Yes
No

Liikmesriigid võivad olla kindlad ELi toele ühises asüüli- ja sisserändepoliitikas, mille aluseks on solidaarsus, rändevoogude tõhus juhtimine, liikmesriikides elavate kolmandate riikide kodanike õiglane kohtlemine ning meetmed ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse vastu võitlemiseks​.