No
No
 

Politikken for webtilgængelighed har til formål at hjælpe brugere med handicap med at få adgang til de oplysninger og funktioner, der findes på internettet. For at tilbyde alle - uanset om de har et handicap eller ej - den bedst mulige browseroplevelse bør websteder udformes og udvikles hensigtsmæssigt. Den Europæiske Revisionsret overholder standarderne for webtilgængelighed og har for nylig tilpasset sit websted fuldt ud.

I øjeblikket overholder webstedet delvis niveau AA i retningslinjerne for tilgængeligt webindhold (WCAG) 2.1.

Revisionsretten overvåger løbende sit websteds samlede tilgængelighed. På grund af det store antal ajourføringer af webindhold og trods indsatsen for at gøre alle websider så tilgængelige og brugervenlige som muligt kan besøgende somme tider støde på problemer med tilgængeligheden, når de navigerer rundt på webstedet. Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte os. Vi gør opmærksom på, at videoer, PDF-dokumenter og grafiktekst i beretninger på nogle sider endnu ikke er optimeret med hensyn til deres tilgængelighed.

Retsgrundlag