduda auditites nendele valdkondadele ja teemadele, mille puhul saame anda suurimat lisaväärtust

  • Anda tugevat auditikindlust keerulises ja muutuvas keskkonnas

Meie 2021.–2025. aasta strateegias on esitatud meie väärtused, missioon ja visioon. Kirjeldame üksikasjalikult ka seda, kuidas kavatseme saavutada oma strateegilised eesmärgid.

Varasemad kontrollikoja strateegiad