Yes
No

​Kuigi kontrollikoda ei ole volitatud uurima ELi finantshuve kahjustavaid pettusekahtluse juhtumeid, aitame võidelda ELi eelarve vastu suunatud pettusega, tehes spetsiaalseid pettuste ennetamise ja avastamise süsteemide auditeid. Samuti esitame arvamusi komisjoni ettepanekute kohta, mis käsitlevad uusi või muudetud õigusakte pettusega seotud küsimustes.