Yes
No

ELi ühtne turg võimaldab inimeste, teenuste, kaupade ja kapitali vaba liikumist. Olulised valdkonnad, mis aitavad kaasa liikumisvabadusele ja takistusteta kaubandusele, on konkurents, kaupade standardimine ja vastastikune tunnustamine, tarbijaõigused, teenuste reguleerimine, intellektuaalomandi õigused ja riigihanked.