No
No

Vi ønsker at bidrage så meget som muligt til en mere robust, bæredygtig og retfærdig Europæisk Union.

Med henblik på at opfylde denne ambition fastsætter vi mål for vores arbejde. Disse mål fastsættes i flerårige strategier. Vores aktuelle strategi dækker perioden fra 2021 til 2025.

Vi har tre strategiske mål for perioden 2021-2025:

  • Forbedre ordningerne for ansvarlighed, gennemsigtighed og revision inden for alle typer EU-foranstaltninger

  • Målrette vores revisioner mod de områder og emner, hvor vi kan tilføre mest værdi

  • Give stærk revisionssikkerhed i et udfordrende miljø under forandring

Vores strategi for 2021-2025 beskriver vores værdier, vores opgave og vores vision. Den indeholder også en detaljeret beskrivelse af, hvordan vi vil opfylde vores strategiske mål.

Tidligere strategier