Yes
No

ELi majandus- ja rahaliidu poliitika hõlmab majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimist, ühist rahapoliitikat ja ühisraha. Eesmärk on parandada kõigi ELi kodanike elujärge ja majanduslikku heaolu. ​